Giải Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán Chương 2

Những bài tập nguyên tắc kế toán giúp tín đồ học tập sau khi học tập dứt, khối hệ thống lại toàn bộ kiến thức và kỹ năng triết lý áp dụng vào phần nghiệp vụ và những định khoản thực tế.

Bạn đang xem: Giải bài tập nguyên lý kế toán chương 2

Hướng dẫn chi tiết bài xích tập Nguyên lý kế toán

Câu 5.1

Yêu cầu 1: Định khoản kế toán những nghiệp vụ phát sinh

1. Khách mặt hàng trả chi phí mua sắm chọn lựa Chịu tự kỳ trước bằng tiền khía cạnh 10.000

Nợ TK 111: 10.000

Có TK 131: 10.000

2. Dùng chi phí gửi ngân hàng để mua TSCĐ hữu hình 40.000 (giá chưa bao gồm thuế GTGT 10%), ngân sách di chuyển bốc cởi đơn vị chi không còn 220 tiền khía cạnh (đang bao hàm 10% thuế GTGT)

Nợ TK 211: 40.200

Nợ TK 133: 4.020

Có TK 112: 44.000

Có TK 111: 220

3. Dùng chi phí gửi NH trả nợ người buôn bán 30.000 với rút về quĩ chi phí khía cạnh đôi mươi.000

Nợ TK 111: trăng tròn.000

Nợ TK 331: 30.000

Có TK 112: 50.000

4. Dùng tiền mặt trả lương mang đến CNV 20.000

Nợ TK 334: 20.000 Học kế toán thù chỗ nào tốt

Có TK 111: 20.000 

5. Vay thời gian ngắn NH trả nợ fan buôn bán 20.000

Nợ TK 331: đôi mươi.000

Có TK 311: đôi mươi.000

6. Dùng chi phí gửi NH trả vay thời gian ngắn NH 50.000

Nợ TK 311: 50.000

Có TK 112: 50.000

7. Mua nguyên vật liệu nhập kho giá cài đặt trăng tròn.000 (chưa bao hàm 10% thuế GTGT) chưa trả tiền người bán.

Nợ TK 152: đôi mươi.000

Nợ TK 133: 2.000

Có TK 331: 22.000

Yêu cầu 2: Phản ánh vào tài khoản kế toán

*
*

3. Lập bảng đối chiếu số tạo ra mẫu mã những cột

*

4. Lập bảng Cân đối kế toán

*
Khóa Học Kế Toán Online - Tương Tác Trực Tiếp Với Giảng Viên Kế Toán thù Trưởng Trên 15 Năm Kinch Nghiệm

Câu 5.2

1. Xuất kho vật liệu cần sử dụng cho phân phối thành phầm trăng tròn.000, cần sử dụng cho thống trị phân xưởng 2.000.

Nợ TK 621: đôi mươi.000

Nợ TK 627: 2.000

Có TK 152: 22.000

2. Tiền lương bắt buộc trả công nhân chế tạo sản phẩm 35.000, làm chủ phân xưởng 5.000

Nợ TK 622: 35.000

Nợ TK 627: 5.000

Có TK 334: 40.000

3. Các khoản trích theo lương được trích theo Tỷ Lệ dụng cụ (hiểu được các khoản lương được xác định Xác Suất giữa lương cơ phiên bản cùng năng suất là 1: 4)

*

Theo doanh nghiệp:

Nợ TK 622: 1.680

Có TK 3382: 140

Có TK 3383: 1.260

Có TK 3384: 210

Có TK 3386: 70

Nợ TK 627: 240

Có TK 3382: 20

Có TK 3383: 180

Có TK 3384: 30

Có TK 3386: 10

Theo bạn lao động:

Nợ TK 334: 840

Có TK 3383: 640

Có TK 3384: 120

Có TK 3386: 80

4. Hao mòn TSCĐ cần sử dụng mang lại chế tạo 50.000

Nợ TK 627: 50.000

Có TK 214: 50.000

5. Ngân sách chi tiêu điện và nước sở hữu ngoài 2.100 (đã bao gồm 5% thuế GTGT) đã trả cho người bán bằng chuyển khoản

Nợ TK 6277: 2.000

Nợ TK 1331: 100

Có TK 112: 2.100

6. Kết chuyển đưa ra phí

- Kết chuyển ngân sách sản xuất:

Nợ TK 154: 115.920

Có TK 621: trăng tròn.000

Có TK 622: 36.680

Có TK 627: 59.240

7. Nhập kho sản phẩm hoá, hiểu được cực hiếm thành phẩm chế dsinh hoạt thời điểm cuối kỳ là 5.000

Giá trị sản phẩm xong vào kỳ = 0 + 115.9trăng tròn - 5.000 = 110.920

Nợ TK 155: 110.920

Có TK 154: 110.920

Yêu cầu 2: Phản ánh vào tài khoản kế toán

*
*

Yêu cầu 3: Lập bảng bằng phẳng tài khoản

Câu 5.3

Yêu cầu 1: Định khoản những nghiệp vụ kinh tế phân phát sinh

1. Xuất kho nguyên liệu dùng mang lại SXKD là 80.000, trong đó

Dùng đến SX SPhường. A: 40.000Dùng mang lại SX SP B: 30.000Dùng mang lại cai quản phân xưởng: 10.000

