Cách Ép Yếu Quyết Côn Lôn Võ Lâm 2

Sức mạnh của giải pháp sẽ được tăng thêm đáng kể ví như đồng đạo đã đạt được phần lớn quyển Yếu Quyết cân xứng. Tiếp theo, thân mời quý đồng đạo thuộc theo dõi những Yếu Quyết của môn phái Côn Lôn để nhân thể câu hỏi xây dựng nhân đồ vật của mình.

Côn Lôn Thiên Sư

Hình ảnhTên Yếu Quyết
*
Lôi Tế
*
Phong Tế
*
Thiên Lôi Phù
*
Băng Phong Quyết
*
Ngự Phong Quyết
*
Cuồng Lôi Phù
*
Dương Sa Quyết
*
Oanh Lôi Phù
*
Cang Phong Quyết
*
Vạn Lôi Toái Tinh Phù
*
Ngũ Lôi Chính Pháp Phù
*
Tiên Phong Lưu Tán Quyết
*
Huyền Phong Triền Ý Quyết

Côn Lôn Kiếm Tôn

Hình ảnhTên Yếu Quyết
*
Luyện Kiếm-Thiên Minh
*
Luyện Kiếm-Phong Cận
*
Luyện Kiếm-Sí Hàn
*
Linch Kiếm Triệu Hồi
*
Bạo Lôi Kiếm Canh
*
Đoạn Tdiệt Kiếm Canh
*
Tàn Vân Kiếm Canh
*
Hồi Phong Kiếm Canh
*
Kiếm Thủ Không Minh
*
Kiếm Ý Phản Xạ
*
Nhân Kiếm Hợp Nhất