Introduction là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Introduction là gì

*
*
*

introduction
*

introduction /,intrə"dʌkʃn/ danh từ sự trình làng, lời giới thiệu sự đưa vào (phong tục, cây lạ...) sự đưa (đạo luật dự thảo) ra nghị viện sự những bước đầu có tác dụng thân quen cho, sự knhì chổ chính giữa, sự đổ vỡ lòng lời msinh hoạt đầu; lời tựa; đoạn msinh sống đầu (âm nhạc) khúc msinh hoạt đầu; nhạc mở đầu
giới thiệulời giới thiệulời msinh hoạt đầulời tựanhập đềnhập mônsự chuyển vàosự thêm vàoLĩnh vực: toán & tinsự giới thiệusự mnghỉ ngơi đầuintroduction (inlớn a market)tung ra (thị trường)buôn bán reviews (cổ phiếu)phát hành tất cả tính giới thiệusự đưa ra bánintroduction for foreign capitalsự gửi vốn quốc tế vàointroduction goodsmặt hàng mới chuyển vàointroduction goodsmặt hàng mới toanh giới thiệuintroduction stagequy trình tiến độ new giới thiệuletter of introductionthư giới thiệuletter of introductionthỏng gởi gắmletter of introductionthư tiến dẫn

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): introduction, introduce, introductory


*

*Xem thêm: Hướng Dẫn Kỹ Thuật Cách Cắt Tỉa Mai Như Thế Nào, Hướng Dẫn Cắt Tỉa Cây Mai Vàng Tạo Thế Bonsai Đẹp

*

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

introduction

Từ điển Collocation

introduction noun

1 first use

ADJ. early, gradual, recent, widespread

PREP. ~ inlớn the gradual introduction of modern farming methods inlớn traditional societies

2 first part of a book/talk

ADJ. brief, short He began with a brief introduction.

PREP.. in an/the ~ His mother is mentioned in the introduction. | ~ to lớn the introduction lớn her lademo book

3 book for studying a subject

ADJ. excellent, general, useful It serves as an excellent introduction to 19th-century painting.

PREP. ~ khổng lồ

4 telling people each other"s names

ADJ. formal

VERB + INTRODUCTION make I can never rethành viên names, so I don"t lượt thích khổng lồ make the introductions.

PHRASES a letter of introduction He gave sầu me a letter of introduction lớn the manager.

Từ điển WordNet


n.

the first section of a communicatiomãng cầu basic or elementary instructional texta new proposal

they resisted the introduction of impractical alternatives
Xem thêm: Tip Lựa Quần Áo Thời Trang Cho Người Gầy Nên Mặc Váy Như Thế Nào

English Synonym and Antonym Dictionary

introductionssyn.: creation debut entry first appearance foundation founding initiation innovation insertion instauration institution intro intromission launching origination presentation unveiling

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học trường đoản cú | Tra câu