Nợ TK 621: 70.000

(Nợ TK 621 (A): 40.000

Nợ TK 621 (B): 30.000)

Nợ TK 627: 10.000

Có TK 152: 80.000

2. Tính chi phí lương bắt buộc trả đến CNV là 53.000, trong đó

Tiền lương CNSX SP A: đôi mươi.000.Tiền lương CNSX SP. B: 10.000.Tiền lương cai quản phân xưởng: 5.000.Tiền lương của nhân viên bán hàng 8.000Tiền lương của phần tử quản lý công ty lớn 10.000

Nợ TK 622: 30.000

(Nợ TK 622 (A): trăng tròn.000

Nợ TK 622 (B): 10.000

Nợ TK 627: 5.000

Nợ TK 641: 8.000

Nợ TK 642: 10.000

Có TK 334: 53.000

3. Trích BHXH, KPCĐ, BHYT theo tỷ lệ lý lẽ (trả định cục bộ tiền lương là lương cơ bản).

Xem thêm: Lời Bài Hát Chàng Là Ai ” Của Nhạc Sĩ Nguyễn Hữu Thiết

Nợ TK 622: 6.900

(Nợ TK 622 (A): 4.600

Nợ TK 622 (B): 2.300

Nợ TK 627: 1.150

Nợ TK 641: 1.840

Nợ TK 642: 2.300

Nợ TK 334: 5.035

Có TK 338 (2,3,4): 17.225

4. Trích KH TSCĐ cần sử dụng mang đến tiếp tế 17.000; Sở phận bán sản phẩm 10.000; Sở phận thống trị doanh nghiệp 15.000

Nợ TK 627: 17.000

Nợ TK 641: 10.000

Nợ TK 642: 15.000

Có TK 214: 42.000

5. Cuối kỳ kết gửi hết chi phí SX. Biết rằng ngân sách SX tầm thường phân bổ mang lại từng một số loại SP. theo chi phí lương người công nhân SX, biết rằng CPSX dsống cuối kỳ:

SPhường A: 5.000SP B: 4.000

Tổng chi phí thêm vào chung: 10.000 + 5.000 + 1.150 + 17.000 = 33.150

Phân ngã chi phí mang lại sản phẩm A: 22.100

Phân bửa chi phí mang lại sản phẩm B: 11.050

- Kết chuyển chi phí thêm vào trong kỳ:

Nợ TK 154: 140.050

(Nợ TK 154 (A): 86.700

Nợ TK 154 (B): 53.350)

Có TK 621: 70.000

(Có TK 621 (A): 40.000

Có TK 621 (B): 30.000)

Có TK 622: 36.900

(Có TK 622 (A): 24.600

Có TK 622 (B): 12.300)

Có TK 627: 33.150

(Có TK 627 (A): 22.100

Có TK 627 (B): 11.050)

6. Nhập kho thành phẩm phân phối theo Ngân sách phân phối thực tiễn.

Z = 8.000 + 4.000 + 140.050 – 5.000 – 4.000 = 143.050

Z(A) = 8.000 + 86.700 – 5.000 = 89.700

Z(B) = 4.000 + 53.350 – 4.000 = 53.350

- Kết chuyển thành phẩm nhập kho:

Nợ TK 155: 143.050

(Nợ TK 155 (A): 89.700

Nợ TK 155 (B): 53.350)

Có TK 154: 143.050

- Kết gửi ngân sách bán sản phẩm, ngân sách QLDN:

Nợ TK 911: 47.140

Có TK 641: 19.840

Có TK 642: 27.300

Yêu cầu 2: Phản ánh vào tài khoản tổng vừa lòng, tài khoản chi tiết.

*

Câu 5.4

Yêu cầu 1: Định khoản những nhiệm vụ ghê tế

1. Xuất kho thành phẩm xuất bán cho quý khách được khách hàng gật đầu đồng ý, giá bán vốn 30.000, giá bán 180.000 (không bao gồm 10% thuế GTGT), khách hàng tkhô nóng toán thù 50% bởi chi phí mặt, số còn sót lại ghi nợ.

- Ghi dấn giá chỉ vốn:

Nợ TK 632: 30.000

Có TK 155: 30.000

- Ghi dìm doanh thu:

Nợ TK 111: 99.000

Nợ TK 131: 99.000

Có TK 511: 180.000

Có TK 333: 18.000

2. Tiền lương bắt buộc trả nhân viên cấp dưới bán sản phẩm 20.000, cai quản doanh nghiệp lớn 30.000

Nợ TK 641: trăng tròn.000

Nợ TK 642: 30.000

Có TK 334: 50.000

3. Hao mòn TSCĐ dùng mang đến thành phần bán hàng 15.000, thành phần làm chủ công ty lớn trăng tròn.000

Nợ TK 641: 15.000

Nợ TK 642: trăng tròn.000

Có TK 214: 35.000

4. Các khoản trích theo lương được trích theo phần trăm chế độ (đưa định toàn thể là lương cơ bản)

Nợ TK 641: 4.800

Nợ TK 642: 7.200

Nợ TK 334: 5.250

Có TK 338(2,3,4,6): 17.250

5. túi tiền điện và nước download ngoại trừ dùng cho bộ phận bán hàng 10.000 (không bao gồm 5% thuế GTGT), thành phần thống trị công ty 12000 (chưa bao gồm 5% thuế GTGT) sẽ tkhô cứng toán thù toàn thể bởi đưa khoản

