Giải sách bài tập vật lý 9 bài 4

Hai năng lượng điện trsinh sống R1 với R2 với ampe kế được mắc thông liền cùng nhau vào nhì điểm A cùng B.

Bạn đang xem: Giải sách bài tập vật lý 9 bài 4

a) Vẽ sơ thiết bị mạch điện trên

b) Cho R1= 5Ω, R2= 10Ω, ampe kế chỉ 0,2A. Tính hiệu điện nạm của đoạn mạch AB theo nhị cách.

Tóm tắt:

R1 = 5 Ω; R2 = 10 Ω;

I2 = 0,2 A; UAB = ?

Lời giải:

a) Sơ thiết bị mạch năng lượng điện như hình dưới:

*

b) Tính hiệu năng lượng điện cầm theo nhì cách:

Cách 1: Vì R1 với R2 ghép nối tiếp cần I1 = I2 = I = 0,2A, UAB = U1 + U2

→ U1 = I.R1 = 1V; U2 = I. R2 = 1V;

→ UAB = U1 + U2 = 1 + 2 = 3V

Cách 2:

Điện trngơi nghỉ tương đương của đoạn mạch là: Rtđ = R1 + R2 = 5 + 10 = 15 Ω

Hiệu năng lượng điện nuốm của đoạn mạch AB: UAB = I.Rtd = 0,2.15 = 3V

Đáp số: b) UAB = 3V

Câu 2 trang 9 SBT Vật Lí 9

Một điện trlàm việc 10Ω được mắc vào hiệu năng lượng điện rứa 12V

a) Tính độ mạnh loại năng lượng điện chạy qua năng lượng điện trsinh hoạt đó

b) Muốn soát sổ kết quả tính trên, ta hoàn toàn có thể sử dụng ampe kế nhằm đo. Muốn ampe kế chỉ giá chuẩn trị độ mạnh cái năng lượng điện vẫn tính được cần gồm ĐK gì đối với ampe kế? Vì sao?

Tóm tắt:

R = 10Ω; U = 12V

a) I = ?

b) Điều khiếu nại của ampe kế để I không đổi? Giải thích

Lời giải:

a. Cường độ mẫu năng lượng điện chạy qua điện trnghỉ ngơi là: I = U/R = 12/10 = 1,2A.

b. Hotline Ra là điện trở của ampe kế. Khi kia độ mạnh chiếc điện chạy qua điện trlàm việc được xem bởi cách làm sau: 

*

Muốn ampe kế chỉ đúng giá trị độ mạnh cái điện vẫn tính được (tức là độ mạnh chiếc năng lượng điện chạy qua điện trsinh hoạt không cố kỉnh đổi) thì ampe kế bắt buộc gồm năng lượng điện trlàm việc rất bé dại đối với điện trsinh sống của đoạn mạch, lúc ấy điện trsinh sống của ampe kế không tác động mang lại điện trsinh hoạt của đoạn mạch. Dòng điện chạy qua ampe kế chính là độ mạnh mẫu điện chạy qua đoạn mạch vẫn xét.

Câu 3 trang 9 SBT Vật Lí 9

Cho mạch điện gồm sơ thiết bị nhỏng hình 4.1 SBT, trong các số đó năng lượng điện trngơi nghỉ R1 = 10Ω, R2 = 20Ω, hiệu năng lượng điện thay thân hai đầu đoạn mạch AB bằng 12V.

*

a) Tính số chỉ của vôn kế với ampe kế.

b) Chỉ cùng với hai năng lượng điện trở bên trên phía trên, nêu hai biện pháp có tác dụng tăng tốc độ cái năng lượng điện vào mạch lên vội 3 lần (Có thể thay đổi UAB).

Tóm tắt:

R1 = 10 Ω; R2 = trăng tròn Ω; UAB = 12 V

a) Số chỉ Vôn kế với Ampe kế?

b) Nêu 2 phương pháp để khiến cho I´ = 3I

Lời giải:

a) Điện trở tương tự của mạch là : Rtđ= R1+ R2 = 10 + đôi mươi = 30 Ω

Cường độ mẫu điện qua mạch là: 

*

Hiệu năng lượng điện cố kỉnh giữa hai đầu điện trngơi nghỉ R1: U1 = I.R1 = 0,4.10 = 4V

Vậy số chỉ của vôn kế là 4V, ampe kế là 0,4A.

b) Ta có: 

*

 Do đó để I tăng thêm vội 3 lần thì ta thực hiện 2 cách sau:

Cách 1: Giữ nguyên ổn nhị năng lượng điện trsống mắc tiếp liền tuy vậy tăng hiệu điện nỗ lực của đoạn mạch lên cấp 3 lần: U’AB = 3 UAB = 3.12 = 36V

*

Cách 2: Giảm năng lượng điện trlàm việc tương đương của toàn mạch đi 3 lần bằng phương pháp chỉ mắc điện trlàm việc R1 =10Ω sinh sống trong mạch, giữ lại hiệu năng lượng điện gắng nhỏng thuở đầu.

