Appreciate nghĩa là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Appreciate nghĩa là gì

*
*
*

appreciate
*

appreciate /ə"pri:ʃieit/ ngoại hễ từ đánh giá reviews đúng, Đánh Giá cao, hiểu rõ giá bán trị (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thấy rõ, nhận thức; sâu sắcto appreciate the value of...: Đánh Giá đúng giá trị của...to lớn appreciate the difficulties of the situation: thấy rõ yếu tố hoàn cảnh khó khăn, đánh giá chung phần đa khó khăn của tình hìnhlớn appreciate the necessity: thấy rõ được sự đề xuất thiết biết thưởng thức, biết tấn công giá cảm kíchI greatly appreciate your kindness: tôi rất cảm kích lòng xuất sắc của anh nâng giá chỉ, tăng giá trị (của chiếc gì) nội cồn từ lên giá chỉ (mặt hàng hoá...), đội giá trị
nâng giáLĩnh vực: xây dựngtán thưởngLĩnh vực: chất hóa học & vật liệuđội giá sản phẩm hóatăng giá trị hàng hóa, chi phí tệ

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): appreciation, appreciate, appreciable, appreciative sầu, appreciatively, appreciably


*

*Xem thêm: Công Thức Mod Trong Excel

*

Tra câu | Đọc báo giờ Anh

appreciate

Từ điển Collocation

appreciate verb

1 recognize good qualities

ADV. really | fully, properly The sound chất lượng was poor so we couldn"t fully appreciate the music.

2 be grateful

ADV. deeply, greatly, really, very much We bởi really appreciate your help.

3 understvà

ADV. fully, properly I fully appreciate your concern. We will vì chưng all in our power to lớn help. | easily, readily The problems should be easily appreciated.

VERB + APPRECIATE fail khổng lồ The government failed to lớn appreciate the fact that voters were angry.

PHRASES be generally/widely appreciated It is generally appreciated that the rail network needs a complete overhaul.

Từ điển WordNet


v.

recognize with gratitude; be grateful for


Xem thêm: $Recycle.Bin Là Gì ? Có Tác Dụng Gì Trên Máy Tính Xuất Hiện Thư Mục Ẩn Recycle Bin Trên Các Ổ Đĩa

English Synonym & Antonym Dictionary

appreciates|appreciated|appreciatingsyn.: admire enjoy respect valueant.: depreciate despise

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học trường đoản cú | Tra câu