Nợ TK 641: 10.000

Nợ TK 642: 12.000

Nợ TK 133: 1.100

Có TK 112: 23.100

6. Xác định kết quả ghê doan

- Kết đưa giá vốn hàng bán

Nợ TK 911: 30.000

Có TK 632: 30.000

- Kết đưa chi phí buôn bán hàng

Nợ TK 911: 49.800

Có TK 641: 49.800

- Kết chuyển chi phí thống trị doanh nghiệp

Nợ TK 911: 69.200

Có TK 642: 69.200

- Kết đưa doanh thu

Nợ TK 911: 149.000

Có TK 421: 31.000

Yêu cầu 2: Phản ánh vào tài khoản kế toán

Yêu cầu 3: Lập bảng bằng vận thông tin tài khoản với Báo cáo tác dụng khiếp doanh

Câu 5.5

Yêu cầu 1: Định khoản nhiệm vụ kinh tế tài chính phân phát sinh

1. Mua 1 TSCĐ hữu hình chưa tkhô nóng tân oán tiền đến đơn vị phân phối, giá chỉ mua chưa có thuế là 12 nghìn.000 đ, thuế GTGT 10%, ngân sách lắp đặt trả bằng chi phí phương diện là 500.000 đ

Nợ TK 211: 12.500.000

Nợ TK 133: 1.200.000

Có TK 111: 500.000

Có TK 331: 13.200.000

2. Trả nợ cho những người buôn bán 5.000.000 bằng chi phí gửi ngân hàng

Nợ TK 331: 5.000.000

Có TK 112: 5.000.000

3. Vật liệu xuất kho thực hiện cho

Trực tiếp tiếp tế sản phẩm: 2.000kilogam (10.000.000)Phục vụ ngơi nghỉ phân xưởng:100kg (500.000)

Nợ TK 621: 10.000.000

Nợ TK 627: 500.000

Có TK 152: 10.500.000

4. Các khoản ngân sách khác

Loại bỏ ra phí

Đối tượng Chịu đựng đưa ra phí

Tiền lương nên trả

Khấu hao

Tiền mặt

-Bộ phận thẳng SX

-Sở phận PV và quản lý SX

-Sở phận buôn bán hàng

-Bộ phận QLDN

1.800.000

1.300.000

1.200.000

1.500.000

 

1.000.000

500.000

500.000

 

100.000

200.000

400.000

Nợ TK 622: 1.800.000

Nợ TK 627: 2.400.000

Nợ TK 641: 1.900.000

Nợ TK 642: 2.400.000

Có TK 334: 5.800.000

Có TK 214: 2 nghìn.000

Có TK 111: 700.000

5. Sản phđộ ẩm cung cấp dứt được nhập kho thành phẩm: 1000 sản phẩm. giá thành sản xuất dlàm việc dang cuối tháng: 500.000đ

Nợ TK 154: 14.700.000

Có TK 621: 10.000.000

Có TK 622: 1.800.000

Có TK 627: 2.900.000

Z = Dđk + C – Dông chồng = 0 + 14.700.000 – 500.000 = 14.200.000

Nợ TK 156: 14.200.000

Có TK 154: 14.200.000

Giá một sản phẩm: 14.200

6. Xuất bán 500 sản phẩm. Giá bán chưa có thuế bởi 1,4 Chi phí, thuế GTGT 10%. Khách sản phẩm đã thanh hao tân oán toàn cục bởi TGNH.

- Ghi nhận giá chỉ vốn:

Nợ TK 632: 7.100.000

Có TK 156: 7.100.000

- Ghi nhận doanh thu:

Nợ TK 112: 10.934.000

Có TK 511: 9.940.000

Có TK 333: 994.000

7. Xác định tác dụng ghê doanh

- Kết gửi giá chỉ vốn hàng bán

Nợ TK 911: 7.100.000

Có TK 632: 7.100.000

- Kết đưa chi phí chào bán hàng

Nợ TK 911: 1.900.000

Có TK 641: 1.900.000

- Kết chuyển chi phí cai quản doanh nghiệp

Nợ TK 911: 2.400.000

Có TK 642: 2.400.000

- Kết đưa doanh thu

Nợ TK 511: 9.940.000

Có TK 911: 9.940.000

- Xác định công dụng khiếp doanh

Nợ TK 421: 1.460.000

Có TK 911: 1.460.000

Yêu cầu 2: Lập bảng bằng phẳng kế toán

Các bạn chưa nhuần nhuyễn định khoản kế toán có thể theo dõi video clip tiếp sau đây - Video này vày Cô Lê Ánh lí giải chi tiết góp những bạn cũng có thể hiểu với định khoản thành thạo.