Nghĩa của từ busy

busy tức là gì, có mang, các áp dụng với ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phân phát âm busy giọng phiên bản ngữ. Từ đồng nghĩa tương quan, trái nghĩa của busy.

Bạn đang xem: Nghĩa của từ busy


Từ điển Anh Việt

busy

/"bizi/

* tính từ

bận bịu, bận; tất cả lắm việc

to be busy with (over) one"s work: bận bịu với công việc của mình

náo nhiệt, đông đúc

a busy street: phố đông đúc náo nhiệt

đã bận, đang xuất hiện người tiêu dùng (dây nói)

lăng xăng; xuất xắc dính vào vấn đề của bạn khác

tuyệt gây sự bất hoà

* ngoại rượu cồn từ

giao việc

I have busied hyên for the whole day: tôi vẫn giao vấn đề đến nó làm một ngày dài rồi

đụng từ phãn thân bận bịu với

to lớn busy oneself with (about) something: bận rộn với loại gì

to busy onself doing something: mắc làm loại gì

* danh từ

(trường đoản cú lóng) cớm, mật thám

busy

(Tech) bận <điện thoại>


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: Học trường đoản cú vựng Tiếng Anh
9,0 MB
Học trường đoản cú mới hàng ngày, luyện nghe, ôn tập cùng kiểm tra.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích hòa hợp trường đoản cú điển Anh Việt, Anh Anh và Việt Anh cùng với tổng cộng 590.000 tự.

Xem thêm: Certainty Equivalent, Risk Averse Là Gì ? Định Nghĩa Và Giải Thích Ý Nghĩa


*

Từ liên quan
Hướng dẫn bí quyết tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để đưa bé trỏ vào ô tìm kiếm kiếm cùng để ra khỏi.Nhập từ đề nghị tìm kiếm vào ô tìm kiếm với xem những từ bỏ được nhắc nhở hiển thị bên dưới.Lúc nhỏ trỏ sẽ phía bên trong ô kiếm tìm tìm,sử dụng phím mũi thương hiệu lên <↑> hoặc mũi tên xuống <↓> để di chuyển giữa các từ bỏ được gợi ý.Sau kia thừa nhận (một đợt nữa) để xem chi tiết trường đoản cú kia.
Sử dụng chuột
Nhấp con chuột ô search kiếm hoặc biểu tượng kính lúp.Nhập từ đề xuất search vào ô kiếm tìm kiếm và coi các từ bỏ được lưu ý hiển thị dưới.Nhấp chuột vào từ ao ước xem.
Lưu ý
Nếu nhập từ khóa quá ngắn thêm bạn sẽ không thấy được tự bạn muốn search trong danh sách gợi ý,lúc ấy bạn hãy nhập thêm những chữ tiếp theo nhằm hiện ra từ bỏ đúng chuẩn.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*