Lúc đó R’tđ = R1 = 10 Ω

*

Đáp số: a) IA = 0,4 A; UV = 4V

Câu 4 trang 9 SBT Vật Lí 9

Cho mạch điện tất cả sơ đồ gia dụng nlỗi hình 4.2 SBT, trong số ấy bao gồm năng lượng điện trlàm việc R1 = 5Ω, R2 = 15Ω Vôn kế chỉ 3V

*

a) Tính số chỉ của ampe kế.

b) Tính hiệu năng lượng điện nạm giữa hai đầu AB của đoạn mạch.

Tóm tắt:

R1 = 5 Ω; R2 = 15 Ω; UV = 3 V

a) Số chỉ Ampe kế IA?

b) UAB= ?

Lời giải:

a. Vì R1 và R2 ghnghiền nối tiếp cần I1 = I2 = I = IA

Số chỉ của ampe kế là:

*

b. Điện trngơi nghỉ tương tự của đoạn mạch là: Rtđ= R1+ R2 = 5 + 15 = 20 Ω

Hiệu năng lượng điện ráng thân nhì đầu AB của đoạn mạch là:

UAB = I.Rtđ = 0,2.20 = 4V.

Đáp số: a) IA = 0,2 A; UAB = 4V

Câu 5 trang 10 SBT Vật Lí 9

Ba điện trở gồm các quý giá là 10 Ω, 20 Ω, 30 Ω. cũng có thể mắc năng lượng điện trsống này hệt như thê như thế nào vào mạch có hiệu điện nuốm 12V đế chiếc năng lượng điện trong mạch tất cả cường độ 0,4A? Vẽ sơ thiết bị những bí quyết mắc kia.

Tóm tắt:

R1 = 10Ω; R2 = 20Ω; R3 = 30Ω

U = 12 V; I = 0,4 A

Hỏi: bí quyết mắc?

Lời giải:

Điện trngơi nghỉ của đoạn mạch có hiệu năng lượng điện rứa U = 12 V và độ mạnh chiếc năng lượng điện I = 0,4 A là: 

*

Có nhì giải pháp mắc các điện trnghỉ ngơi kia vào mạch:

+ Cách thứ nhất là chỉ mắc năng lượng điện trở R3 = 30 Ω trong đoạn mạch;

*

+ Cách trang bị nhì là mắc nhì năng lượng điện trsống R1 = 10 Ω với R2 = trăng tròn Ω nối tiếp nhau trong đoạn mạch.

*

Câu 6 trang 10 SBT Vật Lí 9

Cho hai điện trnghỉ ngơi R1 = 20Ω chịu được cái điện tất cả độ mạnh tối nhiều là 2A với R2 = 40Ω chịu được cái năng lượng điện có cường độ về tối đa 1,5A. Hiệu điện nỗ lực tối nhiều có thể đặt vào nhì đầu đoạn mạch tất cả R1 tiếp liền R2 là:

A. 210V

B. 120V

C. 90V

D. 100V

Tóm tắt:

R1 = 20Ω; I1max = 2A; R2 = 40Ω; I2max = 1,5A

U = 12 V; I = 0,4 A

Hỏi: Umax?

Lời giải:

Chọn câu C.

Khi R1,R2 mắc nối tiếp thì loại điện chạy qua hai điện trngơi nghỉ bao gồm cùng cường độ.

Do kia đoạn mạch này chỉ Chịu được độ mạnh chiếc năng lượng điện về tối nhiều là:

Imax = I2max = 1,5A.

Xem thêm: Nên Lắp Cáp Quang Của Nhà Mạng Fpt Như Cc, Xử Lý Mạng Fpt Như Cc !

Điện trsinh hoạt tương tự của đoạn mạch là: R = R1 + R2 = 20 + 40 = 60Ω

Vậy hiệu năng lượng điện thay tôi nhiều là: Umax = Imax . R = 1,5.60 = 90V.

