Mao là gì

1. (Danh) Cờ “mao”, trên cán gồm cắn lông đuôi bò.2. Một âm là “mạo”. (Tính) Lông nhiều năm. ◇Nhĩ Nhã 爾雅: “Mao mao cẩu túc” 旄毛狗足 (Thích trúc 釋獸) Chân chó lông dài.3. (Tính) Già cả. § Thông “mạo” 耄. ◇Sử Kí 史記: “(Xuân Thân Quân) hậu chế ư lí viên, mao hĩ” (春申君)後制於李園, 旄矣 (Xuân Thân Quân truyện 春申君傳) (Xuân Thân Quân) sau coi giữ làm việc vườn cửa mận, đã già rồi.4. (Tính) Mê sảng, hôn loạn. ◇Chiến quốc sách 戰國策: “Tdiệt tương vô nhập khẩu, điên nhi bọn muộn, mạo bất tri nhân” 水漿無入口, 瘨而殫悶, 旄不知人 (Sngơi nghỉ sách duy nhất 楚策一) Không một giọt nước vô miệng, xây xẩm ai oán khổ, mê sảng ko phân biệt ai nữa.5. (Danh) Người già. § Thông “mạo” 耄. ◎Như: “phản nghịch kì mạo nghê” 反其旄倪 trả lại fan già ttốt bé dại.

Bạn đang xem: Mao là gì


① Cờ mao, cờ gồm cắn lông đuôi nhỏ bò tót vào cán Call là cờ mao.② Một âm là mạo. Già cả, nlỗi bội phản kì mạo nkhiếp 反其旄倪 trả lại người già kẻ bé xíu.

