Continue

continue to lớn V/Ving

We continued drinking until after midnight. We continued khổng lồ drink until after midnight. Are there any differences in meaning between the two sentences?
Bạn đang xem: Continue

http://tratu.soha.vn/dict/en_vn/Continue itientị.org
*

Verb + ing xuất xắc To + verb ? – Các rượu cồn tự theo sau là Gerund cùng Infinitive sầu -...

Trong giờ đồng hồ Anh, trường hợp bạn muốn thêm một đụng từ theo sau một hành vi khác, chúng ta bắt buộc sửa dụng Động danh trường đoản cú - Gerund (Động từ bỏ + đuôi ING) hoặc Động trường đoản cú ngulặng thể - Infinitive (To + verb). Đây là phương pháp d


https://books.google.com.vn/books?id=m5fqCAAAQBAJ&pg=PA95&lpg=PA95&dq=continue+ving&source=bl&ots=OpsnqjSrZz&sig=ACfU3U0LA7fLkS1qEeMq-kKQ1mi6g4Ysgg&hl=vi&sa=X&ved=2ahUKEwjnyKum4JvqAhWSad4KHatcBy8Q6AEwDHoECCAQAQhttps://thegrammarexchange.infopop.cc/topic/continue-to-continue-inghttps://books.google.com.vn/books?id=iz4HQmlj6v8C&pg=PA115&lpg=PA115&dq=continue+ving&source=bl&ots=hBWRov3-GD&sig=ACfU3U0AvhmJ14s3mgsp9fFroCj8jsGcrQ&hl=vi&sa=X&ved=2ahUKEwjnyKum4JvqAhWSad4KHatcBy8Q6AEwDnoECBcQAQhttps://books.google.com.vn/books?id=t-yVDwAAQBAJ&pg=PA247&lpg=PA247&dq=continue+ving&source=bl&ots=95yFgr0VZ9&sig=ACfU3U0xzgAj9GHbea4CugOvEvmJDWls_g&hl=vi&sa=X&ved=2ahUKEwjnyKum4JvqAhWSad4KHatcBy8Q6AEwD3oECBoQAQhttps://books.google.com.vn/books?id=8ZmVLHLm7yQC&pg=PA337&lpg=PA337&dq=continue+ving&source=bl&ots=3dd4AISu0h&sig=ACfU3U0ulhbnCxUGpMitJ0BM7Gem01KTlQ&hl=vi&sa=X&ved=2ahUKEwjnyKum4JvqAhWSad4KHatcBy8Q6AEwEHoECBkQAQhttps://books.google.com.vn/books?id=Wi8TDgAAQBAJ&pg=PA121&lpg=PA121&dq=continue+ving&source=bl&ots=9zaTNIQrGX&sig=ACfU3U1qTnNPlA0F0nKim-WKuxXM71oibg&hl=vi&sa=X&ved=2ahUKEwjnyKum4JvqAhWSad4KHatcBy8Q6AEwEXoECBgQAQhttps://www.grammaring.com/to-infinitive-or-gerund-begin-start-continue-cease-dread-intend-lovehttps://books.google.com.vn/books?id=-ujnRpdsvFkC&pg=PA223&lpg=PA223&dq=continue+ving&source=bl&ots=FhhsxPbuEe&sig=ACfU3U1peEJNBU8EDseQTAqeGD_3i6YQtQ&hl=vi&sa=X&ved=2ahUKEwjnyKum4JvqAhWSad4KHatcBy8Q6AEwE3oECBsQAQhttps://books.google.com.vn/books?id=noCHVvu0P8oC&pg=PA217&lpg=PA217&dq=continue+ving&source=bl&ots=IEpgWSugtY&sig=ACfU3U0YkP25FceLwuKQrQ4vToBlBWrl_Q&hl=vi&sa=X&ved=2ahUKEwjnyKum4JvqAhWSad4KHatcBy8Q6AEwFHoECB4QAQhttps://books.google.com.vn/books?id=yHWfkv0od0sC&pg=PT124&lpg=PT124&dq=continue+ving&source=bl&ots=TerHa6dXG1&sig=ACfU3U2s23r_QEkO1du74WgXyASLTnlY8Q&hl=vi&sa=X&ved=2ahUKEwjnyKum4JvqAhWSad4KHatcBy8Q6AEwFXoECB8QAQ
*
tienganhmoitức thì.com

V-ing: Danh cồn tự (Gerund)

Chúng ta nên dùng Danh Động Từ (V-ing) trong số những trường vừa lòng nào? Hãy thuộc khám phá vào bài học kinh nghiệm này nhé!
Xem thêm: Dấu Hiệu Nhận Biết Đàn Ông Lên Đỉnh Như Thế Nào, Dấu Hiệu Phụ Nữ Lên Dỉnh Là Gì

*
sites.google.com
*

INFINITIVE or GERUND - English class

English class offers English lessons to lớn help you practice your English grammar, vocabulary, reading, writing & verbal skills.


https://edu2Review.com/reviews/quy-tac-phan-biet-cach-dung-danh-dong-tu-gerund-v-ing-va-dong-tu-nguyen-mau-8541.htmlhttps://vndoc.com/101-cau-truc-dong-tu-to-v-va-ving-thuong-gap/downloadhttps://hinative sầu.com/en-US/questions/15419576
*
hoidap247.com


Xem thêm: Ý Tưởng Tổ Chức Sinh Nhật Cho Bạn Trai Như Thế Nào, Tổ Chức Sinh Nhật Cho Bạn Trai

uimae (ad ultimatel (AIERES1Go on Vingtiếp tụccontinue + to V"https://cheap-kenya-vacation-tips.com/continue-to-v-hay-ving/imager_4_1510_700.jpgLet"https://cheap-kenya-vacation-tips.com/continue-to-v-hay-ving/imager_4_1510_700.jpgs go...

uimae (ad ultimatel (AIERES1Go on Vingtiếp tụccontinue + lớn V"https://cheap-kenya-vacation-tips.com/continue-to-v-hay-ving/imager_4_1510_700.jpgLet"https://cheap-kenya-vacation-tips.com/continue-to-v-hay-ving/imager_4_1510_700.jpgs go to2 be excited about+ Ving ould lượt thích + to lớn V/ be eager+lớn V look forward to lớn + V


‘Continue doing’ vs. ‘continue lớn do’ in English

Apparently, there"https://cheap-kenya-vacation-tips.com/continue-to-v-hay-ving/imager_4_1510_700.jpgs a popular belief aước ao English teachers in China that "https://cheap-kenya-vacation-tips.com/continue-to-v-hay-ving/imager_4_1510_700.jpgcontinue khổng lồ do"https://cheap-kenya-vacation-tips.com/continue-to-v-hay-ving/imager_4_1510_700.jpg and "https://cheap-kenya-vacation-tips.com/continue-to-v-hay-ving/imager_4_1510_700.jpgcontinue doing"https://cheap-kenya-vacation-tips.com/continue-to-v-hay-ving/imager_4_1510_700.jpg mean two different things. According khổng lồ them, "https://cheap-kenya-vacation-tips.com/continue-to-v-hay-ving/imager_4_1510_700.jpgcontinue to lớn do"https://cheap-kenya-vacation-tips.com/continue-to-v-hay-ving/imager_4_1510_700.jpg means "https://cheap-kenya-vacation-tips.com/continue-to-v-hay-ving/imager_4_1510_700.jpgstart doing