Câu 7 trang 10 SBT Vật Lí 9

Ba điện trlàm việc R1 = 5Ω, R2 = 10Ω, R3 = 15Ω được mắc nối tiếp nhau vào hiệu điện vậy 12V

a) Tính năng lượng điện trsinh hoạt trương đương của đoạn mạch

b) Tính hiệu điện chũm thân nhì đầu mỗi điện trở

Tóm tắt:

R1 = 5Ω; R2 = 10Ω; R3 = 15 Ω; U = 12 V

a) Rtđ= ?;

b) U1= ?; U2= ?; U3 = ?

Lời giải:

a. Điện trsống tương đương của đoạn mạch là:

Rtđ = R1 + R2 + R3 = 5 + 10 + 15 = 30Ω

b. Vì cha năng lượng điện trnghỉ ngơi ghxay tiếp liền đề nghị I1= I2= I3 = I = U/R = 12/30 = 0,4A.

→ Hiệu năng lượng điện vắt giữa nhị đầu từng điện trsinh hoạt là:

U1 = I.R1 = 0,4.5 = 2V

U2 = I.R2 = 0,4.10 = 4V

U3 = I.R3 = 15.0,4 = 6V.

Đáp số: a) Rtđ = 30Ω; b) U1 = 2V, U2 = 4V, U3 = 6V

Câu 8 trang 10 SBT Vật Lí 9

Đặt hiệu điện nắm U = 12V vào nhì đầu đoạn mạch có năng lượng điện trnghỉ ngơi R1 = 40Ω với R2 = 80Ω mắc tiếp nối. Hỏi cường độ mẫu năng lượng điện chạy qua mạch này là bao nhiêu?

A. 0,1A

B. 0,15A

C. 0,45A

D. 0,3A

Tóm tắt:

R1 = 40Ω; R2 = 80Ω; U = 12 V; I = ?

Lời giải:

Chọn A. 0,1A.

Điện trnghỉ ngơi tương đương của đoạn mạch là: Rtd = R1 + R2 = 40 + 80 = 1đôi mươi Ω

Cường độ chiếc điện chạy qua mạch này là:

*

Câu 9 trang 10 SBT Vật Lí 9

Một đoạn mạch gồm nhì điện trlàm việc R1 với R2 = 1,5R1 mắc thông suốt cùng nhau. Cho cái năng lượng điện chạy qua đoạn mạch này thì thấy hiệu điện ráng thân nhì đầu điện trsinh hoạt R1 là 3V. Hỏi hiệu năng lượng điện nắm giữa hai đầu đoạn mạch là bao nhiêu?

A. 1,5V

B. 3V

C. 4,5V

D. 7,5V

Tóm tắt:

R2 = 1,5R1; U1 = 3 V; U = ?

Lời giải:

Chọn D. 7,5V

Vì nhị điện trlàm việc mắc thông suốt với nhau buộc phải ta có:

*

⇒ U2 = 1,5 U1 = 1,5 × 3 = 4,5V

Hiệu năng lượng điện chũm thân nhì đầu đoạn mạch là: U = U1 + U2 = 3 + 4,5 = 7,5V.

Câu 10 trang 10 SBT Vật Lí 9 

Phát biểu như thế nào sau đây bất ổn đối với đoạn mạch tất cả các điện trngơi nghỉ mắc nối tiếp?

A. Cường độ dòng điện là giống hệt trên đa số địa điểm của đoạn mạch.

B. Hiệu năng lượng điện nạm thân nhị đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu năng lượng điện nỗ lực thân nhị đầu mỗi năng lượng điện trlàm việc mắc trong đoạn mạch

C. Hiệu điện thế giữa nhị đầu đoạn mạch bằng hiệu điện chũm giữa nhị đầu mỗi năng lượng điện trsống mắc trong mạch

D. Hiệu năng lượng điện nỗ lực giữa nhì đầu từng điện trsống mắc trong mạch tỉ lệ thuận với năng lượng điện trngơi nghỉ đó

Lời giải:

Chọn C. Hiệu điện nuốm thân nhì đầu đoạn mạch bằng hiệu điện gắng thân nhị đầu từng năng lượng điện trở mắc trong khúc mạch vì trong đoạn mạch bao gồm các điện trsinh sống mắc thông liền thì hiệu năng lượng điện ráng thân nhì đầu đoạn mạch bởi tổng các hiệu năng lượng điện vậy giữa nhị đầu mỗi điện trsinh hoạt mắc trong khúc mạch

Câu 11 trang 11 SBT Vật Lí 9

Đoạn mạch gồm các điện trsinh sống mắc nối liền là đoạn mạch không tồn tại điểm lưu ý như thế nào dưới đây?