• Bảo Ninc Sùng Phúc từ bi - 保寧崇福寺碑 (Lý Thừa Ân)• Cổ điệu - 古調 (Vệ Tượng)• Để Đoàn Thành ký chổ chính giữa hữu Đoàn Hải Ông - 抵團城寄心友段海翁 (Nguyễn Đề)• Hỉ văn uống quan liêu quân dĩ lâm tặc chình họa, nhị thập vận - 喜聞官軍已臨賊境二十韻 (Đỗ Phủ)• Hồ Châu ca kỳ 04 - 湖州歌其四 (Uông Nguim Lượng)• Ký Nhạc Châu Giả tư mã lục trượng, Ba Châu Nghiêm chén bát sđọng quân lưỡng những lão ngũ thập vận - 寄岳州賈司馬六丈、巴州嚴八使君兩閣老五十韻 (Đỗ Phủ)• Lãng ngâm - 浪吟 (Ngô Thì Nhậm)• Tống phương tôn sư quy Tung sơn - 送方尊師歸嵩山 (Vương Duy)• Tống Sài tư hộ sung Lưu kkhô nóng phán quan lại bỏ ra Lãnh Ngoại - 送柴司戶充劉卿判官之嶺外 (Cao Thích)• U Châu Hồ mã khách ca - 幽州胡馬客歌 (Lý Bạch)
1. (Danh) Lông. ◎Như: “mao bút” 毛筆 cây viết lông, “mao trùng” 毛蟲 sâu róm.2. (Danh) Râu, tóc. ◎Như: “nhị mao” 二毛 bạn vẫn nhị vật dụng tóc (tuổi tác). ◇Hạ Chi Chương 賀之章: “Thiếu tè li gia lão đại hồi, Hương âm vô cải tấn mao thôi” 少小離家老大回, 鄉音無改鬢毛衰 (Hồi hương ngẫu thỏng 回鄉偶書) Lúc nhỏ tuổi xa đơn vị, đến lúc già cả trnghỉ ngơi về, Giọng nói quê công ty ko đổi, tóc mai suy kém nhẹm.3. (Danh) Mốc, meo. ◎Như: “man đầu pngóng cửu liễu, tựu yếu đuối trưởng mao” 饅頭放久了, 就要長毛 bánh bột để thọ, sắp đến bị lên mốc rồi.4. (Danh) Mượn chỉ loại thú. ◇Phạm Trọng Yêm 范仲淹: “Hạ miện quần mao độn” 下眄群毛遁 (Điêu ngạc tại thu thiên 雕鶚在秋天) Dưới trông bè cánh trúc chạy trốn.5. (Danh) Cây cỏ. § Thông “mao” 芼. ◎Như: “bất mao bỏ ra địa” 不毛之地 đất không có cây xanh.6. (Danh) Tục dùng vậy chữ “hào” 毫, nói đến “hào li” 毫釐.7. (Danh) Tên một binch khí thời xưa.8. (Danh) Hào (tiền). § Tục cần sử dụng nhỏng “giác” 角.9. (Danh) Họ “Mao”.10. (Tính) Thô, không tinh tế và sắc sảo, chưa gia công. ◎Như: “mao thiết” 毛鐵 sắt thô, “mao tháo” 毛糙 thô toá, xù xì.11. (Tính) Chưa thuần tịnh. ◎Như: “mao trọng” 毛重 trọng lượng kể cả bao bì, “mao lợi” 毛利 tổng lợi tức đầu tư.12. (Tính) Nhỏ nhỏ xíu, nhỏ nhặt. ◎Như: “mao cử tế cố” 毛舉細故 giới thiệu các chiếc nhỏ tuổi mọn, “mao hài tử” 毛孩子 nhóc con.13. (Tính) Lờ mờ, mô hồ nước. ◇Khắc Phi 克非: “Lí Khắc đài đầu vọng thiên, tuyệt nhất loan mao nguyệt, kỉ khỏa sơ tinh” 李克抬頭望天, 一彎毛月, 幾顆疏星 (Xuân triều cấp 春潮急, Thập lục) Lí Khắc ngẩng đầu nhìn ttách, một vành cung trăng tù mù, vài ngôi sao sáng loáng thoáng.14. (Động) Nổi giận, phân phát gắt.15. (Động) Sợ hãi, hoảng loạn. ◎Như: “hách mao liễu” 嚇毛了 làm cho phạt gớm, “mao cước kê” 毛腳雞 thủ công luống cuống, hành động hoảng hốt.16. (Động) Sụt giá chỉ, mất giá bán. ◎Như: “hóa tệ mao liễu” 貨幣毛了 tiền tệ sụt giá chỉ.17. (Phó) Khoảng chừng, vào mức, đại ước. ◇Mao Thuẫn 茅盾: “Mao toán thù toán thù dã hữu nhị thập vạn” 毛算算也有二十萬 (Đa giác quan hệ tình dục 多角關係) Tính ra ước độ nhị mươi vạn.

Xem thêm: Như Thế Nào Là " Bướm Phụ Nữ Đẹp Là Như Thế Nào ? Bướm Phụ Nữ Như Thế Nào Đánh Giá Là Xinh Đẹp


