Lệnh If Lồng Nhau Trong C

Mệnh đề if-else vào C++ được thực hiện nhằm kiểm tra một biểu thức điều kiện như thế nào đó gồm đúng hay không, nếu đúng thì thực hiện đều câu lệnh bên trong khối hận lệnh if cùng ngược chở lại nếu không đúng thì nó đang bỏ qua mất phần đa câu lệnh đó. Có bố dạng của câu lệnh if trong C++.

Mệnh đề if.Mệnh đề if-else.Mệnh đề if-elseif-else.

Bên cạnh đó, còn tồn tại dạng mệnh đề if lồng nhau.

Lưu thiết bị thuật toán thù của mệnh đề if vào C++:

*

Bạn đang xem: Lệnh if lồng nhau trong c

1. Mệnh đề if trong C++

Mệnh đề if được sử dụng nhằm bình chọn quý giá dạng boolean của ĐK. Kân hận lệnh sau if được xúc tiến trường hợp cực hiếm của ĐK là True. Cú pháp:


2. Mệnh đề if-else vào C++

Mệnh đề if được sử dụng để kiểm soát cực hiếm dạng boolean của điều kiện. Khối hận lệnh sau if được thực hiện ví như quý hiếm của điều kiện là True, nếu như là False thì chỉ có khối hận lệnh sau else được tiến hành. Cú pháp:


if (condition) // kân hận lệnh này được tiến hành trường hợp condition = true else // kăn năn lệnh này được tiến hành trường hợp condition = false

#include using namespace std; #include using namespace std; int main () { int num; cout>num; if (num % 2 == 0) { cout

3. Mệnh đề if-elseif-else vào C++

Mệnh đề if-elseif-else cũng khám nghiệm giá trị dạng boolean của điều kiện. Nếu quý giá ĐK if là True thì chỉ gồm khối lệnh sau if sẽ tiến hành tiến hành. Nếu quý hiếm điều kiện else if như thế nào là True thì chỉ bao gồm khối lệnh sau if else đó sẽ được thực hiện… Nếu toàn bộ điều kiện của if cùng if else là False thì chỉ tất cả khối lệnh sau else sẽ được triển khai. Cú pháp:


Xem thêm: Tối Ưu, Tăng Tốc Độ Copy Usb Chậm, Ổ Cứng Wd 3

if (condition1) // kân hận lệnh này được thực hiện nếu như condition1 = true else if (condition2) // kân hận lệnh này được triển khai nếu như condition1 = false với condition2 = true... else // kăn năn lệnh này được thực hiện ví như ví như toàn bộ đa số điều kiện bên trên = false

#include using namespace std; int main () { int num; cout>num; if (num = 100) { cout 0 &và num = 50 && num = 60 &và num = 70 &và num = 80 && num = 90 && num
Recent Updates Đa luồng trong C++Xử lý ngoại lệ vào C++Nạp ông xã toán thù tử truy cập member lớp (->) trong C++Nạp chồng toán thù tử subscript <> vào C++Nạp ông chồng toán thù tử Call hàm () vào C++Nạp ck tân oán tử gán vào C++Nạp ông xã toán thù tử ++ cùng -- vào C++Nạp ông xã tân oán tử Input/Output đầu ra trong C++Nạp chồng tân oán tử tình dục trong C++Nạp ông xã toán thù tử nhị phân trong C++Nạp ông chồng tân oán tử một ngôi trong C++Nạp ông chồng toán tử với Nạp ông chồng hàm trong C++

201 câu hỏi phỏng vấn java 25 câu hỏi vấn đáp servlet 75 thắc mắc vấn đáp jsp 52 thắc mắc vấn đáp Hibernate 70 câu hỏi vấn đáp Spring 57 thắc mắc chất vấn SQL


Hệ thống bài học bên trên cheap-kenya-vacation-tips.com bao gồm những bài xích định hướng cùng thực hành về những công nghệ java và technology website. Các bài lý thuyết trên hệ thống cheap-kenya-vacation-tips.com được xem thêm cùng tổng hòa hợp từ bỏ những trang http://javatpoint.com, http://www.tutorialspoint.com, http://docs.oracle.com/en …