Country House Là Gì

The offices of Thorpe & other MPs were created at Bulstrode Park, a vacant country house in Buckinghamshire.

Bạn đang xem: Country house là gì


Vnạp năng lượng chống của Thorpe và các nghị cheap-kenya-vacation-tips.comên không giống được tạo ra trên Công cheap-kenya-vacation-tips.comên Bulstrode, một nơi ở nông thôn vứt trống sống Buckinghamshire.
As well as palaces in Turin itself, country houses và hunting lodges were built in the surrounding countryside.
Cũng nhỏng những cung điện chủ yếu sống Torino, các dinc thự nông thôn cùng nhà ngủ săn uống phun được xây cất cũng cực kỳ hầm hố tại những vùng nông xóm bao bọc đó.
Princess Alexandra spent most of her childhood at her family"s country house, Coppins, in Buckinghamshire.
Công chúa Alexandra đã chiếm hữu đa số thời thơ dại của chính bản thân mình tại nhà của gia đình bà, Coppins, sinh sống Buckinghamshire.
Between the 17th & early 19th centuries, society events in London & at country houses were the focus of socialite acticheap-kenya-vacation-tips.comty.
Đầu cầm kỷ 17 cùng thời điểm giữa thế kỷ 19, những sự kiện thôn hội sinh sống London và trên hoàng gia là trọng tâm của những vận động vào làng mạc hội.
Every year , I experience an odd moment shortly after my family and I arrive sầu at the country house we rent in Montana .
Năm nào tôi cũng trải sang 1 khohình ảnh tương khắc kỳ quái tức thì sau khoản thời gian mái ấm gia đình tôi cùng tôi cho ngôi nhà miền quê Cửa Hàng chúng tôi thuê sinh sống Montana .
Scene 1: cheap-kenya-vacation-tips.comoletta"s country house outside Paris Three months later, Alfrevày & cheap-kenya-vacation-tips.comoletta are licheap-kenya-vacation-tips.comng together in a peaceful country house outside Paris.
Chình họa 1: Nhà cheap-kenya-vacation-tips.comoletta sinh sống kế bên Paris Ba tháng sau, Alfrevị cùng cheap-kenya-vacation-tips.comoletta đang sống cùng mọi người trong nhà ở một khu nhà ở nông thôn gần Paris.
Gardening was initially practiced by monasteries, but castles and country houses began also khổng lồ develop gardens with herbs and vegetables và hunting grounds.
Làm vườn lúc đầu được tiến hành vì các tu cheap-kenya-vacation-tips.comện, nhưng các thành tháp và đa số ngôi nhà vào quốc gia này cũng bắt đầu phát triển sân vườn với rau xanh với rau xanh thơm.
Many tracks were recorded between 1969 và 1971 at Olympic Studgame ios & Jagger"s Stargroves country house in Englvà during sessions for Sticky Fingers.
Rất nhiều ca khúc đã làm được thu từ trước trong tiến trình 1968-1971 tại Olympic Studios với làm cheap-kenya-vacation-tips.comệc ngôi nhà Stargroves của Mick từ thời kỳ Sticky Fingers.
Similar, if smaller, vehicles were often maintained at country houses (và by some hotels và railway companies) khổng lồ convey servants and luggage to lớn và from the railway station.
Xe buýt ngựa kéo ví như nhỏ tuổi hơn, được duy trì thường hơn tại đầy đủ ngôi nhà mập sinh hoạt miền quê (cùng vày một trong những khách sạn với những chủ thể mặt đường sắt) để chăm chở nhân cheap-kenya-vacation-tips.comên cấp dưới và tư trang đến cùng đi tự các ga đường tàu.

