Làm tròn số trong excel 2003

Trong các bảng tính số liệu bên trên Excel, Việc có tác dụng tròn số là vấn đề quan trọng để làm gọn gàng số liệu tính và bảng tính. Khi làm cho tròn số thì Việc tính tân oán tiếp theo sau cũng trở nên đơn giản và dễ dàng và thuận lợi hơn. Trên Excel, để triển khai tròn số bạn cũng có thể sử dụng những hàm Excel khác nhau.Mỗi một hàm số làm tròn vẫn phần lớn làm tròn số theo nhiều cách khác biệt, để người dùng có thể chọn lựa ship hàng mang đến nhu yếu cách xử trí tài liệu vào bảng Excel. Bài viết sẽ tổng vừa lòng các phương pháp làm cho tròn số vào Excel bao gồm: có tác dụng tròn số lên bằng roundup, có tác dụng tròn số xuống bằng rounddown với hàng loạt hàm có tác dụng tròn khác ví như mround, ceiling, floor, trunc... mời chúng ta theo dõi và quan sát.Cách áp dụng hàm ConcateNate trên ExcelCách cần sử dụng hàm AVERAGEIF bên trên ExcelCách sử dụng hàm SUMPRODUCT bên trên Excel

Các hàm làm tròn số trên Excel

1. Làm tròn số bằng hàm ROUND2. Làm tròn số bởi hàm ROUNDUP3. Làm tròn số bởi hàm ROUNDDOWN4. Làm tròn số cùng với hàm MROUND5. Làm tròn số bởi hàm CEILING với hàm FLOOR6. Hàm EVEN, hàm ODD làm tròn số7. Hàm làm tròn số INT, TRUNC

1. Hàm làm cho tròn ROUND

Hàm ROUND bao gồm bí quyết là =ROUND(number,num_digits). Trong số đó number là số cần làm cho tròn, num_digits là số chữ số đề xuất làm cho tròn. Bạn hiểu tham khảo giải đáp sử dụng hàm ROUND trên Excel cụ thể trong nội dung bài viết Cách dùng hàm Round trong Excel.

Bạn đang xem: Làm tròn số trong excel 2003

2. Hàm làm tròn lên trong Excel: ROUNDUP

Hàm gồm bí quyết =ROUNDUP(number,num_digits).Hàm này đã có tác dụng tròn số lớn hơn số nơi bắt đầu và cực hiếm lớn hơn bao nhiêu đã phụ thuộc vào bí quyết thực hiện hàm. Trong số đó num_digits nếu như là cực hiếm dương vẫn có tác dụng tròn phía sau phần thập phân còn quý hiếm âm đã có tác dụng tròn đến hàng chục, trăm…

3. Hàm làm cho tròn xuống ROUNDDOWN

Hàm bao gồm phương pháp =ROUNDDOWN(number,num_digits).Hàm ROUNDDOWN sẽ ngược cùng với hàm ROUNDUP., hiệu quả vẫn là quý hiếm nhỏ tuổi hơn cực hiếm cội của số.

4. Làm tròn số cùng với hàm MROUND

Hàm tất cả phương pháp =MROUND(number,multiple).Hàm sẽ làm tròn đến bội số của số không giống. Trong đó multiple là số đề xuất có tác dụng tròn đến bội số của chính nó. Number là cực hiếm mong muốn làm tròn.Lúc number với multiple khác dấu thì hàm đã báo lỗi #NUM. Nếu number và multiple thuộc vệt thì hiệu quả chính là số đó.
Kết trái của hàm MROUND có tác dụng tròn lên Lúc number phân chia multiple to hơn hoặc bởi 1/2 multiple, với trở lại làm cho tròn xuống Khi nhỏ thêm hơn 50% multiple.=MROUND(5,2) = 6. Do 5/2 > 2/2, bội số của 2 gần nhất nhưng lớn hơn 5 là 6.=MROUND(12,5) = 10. Do 12/5 =MROUND(33,5) = 35. Do 33/5 > 5/2, bội số của 5 gần nhất mà to hơn 33 là 35.=MROUND(-88,5) báo lỗi #NUM. Đây là trường hòa hợp báo lỗi #NUM Lúc multiple với number ko thuộc vệt nhau.

5. Làm tròn số bằng hàm CEILING cùng hàm FLOOR

Các hàm có những cú pháp nlỗi sau:= CEILING(Số yêu cầu làm tròn, significance).= FLOOR(number, significance).Trong đó Significance là số phải có tác dụng tròn đến bội số của nó, number với Significance trái vệt hàm đang báo lỗi #NUM, number là bội số của Significance thì tác dụng đang ra thiết yếu số kia.

Xem thêm: Mã Độc Nào Tạo Ra Các “Pop-Up” Quảng Cáo Hiển Thị Trên Máy Tính Hoặc Trình Duyệt Web


Nhìn chung 2 hàm này sẽ có phương pháp thực hiện giống như hàm MROUND, phần nhiều làm cho tròn tới bội số gần nhất của số như thế nào đó. Nhưng hàm CEILING đã làm cho tròn số ra xa số 0, còn hàm FLOOR làm tròn trsống về số 0.

6. Hàm EVEN, hàm ODD làm cho tròn số

2 hàm này đang làm tròn số cho số nguyên ổn chẵn duy nhất và ngulặng lẻ nhất. Cả 2 hàm phần đa có tác dụng tròn xa số 0.Công thức 2 hàm là = EVEN(number) / = ODD(number).

7. Hàm INT, TRUNC

Hàm INT đang làm cho tròn một vài thành số nguyên ổn. Ta gồm cú pháp hàm INT là = INT(number).
Ta bao gồm cú pháp hàm TRUNC là = TRUNC(number <, num_digits>).Trong số đó num_digits là một vài nguyên, chỉ bí quyết nhưng mà bạn muốn cắt giảm số.num_digits > 0: trường hợp number là một số trong những thập phân, thì num_digits chỉ ra rằng số con số thập phân mà bạn có nhu cầu giữ gìn (sau vệt phẩy).num_digits = 0 hoặc không nhập: vứt không còn phần thập phân của số.num_digits Lúc num_digits không giống 0, hàm ROUND làm cho tròn, còn hàm TRUNC chỉ giảm loại trừ số mà không làm cho tròn.Lưu ý, so với số dương thì hàm INT và hàm TRUNC cho tác dụng tương tự nhau. khi kia num_digits của TRUNC = 0 hoặc không có. Nhưng là số âm thì nhì hàm đã đã tạo ra hiệu quả khác nhau.