Meeting là gì

a planned occasion when people come together, either in person or online (= using the internet), to lớn discuss something:
Companies are making more use of websites và videoconferencing where staff may log on for regular meetings.
 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use trường đoản cú cheap-kenya-vacation-tips.com.

Bạn đang xem: Meeting là gì

Học những tự bạn cần giao tiếp một cách tự tin.


In a statement issued after the meeting, the board announced their decision khổng lồ go ahead with the merger .
at/in/during a meeting A framework agreement will be signed next week during a meeting of EU foreign ministers.
last/next meeting There was speculation that the Fed may cut its lending rate from 5.25% before its next meeting.

Xem thêm: Con Gấu Tiếng Anh ? Bear Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh


a meeting with sb The ngân hàng announced the expanded cost cuts in a meeting with analysts after the cthua trận of trading.
a meeting between sb/sth & sb/sth No meeting has yet taken place between senior management và union representatives.
be in/go to/attkết thúc a meeting Over 200 people attended the meeting at the company"s headquarters in San Diego.
chair a meeting He chaired a meeting of senior Ministers last Thursday to discuss five-year plans for reforms.
a meeting of leaders/delegates/shareholders Two new directors were elected lớn the board at the annual meeting of shareholders.
*

a type of khiêu vũ where carefully organized movements tell a story or express an idea, or a theatre work that uses this type of dancing

Về bài toán này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tra cứu tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập cheap-kenya-vacation-tips.com English cheap-kenya-vacation-tips.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ lưu giữ và Riêng bốn Corpus Các pháp luật áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語