A. Đoạn mạch bao gồm điểm nối phổ biến của tương đối nhiều điện trở

B. Đoạn mạch gồm có điểm nối phổ biến của nhì năng lượng điện trở

C. Dòng năng lượng điện chạy qua các năng lượng điện trsinh hoạt của đoạn mạch gồm cùng cường độ

D. Đoạn mạch có gần như điện trngơi nghỉ mắc thường xuyên cùng nhau và không tồn tại mạch rẽ.

Lời giải:

Chọn A. Đoạn mạch gồm có điểm nối bình thường của nhiều năng lượng điện trnghỉ ngơi.

Vì đoạn mạch bao gồm những điện trnghỉ ngơi mắc thông suốt là đoạn mạch gồm có điểm nối chỉ của hai điện trsinh hoạt. Nếu có điểm nối bình thường của khá nhiều năng lượng điện trsinh sống thì đã có tương đối nhiều nhành rẻ, không phù hợp cùng với đoạn mạch nối liền.

Câu 12 trang 11 SBT Vật Lí 9 

Đặt một hiệu điện nạm UAB vào hai đầu đoạn mạch bao gồm nhị năng lượng điện trnghỉ ngơi R1 cùng R2 mắc tiếp liền. Hiệu điện cố giữa hai đầu mỗi năng lượng điện trở tương ứng là U1, U2. Hệ thức như thế nào sau đây là ko đúng?

A. RAB= R1+ R2

B. IAB= I1= I2

C. U1/U2= R2/R1

D. UAB= U1+ U2

Lời giải:

Chọn C vì chưng hiệu năng lượng điện nỗ lực thân nhì đầu mỗi năng lượng điện trsinh sống tỉ lệ thuận với điện trngơi nghỉ đó: U1/U2 = R1/R2

Câu 13 trang 11 SBT Vật Lí 9 

*

Đặt một hiệu điện cố U vào nhì đầu một quãng mạch bao gồm sơ thiết bị nlỗi trên hình 4.3, trong các số đó những điện trnghỉ ngơi R1 = 3Ω, R2 = 6Ω. Hỏi số chỉ của ampe kế lúc công tắc K đóng góp to hơn giỏi nhỏ hơn bao nhiêu lần đối với Lúc công tắc nguồn K mở?

A, Nhỏ hơn 2 lần

B. Lớn rộng 2 lần

C. Nhỏ hơn 3 lần

D. Lớn hơn 3 lần

Lời giải:

Chọn D. Lớn rộng cha lần.

Khi công tắc K msinh hoạt mạch có R1 nt R2 nt ampe kế cần năng lượng điện trnghỉ ngơi tương đương của mạch là R = R1 + R2 = 9 buộc phải số chỉ của ampe kế là:

*

lúc công tắc nguồn K đóng góp thì R2 bị đấu tắt, mạch chỉ với (R1 nt Ampe kế) nên điện trở tương đương của mạch là R = R1 = 3 đề nghị số chỉ của ampe kế là: I2 = U/R1 = U/3

Ta có: 

*

đề nghị số chỉ của ampe kế Khi công tắc nguồn K đóng lớn hơn 3 lần so với Khi công tắc nguồn K msinh sống.

Câu 14 trang 11 SBT Vật Lí 9 

Đặt một hiệu năng lượng điện cố kỉnh U = 6V vào hai đầu đoạn mạch tất cả bố điện trnghỉ ngơi R1 = 3Ω, R2 = 5Ω, R3 = 7Ω mắc nối tiếp.

a) Tính cường độ loại năng lượng điện chạy qua mỗi năng lượng điện trsinh sống của đoạn mạch trên đây

b) Trong số bố năng lượng điện trnghỉ ngơi vẫn đến, hiệu năng lượng điện nạm thân hai dầu điện trngơi nghỉ nào là to nhất? Vì sao? Tính trị số của hiệu điện vắt lớn số 1 này

Tóm tắt:

R1 = 3Ω; R2 = 5Ω; R3 = 7 Ω; U = 6 V

a) I1= ?; I2= ?; I3 = ?b) Umax= ?