① Lông, kiểu như thụ bao gồm lông kín đáo cả mình nên người ta gọi là mao trùng 毛蟲.② Râu tóc bạn ta cũng hotline là mao, nlỗi nhị mao tín đồ sẽ nhị lắp thêm tóc (tuổi tác).③ loại cây cỏ, nhỏng bất mao đưa ra địa 不毛之地 đất không tồn tại cây cỏ.④ Tục Call đồ gì làm cho thô kệch không được tinh tế và sắc sảo Hotline là mao. Phàm nói trang bị gì nhỏ dại nhưng nhiều cũng gọi là mao, nlỗi mao cử tế thế 毛舉細故 cử cả hầu như phần nhỏ dại mọn.⑤ Nhổ lông. Tục cần sử dụng nắm chữ hào 毫 nói đến hào li.⑥ Một âm là tế bào. Không.
① Lông: 羽毛 Lông vũ; 羊毛 Lông dê, lông cừu; ② (văn) Râu tóc: 二毛 (Đầu đã) hai lắp thêm tóc; ③ Cây cỏ: 不毛之地 Đất không có cây cỏ, đất khô cằn; ④ Mốc: 饅頭放久了就要長毛 Bánh mì hấp để thọ sẽ bị mốc; ⑤ Thô, không gia công, gộp: 毛鐵 Sắt thô; 毛利 Lãi gộp; ⑥ Nhỏ, bé: 毛孩子 Nhóc con; 毛舉細故 Nêu cả hầu như điều nhỏ nhặt; ⑦ Tiền tệ sụt giá: 票子毛 Tiền mất giá; ⑧ Bừa, cẩu thả, ẩu: 毛手毛腳 Làm ẩu, làm cho cẩu thả; ⑨ Sợ hãi, rùng rợn, khiếp: 心裡直發毛 Trong lòng thấy gớm rợn; 這下可把他嚇毛了 Lần này làm cho hắn sợ ghê vía; ⑩ (đph) Phát cáu, tức giận; ⑪ (khn) Hào (đơn vị chi phí tệ) (nhỏng 毫); ⑫ (Họ) Mao.

Xem thêm: Ielts Là Gì? Bằng Ielts Có Giá Trị Như Thế Nào Và Giá Trị Bao Lâu?


Lông thú đồ vật — Chỉ tầm thường tóc lông bên trên thân thể fan — Chỉ cây xanh cùng bề mặt khu đất — Nhỏ nhỏ bé, rất ít — Thô xấu — Tên một cỗ chữ China — Một âm là Mô. Xem Mô.

âm mao 陰毛 • bất mao 不毛 • cnạp năng lượng mao 根毛 • cưng cửng mao 刚毛 • cương cứng mao 剛毛 • lông hồng 鴻毛 • mao bệnh 毛病 • mao bút 毛笔 • mao cây bút 毛筆 • mao cốt tủng nhiên 毛骨悚然 • mao cử 毛舉 • mao khổng 毛孔 • mao vạc 毛髪 • mao quản lí 毛管 • mao đồ gia dụng 毛物 • mao vũ 毛羽 • mao y 毛衣 • nhu mao 柔毛 • như mao độ ẩm tiết 茹毛飲血 • phượng mao 鳳毛 • vũ mao 羽毛 • xuy mao cầu tì 吹毛求疵 • xuy mao cầu tỳ 吹毛求疵
• Cnóng trung thu dạ - 禁中秋夜 (Thái Thuận)• Cung hạ Đồng Xuân doãn Trần đại nhân - 恭賀同春尹陳大人 (Nguyễn Văn uống Vận)• Đáp Pháp Dung dung nhan ko, phàm thánh bỏ ra vấn - 答法融色空凡聖之問 (Khánh Hỷ tnhân hậu sư)• Điệp Thiếu Trai tiên sinc tịnh Chi Tiên chị em sĩ xướng hoạ chi phí vận ký kết thị - 疊少齋先生並芝仙女士唱和前韻寄示 (Nguyễn Phúc Ưng Bình)• Điếu Ssống Tam Lư đại phu - 吊楚三閭大夫 (Ngô Thì Nhậm)• Hoạ Chung thần học tập sĩ Minc Châu Trần Trinh Cáp tiên sinh mông thăng thị lang trí sĩ nguyên vận - 和閣臣學士明洲陳貞詥先生蒙陞侍郎致仕原韻 (Nguyễn Phúc Ưng Bình)• Minh Phi khúc kỳ 1 - 明妃曲其一 (Vương An Thạch)• Thiên thu giám phụ - 千秋鑑賦 (Phạm Tông Mại)• Tống trùng biểu điệt Vương Lệ bình sự sứ đọng Nam Hải - 送重表侄王砅評事使南海 (Đỗ Phủ)• Vịnh Thanh khô Hoá miêu tử đánh - 詠清化貓子山 (Cao Bá Quát)