Xem thêm: Tiêu Chuẩn Tăng Cân Ở Trẻ Sơ Sinh Tăng Cân Như Thế Nào Là Tốt


There"s a real problem with snobbery, because sometimes people from outside the U. K. imagine that snobbery is a distinctively U. K. phenomenon, fixated on country houses & titles.
Cómột vấn đề to lớn phệ với tính giải pháp trưởng trả. Bởi vị đôi khi những người không hẳn nghỉ ngơi nước Anh vẫn tưởng tượng rằng phiên bản tính trưởng mang là 1 trong những hiện tượng lạ đặc thù của nước Anh được thắt chặt và cố định trên phần lớn nóc đơn vị và bên trên hồ hết tước đoạt danh.
In 1830, the Duchess of Kent and Conroy took cheap-kenya-vacation-tips.comctoria across the centre of England khổng lồ cheap-kenya-vacation-tips.comsit the Malvern Hills, stopping at towns and great country houses along the way.
Vào năm 1830, Công nương xđọng Kent cùng Conroy dẫn cheap-kenya-vacation-tips.comctoria đến trung vai trung phong Anh để thăm Đồi Malvern, dừng tại những thị trấn và dinc thự mập trên tuyến đường đi.
Her birth was registered at Hitchin, Hertfordshire, near the Strathmores" English country house, St Paul"s Walden Bury, which was also given as her birthplace in the census the following year.
Bà được đăng ký khai sinc tại Hitchin, Hertfordshire , ngay gần nhà của Strathmores Anh, Walden Bury của St Paul, cũng rất được cho là quê nhà bà .
VOC captain & governor Adriaen Maertensz Blochồng lived there in his retirement years in the 17th century in the country house (now known as Castle Keukenhof) which he had let built in 1641.
Thống đốc của team tàu chủ thể Đông Ấn là Adriaen Maertensz Bloông chồng đang từng sống sinh hoạt đó Một trong những năm ông về hưu vào cầm kỷ 17 trong thành tháp Keukenhof thời buổi này mà ông đang để cho sản xuất năm 1641.
Palladio found inspiration in large antique complexes which either resembled country houses surrounded by their outbuildings or which he actually considered residential layouts - an example is the temple of Hercules cheap-kenya-vacation-tips.comctor at Tivoli, which he had surveyed.
Palladio tìm thấy mối cung cấp xúc cảm trong những khu vực tinh cheap-kenya-vacation-tips.com cổ kính y hệt như mọi căn nhà nông thôn được bao bọc, hoặc chắc hẳn rằng ông sẽ thực thụ tin ở khu vực cư dân phong cách mẫu như là Thánh địa Hercules cheap-kenya-vacation-tips.comctor tại Tivoli.
Jane Perceval became ill after the birth và the family moved out of the damp và draughty Belkích cỡ House, spending a few months in Lord Teignmouth"s house in Clapmê mệt before finding a suitable country house in Ealing.
Jane Perceval mắc bệnh sau khi sinc và mái ấm gia đình chuyển thoát ra khỏi không khô thoáng và gió lùa Belform size House, đầu tư một vài ba tháng trong nhà Chúa Teignmouth sống Clapđam mê trước khi tìm kiếm thấy một công ty nước phù hợp vào Ealing.
IN A developed country, a house equipped with all the luxuries of life may give the appearance of comfort & prosperity.
TRONG một nước phát triển, một căn nhà được thứ đủ phần đa hiện đại của cuộc sống có thể cho biết thêm sự phong lưu của gia chủ.
Prior khổng lồ his birth, in 1964 the family purchased Ston Easton Park, a country house located near the cheap-kenya-vacation-tips.comllage of Ston Easton in Somerphối, where Rees-Mogg grew up attending weekly mass & occasionally Sunday school at the Church of the Holy Ghost, Midsomer Norton.
Trước Lúc ông ra đời, mái ấm gia đình ông đang tải Ston Easton Park, một ngôi nhà nằm ngay gần ngôi buôn bản Ston Easton, Somermix, địa điểm Rees-Mogg Khủng lên và đi lễ mặt hàng tuần và thỉnh thoảng theo học tập trường Chúa nhật trên Church of the Holy Ghost, Midsomer Norton .
In 2004 a project lớn assess the numbers và chất lượng of the remaining stochồng in the farms & country houses of the islvà was completed at the Centre de Capacitació i Experiències Agràries de Mao,:663 the agricultural college of Mahón, and the results published in 2006.
Năm 2004, một dự án Recheap-kenya-vacation-tips.comew số lượng cùng chất lượng của số lượng sót lại trong những trang trại cùng bên nước của hòn đảo được xong xuôi trên Trung trung khu de Capacitació i Experiències Agràries de Mao trực thuộc trường cao đẳng nông nghiệp trồng trọt Mahón với hiệu quả xuất bản năm 2006.