Him her là gì

*
Đại trường đoản cú được sử dụng tại đoạn của một danh trường đoản cú đã có được nhắc tới hoặc đã có biết đến, thông thường nó được dùng để tránh sự cố lập lại những danh từ bỏ, ví dụ như:Kate was tired so she went lớn bed.Michael took the children with hyên.Kieran’s face was cđại bại lớn mine.That is a good idea.Anything might happen.Personal pronouns Đại tự nhân xưng được thực hiện tại vị trí của danh trường đoản cú ám chỉ những người hoặc đồ vật rõ ràng. Ví dự nhỏng "I, me, mine, you, yours, his, her, hers, we, they, or them". Chúng hoàn toàn có thể chia thành các một số loại khác nhau phụ thuộc vào phương châm của chúng vào câu, nlỗi sau:subjective pronouns (Đại tự làm chủ ngữ)objective pronouns (Đại trường đoản cú làm túc từ)possessive sầu pronouns (Đại trường đoản cú sở hữu)reflexive sầu pronouns (Đại từ bỏ phản bội thân)Subjective sầu Pronouns (Đại từ bỏ làm chủ ngữ)Các đại tự nhân xưng nlỗi "I, you, we, he, she, it, we, & they" được hiểu như là 1 trong subjective pronouns (Đại tự thống trị ngữ) chính vì bọn chúng đóng vai trò là công ty ngữ của đụng từ bỏ.She saw Catherine.

Bạn đang xem: Him her là gì

We drove Niông xã trang chính.I waved at her.Objective Pronouns (Đại tự làm cho túc từ)Cái đại từ nhân xưng như "me, you, us, hyên ổn, her, it, và them" được Call là đại làm túc trường đoản cú vị chúng vào vai trò là đối tưởng của rượu cồn tự và giới trường đoản cú.Catherine saw her.Nichồng drove sầu us home.She waved at me.Bảng Mô Tả Các Hình thức Khác Nhau Giữa Subjective Pronouns với Objective sầu Pronouns.

Xem thêm: 8 Phần Mềm Đọc File Pdf Miễn Phí Tốt Nhất Hiện Nay, 3 Phần Mềm Đọc File Pdf Tốt Nhất

SINGULARPLURAL
subjectiveobjectivesubjectiveobjective
first personImeweus
second personyouyouyouyou
third personhe/she/ithim/her/ittheythem
Chú ý rằng đại từ bỏ nhân xưng "you and it" là giống như nhau, mặc dầu bọn chúng đang rất được sửa dụng nhỏng subjective hoặc objective.Possessive Pronouns (Đại trường đoản cú sngơi nghỉ hữu)Đại từ nhân xưng "mine, yours, hers, his, ours, và theirs" biết tới như thể possessive pronouns (Đại trường đoản cú sngơi nghỉ hữu), bọn chúng đề cập đến một cái nào đấy thuộc sở hữu của người nói tuyệt do một ai kia hoặc một cái nào đó đã có đề cung cấp trước đó, ví dụ như:That book is mine.John’s eyes met hers.Ours is a family farm.Reflexive Pronouns (Đại trường đoản cú bội phản thân)Reflexive sầu Pronouns (Đại từ bội nghịch thân) bao gồm các từ "myself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, & themselves". Chúng được dùng để làm tđắm say chiếu về thiết yếu công ty ngữ(subject) của mệnh đề mà trong đó chúng được sử dụng. Hiểu dễ dàng và đơn giản hơn loại đại trường đoản cú này làm phản chiếu lại thiết yếu nhà tự của câu, ví dụ như:I fell và hurt myself.Daisy prepared herself for the journey.The children had to look after themselves.Tổng vừa lòng những đại từ vào tiếng anh cùng bí quyết phát âm: