Đặt Chế Độ Read Only Trong Excel 2007


Bạn đang xem: Đặt chế độ read only trong excel 2007

Các tài năng đảm bảo an toàn bảng tính với tệp tin Excel được cho phép bảo đảm an toàn tư liệu và chỉ còn người có quyền mlàm việc được. Quý Khách hoàn toàn có thể đặt password với lúc tất cả ai kia ao ước msinh sống tư liệu thì cần được tất cả password kia. Lập mật khẩu đăng nhập để mlàm việc cùng sửa đổi file - Từ menu File, kích Save As. - Hộp thoại Save As xuất hiện, kích Tools và từ bỏ menu xổ xuống chọn General Options.
*
- Hộp thoại Save Options xuất hiện thêm, nhập mật khẩu đăng nhập vào mục Password khổng lồ open: Với anh tài này, bạn buộc phải nhập mật khẩu đăng nhập nhằm mlàm việc file
*
- Nếu chúng ta chỉ nhập mật khẩu đăng nhập vào Password lớn modify thì đây là một phương pháp vẫn được cho phép msinh sống và xem tài liệu. Nếu bạn hiểu hy vọng chỉnh sửa và cất giữ thì nên nhập password, giả dụ không có mật khẩu đăng nhập thì phải lưu với cùng một tên khác. - Kích nút OK. Sau đó bạn bắt buộc nhập lại password để dĩ nhiên Chắn chắn password trọn vẹn đúng. Chú ý: + Hộp lựa chọn “Always create backup” của Excel sẽ tạo nên một tệp tin xào luộc vào rất nhiều lúc Lúc lưu giữ tệp tin. File gồm đuôi mở rộng là BAK, file backup sẽ được giữ vào thỏng mục như tệp tin gốc. + Nếu mục "Read-only recommended" được tích, vỏ hộp thoại dưới đây hiển thị Khi tư liệu được mlàm việc lại

Xem thêm: Hoán Đổi Hàng Thành Cột Trong Excel Đơn Giản, Chuyển Cột, Đổi Cột Thành Dòng Trong Excel

*
- Kích Yes. - Tài liệu sẽ tiến hành mlàm việc lại cùng với công dụng chỉ đọc ‘read-only’ - Nếu có biến hóa trên file, bạn thiết yếu lưu giữ với tên tệp tin đó. Vì vậy ao ước giữ được bạn phải thay đổi tên tệp tin Gỡ bỏ password bên trên một file - Mở file đựng password mong muốn gỡ vứt (mở bằng phương pháp nhập mật khẩu đăng nhập khi bao gồm yêu thương cầu) - Từ menu File, kích Save As. - Hộp thoại Save As hiển thị, chọn General Options từ bỏ menu xổ xuống của biểu tượng Tools - Hộp thoại Save sầu Options hiển thị, xóa mật khẩu đăng nhập đang đặt - Kích nút OK để đóng hộp thoại Save Options - Kích nút ít Save để lưu tệp tin, hiển thị một vỏ hộp thoại - Kích nút Yes Bảo vệ file - Từ menu Tools, lựa chọn Protection với kích Protect Workbook. - Hộp thoại Protect Workbook hiển thị
*
- Hộp thoại Protect Workbook cho mình 2 lựa chọn:StructureCấu trúc Không cho phép đầy đủ biến đổi kết cấu tệp tin đã được lựa chọn. Ví dụ, bạn sẽ tất yêu soạn thảo, cyếu, xóa, đổi tên, copy, di chuyển hay ẩn các sheetWindowsKhông có thể chấp nhận được các biến hóa form size các file. Các điều chỉnh về kích thước cửa sổ (đóng góp, mở rộng, thu nhỏ tuổi và khôi phục) sẽ ảnh hưởng ẩn đi.
- Nhập password vào cột Password. Kích OK. - Quý Khách đề nghị nhập lại mật khẩu đăng nhập để chắc chắn chắc chắn mật khẩu đăng nhập hoàn toàn đúng - Kích OK. Bỏ bảo vệ file - Từ menu Tools, chọn Protection và kích Unprotect Workbook. - Nhập mật khẩu với kích OK. Bảo vệ bảng tính (sheet) - Từ menu Tools, lựa chọn Protection với kích Protect Sheet. - Hộp thoại Protect Sheet hiển thị
*
- Từ hộp thoại Protect Sheet, chúng ta cũng có thể tích vào những công dụng ở mục “Allow all users of this worksheet to” nhằm không người nào có thể biến đổi những định dạng đó. Nếu mục nào ko được tích thì bạn không giống rất có thể bao gồm những thay đổi theo mục kia. - Nhập mật khẩu đăng nhập trong cột Password lớn unprotect sheet, kích OK - quý khách hàng buộc phải nhập lại mật khẩu đăng nhập nhằm có thể Chắn chắn mật khẩu đăng nhập trọn vẹn đúng - Kích OK. Bỏ bảo vệ bảng tính (sheet) - Từ thực đơn Tools, lựa chọn Protection và kích Unprotect Worksheet. - Nhập mật khẩu đăng nhập cùng kích OK.