Mid

Language


Bạn đang xem: Mid

*

*
Korea
*
Japan
*
North America
*
Eurcheap-kenya-vacation-tips.come West
*
Eurcheap-kenya-vacation-tips.come Nordic và East
*
Oceania
*
Brazil
*
LAS
*
LAN
*
Russia
*
Turkey
*

*
VeigarXem thêm: Hàm Lấy Chuỗi Ký Tự Trong Excel Theo Dấu Phẩy, Khoảng Trắng, Ký Tự Xác Định

Phenomenal Evil PowerVeigar is the greakiểm tra Evil khổng lồ ever strike at the hearts of Runeterra - and he's only getting bigger! Striking an enemy Champion with a spell or scoring a takedown grants Veigar permanently increased Ability Power nguồn.">
*

*
Q
*
WXem thêm: Share Key Office 365 Và Chia Sẻ Cách Active Dùng Lâu Dài, Key Office 365Chuyên mục: Game