DANH TỪ CỦA BEHAVE

Cách chia động tự behave rất dễ dàng, quý khách nên lưu giữ 3 dạng nghỉ ngơi bảng thứ nhất nhằm rất có thể phân tách cồn trường đoản cú kia sinh sống bất kỳ thời làm sao.Giờ bạn coi cách phân tách chi tiết của rượu cồn tự behave sống bảng thứ 2 cụ thể rộng về tất cả những thì.

Chia Động Từ: BEHAVE

Ngulặng thể Động danh từ Phân trường đoản cú II
to behave behaving behaved
Bảng phân tách rượu cồn từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn behave behave behaves behave behave behave
Lúc Này tiếp diễn am behaving are behaving is behaving are behaving are behaving are behaving
Quá khđọng đơn behaved behaved behaved behaved behaved behaved
Quá khứ đọng tiếp diễn was behaving were behaving was behaving were behaving were behaving were behaving
Hiện tại trả thành have sầu behaved have behaved has behaved have sầu behaved have sầu behaved have sầu behaved
Bây Giờ kết thúc tiếp diễn have sầu been behaving have been behaving has been behaving have been behaving have sầu been behaving have been behaving
Quá khđọng trả thành had behaved had behaved had behaved had behaved had behaved had behaved
QK hoàn thành Tiếp diễn had been behaving had been behaving had been behaving had been behaving had been behaving had been behaving
Tương Lai will behave will behave will behave will behave will behave will behave
TL Tiếp Diễn will be behaving will be behaving will be behaving will be behaving will be behaving will be behaving
Tương Lai trả thành will have behaved will have behaved will have sầu behaved will have sầu behaved will have sầu behaved will have sầu behaved
TL HT Tiếp Diễn will have sầu been behaving will have sầu been behaving will have been behaving will have sầu been behaving will have been behaving will have been behaving
Điều Kiện Cách Hiện Tại would behave would behave would behave would behave would behave would behave
Conditional Perfect would have sầu behaved would have behaved would have sầu behaved would have behaved would have sầu behaved would have behaved
Conditional Present Progressive would be behaving would be behaving would be behaving would be behaving would be behaving would be behaving
Conditional Perfect Progressive would have been behaving would have been behaving would have sầu been behaving would have sầu been behaving would have sầu been behaving would have been behaving
Present Subjunctive behave behave behave behave behave behave
Past Subjunctive behaved behaved behaved behaved behaved behaved
Past Perfect Subjunctive had behaved had behaved had behaved had behaved had behaved had behaved
Imperative behave Let′s behave behave