A BIT LÀ GÌ

Từ nhấn mạnh là một từ, thường là trạng từ, bản thân không tồn tại nhiều nghĩa. Chúng chủ yếu được sử dụng để nhấn mạnh, tạo điểm nhấn mang đến một từ không giống – thông thường là một tính từ hoặctrạng từ. Trong bài xích viết này, gồm 3 từ nhấn mạnh cơ bảnđược giới thiệu: quite, so cùng a bit.

Bạn đang xem: A bit là gì

1. Cách sử dụng từ nhấn mạnh Quite

Quitebao gồm nghĩa là "khá" hoặc "hoàn toàn" tuỳ thuộc vào từ đi sau nó (phân biệt giữa 2 nghĩa này sẽ được làm rõ ở phần dưới).

Cấu trúcđi với quite là: Quite + Tính từ/Trạng từ.

Ví dụ:

He had beenquitegood at drawing when he was at school.(OK, moderately good but not outstanding - ổn, tương đối tốt nhưng ko phải nổi trội)They werequiteexcited about moving to a new place.(a little excited - hơi hào hứng)Her life isquitedifferent since she moved.(completely different - không giống trả toàn)I remembered the housequiteclearly now that I was walking towards it.(completely clearly - hoàn toàn rõ)

Quite + tính từ cùng trạng từ có thể phân cấp được

Tính từ cùng trạng từ gồm thể phân cấp (gradable adjective/adverb) là tính từ/trạng từ đo lường được về mức độ được. Khi kết hợp với quite (đứng ở trước), quite với nghĩa “tương đối, một chút ít, tương đối nhưng không phải rất” (a little, moderately but not very).

Trường hợp này, nghĩa của quite giống với rather xuất xắc fairly.

Ví dụ:

That shirt makes you lookquitesmart.(+ adjective - tính từ)

She comes to visit youquiteoften, doesn’t she?(+ frequency adverb - trạng từ tần suất)

He walkedquitefast until they were out of sight.(+ adverb - trạng từ)

Tmê mẩn khảo một số tính từ ko phân cấpđược cơ mà lúc kết hợp với quite, quite với nghĩa "trả toàn":

surerighttruecleardifferent
incredibleamazingcertainwrongsafe
obviousunnecessaryextraordinaryimpossiple

Quite + tính từ với trạng từ không phân cấp được

Tính từ/trạng từ ko phân cấp được (non-gradable adjective/adverb) là tính từ/trạng từ tất cả cấp độ cao nhất và/hoặc thấp nhất, ví dụ right – wrong). Kết hợp với quite (đứng trước), quite với nghĩa "rất, hoàn toàn" (‘very’, ‘totally’ or ‘completely’).

Lưu ý: Trong ngôn ngữ nói, giải pháp sử dụng này của quite được nhấn mạnh nhiều như tính từ/trạng từ.

Ví dụ:

The scenery wasquiteincredible.Helen had said the food was awful here. She wasquiteright.Steve Jobs, the chairman of Pixar, isquiteobviously fond of computers.

Quite + Danh từ

Ta tất cả thể sử dụng quite + a/an trước một danh từ để nhấn mạnh hoặc thể hiện tầm quan tiền trọng.

Ví dụ:

There wasquite acrowd at the buổi tiệc ngọt.It makesquite adifference when the wind isn’t blowing.

khi sử dụng quite + a/an + tính từ + danh từ, nó có nghĩa tương “một chút hoặc nhiều nhưng ko phải hoàn toàn" (a little or a lot but not completely).

Ví dụ:

It’squite abig company. Around 200 staff.It’squite agood book.(It’s rather good but not excellent - hơi xuất xắc nhưng không xuất sắc)

Quite a bit,quite a few,quite a lot: bọn họ thường dùng những cụm từ này Lúc đề cập tới số lượng/lượng lớn.

Ví dụ:

You should ask Mez for some advice. He knowsquite a bitabout gardening.
There werequite a fewof us at the meeting.

Trong khi, ta cũng cần sử dụng quite a bit với quite a lot để ẩn ý “thường” (often).

Ví dụ:

Do you come here quite a bit?I used to go sailing quite a lot.

Còn một cấu trúc khác nữa là quite + a lot/a bit + đối chiếu tính từ/trạng từ. Nó tất cả nghĩa là “nhiều” (much).

Ví dụ:

We went khổng lồ Italy when I was quite a bit younger.The new truông chồng is quite a lot heavier than the old Mã Sản Phẩm.

Quite + Động từ được sử dụng chủ yếu trong số trường hợp nói thường ngày. Khi đó, quite thường đi với động từ “like/enjoy/understand/agree” để bày tỏ ý kiến, sở phù hợp.

Tuỳ thuộc ngữ cảnh, nó có thể hàm ý “một chút”, “nhiều” tốt “trả toàn”.

