Hoàng hôn tiếng anh

Slightly cooler-than-usual temperatures were recorded worldwide & brilliant sunsets and sunrises were attributed to lớn the particulates this eruption lofted high into lớn the stratosphere.


Bạn đang xem: Hoàng hôn tiếng anh

Dust from erosion acts khổng lồ suppress rainfall and changes the sky color from blue lớn white, which leads to lớn an increase in red sunsets.
Shows have been highlighted by sunsets, eagles, seagulls, gophers, wind, light rain, & timely cloud breaks.
The relatively high latitude means early sunsets (as early as 4:15 pm) & late sunrises (as late as 8:10 am).
He often painted sunsets, in which he aimed khổng lồ achieve sầu impressive effects of light and colour by simple means.
In the early 1980s he produced a series of paintings of words over sunsets, night skies and wheat fields.
All indirect measurements were only taken during uniformly overcast sky conditions or after sunset (mostly after 1700 h).
The centrepiece of the building is a 5000 m2 artificial beach, where a giant 150by40 m screen forms the horizon khổng lồ offer sunrises and sunsets.
Changing the concentration of aerosols in the atmosphere can dramatically affect the appearance of sunsets.


Xem thêm: Cách Hiện Dòng Ẩn Trong Excel Theo Cách Đơn Giản Nhất, Cách Để Bỏ Ẩn Dòng Trên Excel

Các ý kiến của các ví dụ ko bộc lộ quan điểm của các biên tập viên cheap-kenya-vacation-tips.com cheap-kenya-vacation-tips.com hoặc của cheap-kenya-vacation-tips.com University Press xuất xắc của các đơn vị trao giấy phép.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các phầm mềm kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập cheap-kenya-vacation-tips.com English cheap-kenya-vacation-tips.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở nhớ và Riêng bốn Corpus Các điều khoản sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications


Xem thêm: Bật Mí Những Cách Làm Tình Để Chồng Yêu Và “Đê Mê” Bạn Suốt Đời

*

#verifyErrors

message