Information system là gì

Hế lô a ji nô mô tô anh em!!! Bài này mình vẫn note về 1 trong số những ngành học tập có lẽ rằng được google nhiều tốt nhất Một trong những năm quay trở về đây: Hệ thống công bố quản ngại lý, hay có cách gọi khác là MIS