DOWNLOAD GHOST WIN 7 32BIT, 64BIT NHẸ

... gồm ghost nlỗi Hiren 80 vào mà lại bước đầu làm file ghost nhằm chạy cho nhiều thiết bị. Lúc để vào sản phẩm khác bởi ghost này dựa vào tất cả Syspsprep.inf với cấu hình chạy minithiết lập sẳn nó sẽ tạo nên lập XP theo cấu hình ... bằng Ghost sẽ không còn download được không ít chương trình không giống nhau vào máy mới. Trần Phúc Hậu Ghost Win XP. bên trên những cấu hình Trước đây hơi lâu, gồm bài báo bàn về ghost XPhường. cho nhiều sản phẩm có cấu ... XP. rồi sau thời điểm hoàn thành, bắt đầu để đĩa CD tất cả Ghost nhỏng Hiren bootCD 80 có ghost để sao giữ gìn ổ C. Các bước làm thiệt lẽ ra tệp tin ghost để cho nhiều thứ gồm cấu hình không giống nhau : Do gồm 3 điểm không đúng hơi...

Bạn đang xem: Download ghost win 7 32bit, 64bit nhẹ

*

*

*

Bản Ghost Windows 7 64bit Ultimate 64 bit Allmain Actived 2011 (Bản Ghost Windows 7 64bit nhận phần lớn cấu hình)


*

Xem thêm: Quốc Ngữ Của Singapore Là Gì ? Quốc Ngữ Của Singapore

Bản Ghost Windows 7 Enterprise All main No soft v4.0 (Bản Ghost Windows 7 sạch mát tự động hóa thừa nhận gần như cấu hình)


*

... Controller""ImagePath"=hex(2):53,00 ,79 ,00 ,73 ,00 ,74 ,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,44,00,52,00,49,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,61,00 ,74 ,00,61,00 ,70 ,00,69,00,2e,0 ,73 ,00 ,79 ,00 ,73 ,00,00,00 ;Add driver ... Extender""Start"=dword:00000000"Tag"=dword:00000004"Type"=dword:00000001"ImagePath"=hex(2):53,00 ,79 ,00 ,73 ,00 ,74 ,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,44,00,52,00,49,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,69,00,6e,00 ,74 ,00,65,00,6c,00,69,0,64,00,65,00,2e,00 ,73 ,00 ,79 ,00 ,73 ,00,00,00 ... Extender""Start"=dword:00000000"Tag"=dword:00000003"Type"=dword:00000001"ImagePath"=hex(2):53,00 ,79 ,00 ,73 ,00 ,74 ,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,44,00,52,00,49,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00 ,70 ,00,63,00,69,00,69,00,64,00,65,0,2e,00 ,73 ,00 ,79 ,00 ,73 ,00,00,00 Bước...
5 1,566 15

Hướng dẫn có tác dụng Ghost đa cấu hình từ bỏ thừa nhận Driver bằng Syspacker 2.1


Danh mục: Tin học vnạp năng lượng chống