As much as nghĩa là gì

If you say that you thought/expected/said as much, it means that something bad that you thought/expected/said would happen has happened:

Bạn đang xem: As much as nghĩa là gì

 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use từ bỏ cheap-kenya-vacation-tips.com.Học các tự bạn phải giao tiếp một biện pháp đầy niềm tin.


*

a type of dancing where carefully organized movements tell a story or express an idea, or a theatre work that uses this type of dancing

Về việc này
*

*

*

Xem thêm: Xịt Khoáng Để Làm Gì - Nên Xịt Khoáng Khi Nào

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các phầm mềm tìm kiếm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập cheap-kenya-vacation-tips.com English cheap-kenya-vacation-tips.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở nhớ với Riêng tư Corpus Các pháp luật sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語