Bài 80 trang 40 sgk toán 6 tập 2

(a) ,, 5 . dfrac-310;) (b) ,, dfrac27 + dfrac57 . dfrac1425;)

(c) ,, dfrac13 - dfrac54 . dfrac415;) (d) ,, left( dfrac34 + dfrac-72 ight). left( dfrac211 + dfrac1222 ight).)


Bạn đang xem: Bài 80 trang 40 sgk toán 6 tập 2

Hướng dẫn:

Thực hiệntheo sản phẩm từ tiến hành những phép tính đang học.

Bài giải:

(a) ,, 5 . dfrac-310 = dfrac5 . (-3)10 = dfrac-32)

(b) ,, dfrac27 + dfrac57 . dfrac1425 = dfrac27 + dfrac25 = dfrac2 . 5 + 2 . 77 . 5 = dfrac2435)

(c) ,, dfrac13 - dfrac54 . dfrac415 = dfrac13 - dfrac13 = 0)

(d) ,, left( dfrac34 + dfrac-72 ight). left( dfrac211 + dfrac1222 ight) \ = left( dfrac34 + dfrac-144 ight) . left( dfrac422 + dfrac1222 ight) \ = dfrac-114 . dfrac1622 \ = -2)

 


*

Tsi khảo giải mã những bài xích tập Bài 11: Tính chất cơ bản của phnghiền nhân phân số - Luyện tập trang 40 khác • Giải bài bác 73 trang 38 - SGK Toán thù lớp 6 tập 2 Trong nhì câu sau đây,... • Giải bài 74 trang 39 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Điền số phù hợp... • Giải bài bác 75 trang 39 - SGK Toán thù lớp 6 tập 2 Hoàn thành bảng nhân sau... • Giải bài 76 trang 39 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính giá trị biểu... • Giải bài bác 77 trang 39 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính giá trị biểu... • Giải bài bác 78 trang 40 - SGK Toán thù lớp 6 tập 2 Căn cđọng vào tính chất... • Giải bài 79 trang 40 - SGK Tân oán lớp 6 tập 2 Đố. Tìm thương hiệu một đơn vị... • Giải bài bác 80 trang 40 - SGK Toán thù lớp 6 tập 2 Tính:(a) ,, 5 .... • Giải bài 81 trang 41 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính diện tích S cùng chu vi... • Giải bài 82 trang 41 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tân oán vui. Một bé ong và... • Giải bài xích 83 trang 41 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Lúc(6)...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán thù 6 theo chương •Cmùi hương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên - Số học •Chương 1: Đoạn thẳng - Hình học •Chương thơm 2: Góc - Hình học •Chương thơm 2: Số nguim - Số học •Chương 3: Phân số - Số học tập

Xem thêm: Tải Matlab 2017 Full Crack, Download Gratis Matlab R2017A 9

Bài trước Bài sau
Giải bài xích tập SGK Tân oán 6
Bài 11: Tính chất cơ bản của phnghiền nhân phân số - Luyện tập trang 40
• Giải bài xích 73 trang 38 - SGK Tân oán lớp 6 tập 2 • Giải bài 74 trang 39 - SGK Toán thù lớp 6 tập 2 • Giải bài 75 trang 39 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 76 trang 39 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 77 trang 39 - SGK Toán thù lớp 6 tập 2 • Giải bài 78 trang 40 - SGK Toán thù lớp 6 tập 2 • Giải bài 79 trang 40 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 80 trang 40 - SGK Tân oán lớp 6 tập 2 • Giải bài 81 trang 41 - SGK Toán thù lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 82 trang 41 - SGK Tân oán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 83 trang 41 - SGK Tân oán lớp 6 tập 2
Chương 1: Ôn tập cùng ngã túc về số tự nhiên Cmùi hương 1: Đoạn thẳng Cmùi hương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương thơm 3: Phân số