BE OFF LÀ GÌ

2 Thông dụng2.1 Phó từ2.2 Giới từ2.3 Tính từ2.4 Danh từ2.5 Ngoại đụng từ2.6 Thán từ2.7 Cấu trúc từ3 Chuyên ổn ngành3.1 Kỹ thuật chung4 Các từ liên quan4.1 Từ đồng nghĩa4.2 Từ trái nghĩa /ɔ:f/

Thông dụng

Phó từ

Tắtis the lamp off?đèn đang tắt chưa? Đi, đi rồithey are offchúng ta đã từng đi rồioff with youđi đi, phới đi Ra khỏi, đứt, rờito lớn cut something offcắt cái gì rời hẳn raone of the wheels flew offmột bánh xe pháo long hẳn rato lớn take one"s clothes offtháo dỡ áo quần ra Xa cáchthe town is ten kilometers offtỉnh thành cách đây 10 kilômét Tet is not far off Sắp đến tết rồi Hẳn, hếtkhổng lồ finish off a piece of worklàm cho chấm dứt hẳn một công việcto lớn pay off one"s debtstrả không còn nợ Thôito lớn declare off somebody"s servicetulặng cha thôi không yêu cầu sự giúp đỡ của aito leave off workngủ việc Nổi bậtthe picture is mix off by the framecái khung làm nổi bật bức tranhto show offkhoe mẽ

Giới từ

Khỏi, phương pháp, rờithe cover has come off the bookchiếc bìa tuột ngoài quyển sáchto lớn drive the enemy off the seasxua đối phương thoát ra khỏi mặt biểnthe islvà is off the coastđảo biện pháp xa bờto take a matter off someone"s handsđỡ một bài toán đến aia street off Hue streetmột phố ngoài phố Huế

Tính từ

Phải, mặt bắt buộc (xe pháo, ngựa)khổng lồ mount a horse on the off sidelên ngựa bên yêu cầu Xa, phương pháp, kế bên, mặt kiato lớn be on the off side of the wallnghỉ ngơi phía bên đó tường Mặt sau, phương diện trái tờ giấy Mỏng manhan off chancecơ hội mỏng mảnh manh Ôi, ươngthe meat is a bit offgiết mổ tương đối ôi Ốm, mệthe is rather off todaylúc này anh ta hơi mệt mỏi Nhàn rỗi, nghỉ, vãnan off seasonmùa đã vãnan off dayngày nghỉoff timethời hạn thảnh thơi Phú, nhỏ dại, hẻman off streetsphố hẻman off issuevấn đề phụ

Danh từ

(thể dục,thể thao) cú tấn công về bên cạnh phải ( crikê)

Ngoại cồn từ

(thông tục) tỏ ý vứt, tỏ ý thôi (cuộc thảo luận, sự thoả thuận, công cuộc) Rút ít lui thôi ko hội đàm cùng với (ai), rút lời cam kết cùng với ai

Thán từ

Cút ít đi, xéo

Cấu trúc từ

lớn be badly offnghèo lớn be well off to be comfortably offPhong lưu lại, ấm no off and on cơ hội thời điểm, chốc chốc, chập chờn lúc có những lúc không it rained off & on ttách chốc chốc lại mưa right off (như) right straight off (như) straight to lớn be off colour (như) colour to lớn be off duty (như) duty khổng lồ be off liquor nhịn rượu, quăng quật rượu lớn be off the mark trượt, ko trúng; (nghĩa bóng) lạc đề off the map (như) maps khổng lồ be off one"s feed (như) feed to lớn be off one"s games (như) game khổng lồ be off one"s head (như) head to be off the point (như) point to be off smoking nhịn thuốc lá, quăng quật thuốc lá to play off 5 đùa chấp năm

Chuyên ổn ngành

Kỹ thuật thông thường

ngắt dừng tắt

Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjectiveabsent , canceled , finished , inoperative sầu , negligible , not employed , not on duty , on vacation , outside , postponed , slender , slight , slyên ổn , small , unavailable , bad , decomposed , disappointing , disheartening , displeasing , low-quality , mortifying , not up to par , not up to lớn snuff , poor , putrid , quiet , rancid , rotten , slack , sour , substandard , turned , unrewarding , unsatisfactory , down , dull , sluggish , soft , fallacious , false , inaccurate , incorrect , mistaken , unsound , untrue , wrong , brainsichồng , crazy , daft , demented , disordered , distraught , dotty , lunatic , mad , maniac , maniacal , mentally ill , moonstruck , touched , unbalanced adverbabove , absent , afar , ahead , aside , away from , behind , below , beneath , beside , disappearing , divergent , elsewhere , far , farther away , gone away , in the distance , not here , out , over , removed , lớn one side , turning aside , up front , vanishing , abroad , apart , astray , away , canceled , crazy , distant , eccentric , farther , gone , incorrect , postponed , remote , slaông chồng , slim , unlit , wrong verbdestroy , finish , kill , liquidate , slay

Từ trái nghĩa

adjectivehere , present , on adverbcthua , here , present