Beep là gì

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của chúng ta cùng với English Vocabulary in Use từ cheap-kenya-vacation-tips.com.Học các từ bạn phải giao tiếp một giải pháp lạc quan.
Bạn đang xem: Beep là gì

lớn make a high, brief, mechanical sound or series of sounds, or cause a device lớn make such a sound:
For production, the first beep occurred after 3 seconds, và subsequent beeps after intervals of 5.5-6 seconds.
For production, the first beep occurred after 3 seconds; subsequent beeps occurred after 2-3-second intervals.
The overall beeps and the monodic, but vivid talk is interpunctuated by digital audio from traffic lights.
Memories were left in the familiar manner of an answerphone message after a beep, & visitors were asked to lớn hang up when they had finished.
Other comtháng non-speech sounds, such as lip smacks, coughs or breath noises and door slams or beeps may also be included as distinct elementary units.
Passing by in the very early hours of the morning, drivers would beep at each palaver tree for clients.
Clicks & beeps indicate changes và selections made through a graphic interface & confirm for the player that a button has been activated.
Các ý kiến của những ví dụ ko diễn tả quan điểm của các chỉnh sửa viên cheap-kenya-vacation-tips.com cheap-kenya-vacation-tips.com hoặc của cheap-kenya-vacation-tips.com University Press xuất xắc của những đơn vị trao giấy phép.


Xem thêm: Cách Thêm Số 0 Vào Đầu Trong Excel, Dễ Vô Cùng :), 4 Cách Chèn Thêm Số 0 Trong Excel

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy đúp chuột Các tiện ích search tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập cheap-kenya-vacation-tips.com English cheap-kenya-vacation-tips.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ lưu giữ cùng Riêng tư Corpus Các quy định thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: File Torrent Là Gì ? Cách Sử Dụng Torrent Như Thế Nào? Hướng Dẫn Sử Dụng Torrent Trong Macos

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message