In conclusion là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: In conclusion là gì

*
*
*

conclusion
*

conclusion /kən"klu:ʤn/ danh từ sự hoàn thành, sự chấm dứt; phần cuối sự tóm lại, phần kết luận sự quyết định, sự xử lý, sự trao đổi, sự thu xếp sự ký kết kết (hiệp ước...)foregone conclusion một đưa ra quyết định trước lúc biết hầu hết nhân tố đề nghị thiết định kiến kết quả hoàn toàn có thể dự đân oán trước đượcin conclusion: nhằm kết luậnkhổng lồ try conclusions with: đọ sức với, đọ tài với
kết luậnat a conclusion: Tóm lại vội vàng vãconclusion of a theorem: tóm lại của một định lýjump at a conclusion: Tóm lại gấp vãsự kết thúcgiải quyếtkết luậnký kếtconclusion of a contract: sự ký kết kết hợp đồngsự kết thúcconclusion of businessđạt thành giao dịch

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): conclusion, conclude, concluding, conclusive, inconclusive, conclusively


*

*Xem thêm: Report Facebook Là Gì ? Tính Năng Report Trên Facebook Có Ý Report Facebook Là Gì

*

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

conclusion

Từ điển Collocation

conclusion noun

1 opinion reached after considering the facts

ADJ. correct | logical, reasonable, valid | inescapable, inevitable, obvious | erroneous, false, wrong | main | hasty

VERB + CONCLUSION arrive at, come to lớn, draw, reach I can"t draw any conclusions from what she said. | jump lớn, leap khổng lồ We don"t want khổng lồ jump to lớn the wrong conclusion. Don"t go jumping to conclusions before you know the facts. | lead to lớn, point lớn It all points khổng lồ the conclusion that nobody knew what was going on.

2 ending of sth

ADJ. satisfactory, successful | foregone The result of the match was a foregone conclusion. | hasty

VERB + CONCLUSION bring about, bring sth to lớn The meeting was brought lớn a hasty conclusion. | come to

PREP.. in ~ In conclusion, I would lượt thích khổng lồ thank you all for your hard work. > Special page at MEETING

Từ điển WordNet


n.

an intuitive assumption

jump to lớn a conclusion

a final settlement

the conclusion of a business deal

the conclusion of the peace treaty
Xem thêm: Windows 7 Product Key Free Windows 7 Ultimate Product Key 2020 100% Working

English Synonym and Antonym Dictionary

conclusionsant.: beginning outphối start

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học từ | Tra câu