Và ta thường đặt quite ở vị trí giữa vốn thông thường vì chưng trạng từ đảm nhận (giữa chủ ngữ với động từ thiết yếu sau hoặc động từ khuyết thiếu/trợ động từ đầu tiên hoặc sau “be” giữ sứ mệnh động từ chính).

Ví dụ:

I quite like tennis but I can never play proper games because I can’t serve. (I like tennis a bit - say mê một chút.)I quite enjoy sitting here & watching people go by. (I lượt thích it a lot - mê say nhiều.)I quite agree. You’re absolutely right. (I agree completely - đồng ý trọn vẹn.)I can quite understvà that the news would have sầu upset her. (I totally understand - trọn vẹn hiểu.)

Not quite được cần sử dụng với ý “không hoàn toàn” (not completely).

Xem thêm: Top 3 Cách Active Win 10 Pro/Home/Enterprise Vĩnh Viễn Mới Nhất

Có thể dùng not quite với tính từ, trạng từ, danh từ, mệnh đề ko xác định, cụm giới từ và mệnh đề wh.

Ví dụ:

The door wasnot quiteclosed.(+ adjective sầu - tính từ)The news wasnot quiteas bad as I had expected.(+ comparative phrase - cụm so sánh)It’snot quitehalf past nine.(+ time phrase - cụm thời gian)She hesitated,not quiteknowing what khổng lồ vì chưng.(+ non-finite clause - mệnh đề không xác định)That’snot quitewhat I meant.(+wh-clause - mệnh đề wh)

Có thể cần sử dụng not quite như một câu trả lời ngắn.

Ví dụ:

A: Are you ready?B: No, not quite.

Not quite cũng bao gồm thể đi với động từ.

Ví dụ:

I’m slightly concerned và don’t quite underst& why he didn’t come.I haven’t quite got the money to lớn get my máy tính xách tay yet.

2. Cách sử dụng từ nhấn mạnh So

So có nghĩa "rất" (very). Nhìn tầm thường, so được dùng trước danh từ/trạng từ.

Ví dụ:

She"s so talented.She plays the violin so well.

So tất cả thể hàm ýa nhiều tới một mức như thế nào đó, đôi khisocòn có nghĩa nhấn mạnh.

Ví dụ:

Don’t put it so far. I can’t see it. Put it near a bit.How could I have sầu been so impolite!

Trong tiếng Anh hiện đại, so ngày dần được cần sử dụng nhiều trước danh từ với động từ.

Ví dụ:

That is so your mom.(That"s something your mom would do - Đó là việc mẹ bạn thường làm)I"m so going to lớn yell at hlặng when he gets here.(I"m going to lớn yell at hyên when he gets here - nhất định sẽ hét lên)

Sogồm thể đi kèm với that(cấu trúc so... that... )để giải đam mê thêm về mức độ, tính chất được nhấn mạnh của vấn đề

Ví dụ:

Peter was so tired that he fell asleep in class.The cake was so delicious that I could not stop eating it.

Tuy nhiên, đôi khi socũng được sử dụng không đi kèm với that nhưng vẫn có nghĩa giải thích hợp tốt nhấn mạnh.

Ví dụ:

I am so angry, I cannot forgive sầu him!I’m so embarrassed, I could die!

Lưu ý: Không giống những từ nhấn mạnh không giống (ví dụ, very, quite), so ko thường đi với tính từ thuộc ngữ (tính từ đứng trước danh từ) mà chỉ đi với tính từ vị ngữ (đứng sau động từ “to lớn be”).

Ví dụ:

These children are so good > chấp nhận đượcThese so good children > không thường được xem là đúng, cho dù so đôi Khi được dùng theo cách này.Sẽ là phổ biến với tự nhiên hơn Lúc nói "These are such good children".

3. Cách cần sử dụng từ nhấn mạnh A bit

A bit mang nghĩa “một chút”, được sử dụng để hiểu rõ nghĩa mang đến tính từ hoặc được dùng như một trạng từ để nhấn mạnh.

A bit thể hiện tính chấtthân mật trong ngôn ngữ thường ngày hơn so với a little.

Ví dụ:

They had gota bittired working in the garden.Can you waita bitfor us? We’re in heavy traffic.

A bit cũng được sử dụng để hiểu rõ nghĩa đến tính từ ở thể đối chiếu.

Ví dụ:

The climate in New Zealand was a bit nicer than we had expected.

Tuy nhiên, ko thường dùng a bit để hiểu rõ nghĩa mang lại tính từ thể so sánh đứng trước danh từ.

Ví dụ:

It wasa bitmore entertaining than the last play we saw.Không dùng:a bit more entertaining playhaya bit more of entertaining play.

Lưu ý: Trong một số trường hợp, a bit tất cả thể ngụ ý tạo cho tính từ yếu đi. Với nghĩa này, a bit tất cả thể dùng trước tính từ thể đối chiếu.

Ví dụ: