Bed sheet là gì

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use từ cheap-kenya-vacation-tips.com.Học các trường đoản cú bạn cần tiếp xúc một cách đầy niềm tin.
Bạn đang xem: Bed sheet là gì

Aarushi"s bed sheet remained undisturbed, & her toàn thân had been covered with a White flannel blanket.
Collins nude figurative works, especially, reveal a point of view that is distinctly contemporary, and his setups are simple, incorporating at most a bed sheet & a length of fabric.
His first collections were often referred khổng lồ as gothic extravaganzas & were created from bed sheets that his grandmother gave to him.
Morris and five sầu other prisoners sawed through the bars và fashioned a makeshift rope out of bed sheets to climb down to another part of the jail.
Các quan điểm của những ví dụ ko biểu lộ quan điểm của các chỉnh sửa viên cheap-kenya-vacation-tips.com cheap-kenya-vacation-tips.com hoặc của cheap-kenya-vacation-tips.com University Press giỏi của những bên cấp giấy phép.
*

to lớn separate liquid food from solid food, especially by pouring it through a utensil with small holes in it

Về bài toán này
*Xem thêm: Cài Ultraviewer Cho Win 10, Cách Sử Dụng Ultraviewer Trên Máy Tính

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy lưu ban con chuột Các ứng dụng tra cứu kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập cheap-kenya-vacation-tips.com English cheap-kenya-vacation-tips.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ lưu giữ với Riêng bốn Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Kiểm Tra Thẻ Nhớ Chính Hãng + Thật Giả, Cách Kiểm Tra Thẻ Nhớ Chính Hãng

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語