ĐẶT CÂU VỚI TỪ QUÊ CHA ĐẤT TỔ

1.đặt một câu có thành ngữ” quê cha đất tổ”Tìm một thành ngữ khác đồng nghĩa và trái nghĩa thành ngữ “quê cha đất tổ”.2.Trong đoạn văn đầu của bài” kì diệu rừng xanh”(tiếng việt 5 tập 1)(đoạn đầu tiên từ loanh quanh ………………..dưới chân .)a)Từ lụp xụp có thể thay thế cho đoạn văn trên được không?Tại sao?b)trong đoạn văn tác giả đã sử dụng những biện pháp nghệ thuật nào để miêu tả những cây nấm rừng ?Nêu rõ tác dụng của những biện pháp nghệ thuật đó .

Bạn đang xem: Đặt câu với từ quê cha đất tổ


166 Views0 Followers
0Answer
Share

Related Questions


3 Answers


*
*
*

Thu Nguyệt
View Profile
Thu Nguyệt

1.đặt một câu có thành ngữ” quê cha đất tổ” Tìm một thành ngữ khác đồng nghĩa và trái nghĩa thành ngữ “quê cha đất tổ”.

Xem thêm: Font Helvetica Download Font Chữ Helvetica Việt Hoá Full Mới Nhất 2021 Miễn Phí

=> * Đặt câu có thành ngữ Quê cha đất tổ :

Mai Sơn – Sơn La là quê cha đất tổ của tôi

=> Thành ngữ đồng nghĩa và trái nghĩa với thành ngữ Quê cha đất tổ :

– Đồng nghĩa : Nơi chôn rau cắt rốn

– Trái nghĩa : Đất khách quê người

2.Trong đoạn văn đầu của bài” kì diệu rừng xanh”(tiếng việt 5 tập 1)(đoạn đầu tiên từ loanh quanh ………………..dưới chân .)

a)Từ lụp xụp có thể thay thế cho đoạn văn trên được không?Tại sao?

=> Đền đài, miếu mạo, cung điện của họ lúp xúp dưới chân. ( câu gốc )

=> Không thể thay thế từ lụp xụp vào câu trên vì lúp xúp là ở liền nhau, thấp và sàn sàn như nhau còn lụp xụp là thấp , bé , rách nát , tồi tàn

b)trong đoạn văn tác giả đã sử dụng những biện pháp nghệ thuật nào để miêu tả những cây nấm rừng ?Nêu rõ tác dụng của những biện pháp nghệ thuật đó .

=> Trong đoạn văn , tác giả đã sử dụng những BPNT để miêu tả những cây nấm rừng :

+ BPNT so sánh : Những chiếc nấm to bằng cái ấm tích, màu sặc sỡ rực lên. Mỗi chiếc nấm là một lâu đài kiến trúc tân kì.

=> Tác giả đã sử dụng nghệ thuật so sánh để miêu tả về hình ảnh chiếc nấm , giống như cái ấm tích , giống như lâu đài kiến trúc tân kì