BÉO PHÌ TIẾNG ANH LÀ GÌ

"To me she"s really pretty": This is a slightly less strong word than "beautiful." A teenage girl could be "pretty" but a mature woman could be "beautiful."
*

"Tôi thấy cô ấy khá xinh " : đây là giải pháp nói không bạo gan bằng "rất đẹp. " Một thanh nữ thì" xinh" còn thiếu phụ trưởng thành và cứng cáp thì "đẹp"
"She is kind of heavyset": This is a more polite way to say that someone is slightly large. This does not mean that they are extremely overweight.
"Cô ấy hơi lớn cao" : đấy là biện pháp nói một bạn hơi to mập lịch sự hơn. Nói vậy ko tức là họ cực kỳ thừa cân nặng.

Bạn đang xem: Béo phì tiếng anh là gì


"That person is obese": This phrase means that the person is extremely overweight by medical standards & that they are in poor health.
"Người kia bị béo phì" : Cụm từ bỏ này có nghĩa là người này hết sức thừa cân theo chuẩn chỉnh mức độ khoẻ với sức khoẻ kém nhẹm.
"He is a bit chubby":
This term is sometimes used to describe babies và kids. You can say that a baby has "chubby cheeks" if his cheeks are fat. It is not considered polite lớn say this about an adult.
Nó hơi mũm mĩm: Từ này đôi lúc dùng để thể hiện em bé nhỏ. Ta nói cách khác nhỏ bé bao gồm "đôi má phúng phính" giả dụ má nhỏ bé mũm mĩm. Còn dùng chỉ bạn mập thì ko được xem như là thanh lịch.
"He is extremely overweight": This is a more polite way lớn say that someone is fat. You should not say "this person is fat" especially not directly to lớn the person.
Anh ấy vượt cân dữ quá: đấy là giải pháp lịch sự hơn nhằm nói một người phệ. Quý khách hàng tránh việc nói "bạn này phệ quá" tốt nhất là tránh việc nói trực tiếp vào khía cạnh người ta.
"She is in great shape": This means that the person exercises regularly & that he or she is in great physical condition, they are healthy
"Cô ấy khoẻ mạnh bạo dáng chuẩn" : Câu này tức là bạn này bạn hữu dục các đặn cùng bạn ấy bao gồm mức độ khoẻ tuyệt đối, khoẻ bạo gan.
"He is really muscular" or "he is pretty fit": In this case "pretty" does not mean beautiful, but it means "very.
Anh ấy hết sức đô con" hoặc" anh ấy rất là cân đối" : Trong ngôi trường vừa lòng này "pretty" không Tức là đáng yêu, mà tức là "không còn sức; cực kỳ; rất".

Xem thêm: Công Thức Tách Tên Trong Excel 6/2021, Tách Họ Và Tên Trong Excel


"He is on the short side": Instead of directly saying "he is short" you could soften your statement by saying "He is on the short side."
"Anh ta hơi thiếu thước tấc một tí" : Txuất xắc bởi vì nói trực tiếp "anh ta lùn" bạn có thể làm lời nói của mình nhẹ bớt bằng cách nói" Anh ta hơi thiếu thước tấc một tí.
"She is quite petite, isn"t she?"
: This is only used to describe women who are shorter than average. The average height for a woman in the United States is 5 foot 4 inches.
"Cô ấy khá nhỏ tuổi con, nhỉ? ": Chỉ nói vậy nhằm biểu đạt đàn bà thấp hơn vừa phải. Chiều cao vừa đủ của phụ nữ nghỉ ngơi Hoa Kỳ là 5 fút 4 inch.
*
*

2) How lớn describe someone"s attractiveness
"I can"t believe sầu how dễ thương he is": A young child can be "cute" or a potential date can be "cute" in the sense that you are attracted to the person.
Tả nét lôi cuốn, duyên dáng  Dễ thương không tưởng tượng nổi: Em bé xíu rất có thể "dễ dàng thương" hoặc người có thể thành chúng ta trai/nữ giới hoàn toàn có thể "dễ dàng thương" theo nghĩa tín đồ ấy lôi kéo chúng ta.
"Isn"t she gorgeous?":
This means that the person is extremely attractive sầu. "

"I think he"s good-looking": This is a more modern way khổng lồ say "handsome" or attractive." "To me she"s really pretty": This is a slightly less svào word than "beautiful." A teenage girl could be "pretty" but a mature woman could be "beautiful."


 " Cô ấy không lộng lẫy sao? ": Câu này Có nghĩa là bạn này cực kì thu hút. "Tôi nghĩ anh ấy dễ dàng coi": đây là biện pháp nói mới nhằm chỉ "đẹp mắt trai" hoặc "hấp dẫn". "Tôi thấy cô ấy hơi xinch " : đây là phương pháp nói không to gan bằng "đẹp mắt. " Một thiếu nữ thì" xinh" còn đàn bà trưởng thành và cứng cáp thì "đẹp"
"He"s not very attractive sầu to lớn me." or "In my opinion, he"s not really that cute":
This is a way of saying that your opinion might be different from the opinion of other people."He isn"t very handsome": The word handsome is only used to lớn describe men. "Beautiful" or "pretty" can only be used khổng lồ describe women.
"Anh ấy ko lôi cuốn lắm đối với tôi. " hoặc " Theo tôi, anh ấy không quá sự đáng yêu và dễ thương cho thế": đây là bí quyết nói cho biết ý chúng ta cũng có thể khác với ý fan khác. "Anh ta ko rất đẹp trai lắm " : tự handsome - đẹp trai chỉ dùng để tả đàn ông. " Beautiful - đẹp " hoặc " pretty - xinh " chỉ dùng để tả thiếu nữ.