Lời giải:

a) Điện trsống tương đương của mạch là: Rtđ= R1+ R2 + R3 = 3 + 5 + 7 = 15Ω

⇒ Do ba điện trsinh hoạt mắc tiếp liền phải cường độ dòng năng lượng điện chạy qua mỗi năng lượng điện trnghỉ ngơi là nlỗi nhau: I = I1 = I2 = U/Rtđ = 6/15 = 0,4A.

b) Hiệu điện cố lớn số 1 là U3= I.R3= 0,4 × 7 = 2,8V do I không thay đổi buộc phải nếu R lớn ⇒ U béo.

Đáp số: a) I1 = I2 = I3 = I = 0,4A

b) Umax= U3= 2,8 V

Câu 15 trang 12 SBT Vật Lí 9 

Đặt một hiệu năng lượng điện cầm cố U vào nhị đầu đoạn mạch tất cả sơ đồ gia dụng nhỏng bên trên hình 4.4 trong đó năng lượng điện trngơi nghỉ R1 = 4Ω , R2 = 5Ω.

*

a) Cho biết số chỉ của ampe kế Khi công tắc nguồn K mngơi nghỉ với khi K đóng hơn kém nhẹm nhau 3 lần. Tính năng lượng điện trở R3

b) Cho biết U = 5,4V. Số chỉ của ampe kế lúc công tắc nguồn K msinh sống là bao nhiêu?

Tóm tắt:

R1 = 4Ω; R2 = 5Ω; U = 6 V

a) R3= ?Ωb) U = 5,4 V; Im= ?

Lời giải:

a) khi K mở: mạch gồm R1, R2với R3 ghxay nối tiếp nhau

→ Điện trnghỉ ngơi tương tự của đoạn mạch là:

Rtđm = R1 + R2 + R3 = 4 + 5 + R3 = 9 + R3

Cường độ cái điện qua 3 năng lượng điện trnghỉ ngơi là giống hệt đề nghị số chỉ của ampe từ bây giờ là:

*

Lúc K đóng góp, năng lượng điện trnghỉ ngơi R3 bị nối tắt bắt buộc mạch chỉ với nhị điện trsống R1, R2 ghxay nối tiếp.

→ Điện trsống tương đương của đoạn mạch Lúc K đóng góp là:

Rtđđ = R1 + R2 = 4 + 5 = 9 Ω

Số chỉ của ampe bây giờ là:

*

Từ (1) với (2) ta thấy Iđ > Im, yêu cầu theo đề bài bác ta có: Iđ = 3Im (3)

Từ (1), (2) với (3) ta có:

*

b) U = 5,4 V cùng Khi K mở:

Điện trnghỉ ngơi tương đương của đoạn mạch là:

Rtđm = R1 + R2 + R3 = 4 + 5 + 18 = 27Ω

Số chỉ của ampe lúc này là:

*

Đáp số: a) R3 = 18Ω; b) Im = 0,2 A

Câu 16 trang 12 SBT Vật Lí 9 

Đặt một hiệu năng lượng điện cầm cố U vào hai đầu một đoạn mạch bao gồm sơ thứ nhỏng bên trên hình 4.5. Lúc đóng góp công tắc nguồn K vào địa chỉ 1 thì ampe kế có số chỉ I1 = I, Khi gửi công tắc nguồn này sang địa điểm số 2 thì ampe kế tất cả số chỉ nên I2 = I/3, còn lúc chuyển K thanh lịch địa chỉ 3 thì ampe kế tất cả số chỉ I3 = I/8. Cho biết R1 = 3Ω, hãy tính R2 cùng R3.

*

Tóm tắt:

I1 = I; I2 = I/3; I3 = I/8 ; R1 = 3Ω; R2 = ?; R3 = ?

Lời giải:

lúc K ở trong phần 1: mạch năng lượng điện chỉ bao gồm R1 thông suốt cùng với ampe kế. Do vậy số chỉ của ampe kế trong lúc này là: 

*
(1)

lúc K tại đoạn số 2: mạch điện tất cả R2 tiếp nối R1 và thông suốt với ampe kế. Do vậy số chỉ của ampe kế khi này là: 

*
(2)

Khi K ở đoạn số 3: mạch điện bao gồm 3 năng lượng điện trở R1, R2, R3 ghxay thông suốt và nối liền với ampe kế. Do vậy số chỉ của ampe kế kho đó là: