In A Way Là Gì

Away rất thông dụng trong đời sống hàng ngày, cả văn uống nói và viết. Từ này có chân thành và ý nghĩa cực kỳ đa dạng, cùng liệt kê những ý nghĩa đó với các ví dụ dễ hiểu trong nội dung bài viết này:

1. Xa, xa biện pháp, rời xa, xa ra

Away bao gồm nghĩa phổ biến duy nhất đó là xa, xa giải pháp, rời xa, xa ra, đi (xa)

=away from home+ xa nhà=khổng lồ st& away from the rest+ đứng giải pháp xa những người khác=to fly away+ cất cánh đi=khổng lồ go away+ tách đi, đi ngoài, đi xa=lớn throw away+ nỉm đi; nỉm ra xa=away with you!+ cun cút đi! ra khu vực khác!

Ex: I have been away from home for over 2 years.Bạn đang xem: In a way là gì

(Tôi ra đi công ty đã có rộng 2 năm rồi.)

To st& away from the rest: đứng bí quyết xa những người dân khác

Ex: People should stand away from the rest lớn avoid infecting others with Corona Virus.

Bạn đang xem: In a way là gì

(Mọi người bắt buộc đứng các xa những người không giống để tránh truyền nhiễm vi-rút Coromãng cầu cho đa số tín đồ.)

To fly away: bay đi

Ex: Keep silent! The floông chồng of birds will fly away the tree if you shout again.

(Im lặng! Đàn chlặng vẫn cất cánh ngoài cây nếu như cậu thường xuyên hét nữa.)

To throw away: ném nhẹm đi; ném ra xa

Ex: He is used lớn throwing all things in the room away when he gets angry.

(Anh ta tất cả thói quen nỉm những thiết bị vào chống đi mọi khi khó chịu.)

Away with you!: Ra vị trí khác!

Ex: Away with you. You’re bothering me!

(Ra chỗ khác! Anh đang làm phiền lành tôi đấy!)

2. Biến đi, không đủ, không còn đi

=khổng lồ boil away+ sôi cạn đi=lớn gamble away all ones money+ bài bạc hết sạch cả tiền của=lớn make away with oneself+ từ bỏ tử=khổng lồ vị away with somebody+ trừ khử ai đi=to pass away+ chết=to food away ones time+ tiêu tốn lãng phí không còn thời gian vào gần như bài toán có tác dụng nhảm, tầm phào

Các ví dụ

To boil away: sôi cạn đi

Ex: The water in this kettle boiled away because I involved in reading books.

(Nước trong ấm đang sôi cạn đi vì chưng tôi miệt mài đọc sách.)

To gamble away all one’s money: bài bạc hết sạch cả chi phí của

Ex: He asked me for a loan because he gamble away all his money.

(Anh ta hỏi vay mượn tôi một khoản tiền bự vì toàn bộ tài chính mọi đưa theo cờ bạc không còn không bẩn rồi.)

To make away with oneself: từ tử

Ex: She cannot overcome the pain of losing her child, so she decided lớn make away with herself.

(Cô ấy tất yêu quá qua nỗi đâu mất nhỏ đề xuất sẽ quyết định tự tử.)

To vì away with somebody: khử ai đi

Ex: After doing away with hyên, you will get a large amount of money.

(Sau khi khử hắn ta, anh đang nhận thấy một khoản tiền mập.)

To pass away: chết

Ex: My grandmother passed away because of lung cancer.

Xem thêm: Đạo Hàm Tiếng Anh Là Gì ? Đạo Hàm Trong Tiếng Anh Là Gì

(Bà của mình chết bởi ung thư phổi.)

To food away one’s time: lãng phí hết thời hạn vào những bài toán có tác dụng nhảm, tầm phào

(Cậu nên để nhiều thời gian tiếp thu kiến thức rộng vắt vày tiêu tốn lãng phí thời gian vào đều Việc tầm phào.)

3. Không xong liên tục

To work (peg ) away: thao tác làm việc liên tục

Ex: You have sầu worked away for over six hours.

(Anh vẫn thao tác làm việc suốt rộng 6 tiếng đồng hồ đeo tay rồi đấy.)

4. Không lừ đừ, ngay lập tức lập tức

Speak away!: nói (ngay) đi!

Ex: Speak away or you will be sent khổng lồ jail.

(Nói ngay lập tức còn nếu không anh có khả năng sẽ bị tống vào tầy.)

Right away: ngay lập tức tức thì

Ex: If you don’t leave right away, you will miss the train.

(Nếu chúng ta ko đi tức thì, các bạn sẽ lỡ chuyến tàu.)

5. Away baông xã (từ bỏ Mỹ,nghĩa Mỹ): từ từ thời điểm cách đó vẫn lâu

Ex: This region was discovered away back in 1800.

(Vùng khu đất này được phạt hiển thị hơi lâu vào thời điểm năm 1800.)

6. Away with it!: bỏ nó đi!; tống khđọng nó đi!

Ex: Please away with it! I feel tired whenever I catch sight of it.

(Làm ơn hãy vứt nó đi. Tôi Cảm Xúc căng thẳng mỗi một khi bắt gặp nó.)

7. Far and away

Bỏ xa, hơn hẳn, bắt buộc đối chiếu được

Ex: It was far and away the best meal he had ever eaten.

(Bữa ăn uống này ngon hơn nhiều toàn bộ những bữa anh ta đã từng có lần nạp năng lượng.)

Tất nhiên, tất nhiên, chắc chắn rằng, không nghi ngại gì nữa

Ex: Who’s the best shot ? – Mr . Smith, far và away.

(Ai phun xuất sắc nhất? -Tất nhiên là ông Smith chứ đọng còn ai nữa.)

8. Out and away: vứt xa, bắt buộc so sánh được với; trội hẳn lên

(Anh ta từng là học sinh xuất sắc độc nhất vô nhị lớp, mà lại đi dạo cách đây không lâu, anh ấy liên tiếp bị điểm kém)

9 .To be away: vắng vẻ mặt

Ex: You want khổng lồ see my father , don’t you ? – But he’s away .