Mối Hàn Tiếng Anh Là Gì

liquid slag………………………………………. …xỉ lỏng

liquid weld metal ………………..sắt kẽm kim loại côn trùng hàn nóng chảy

mains connection …………………………ổ cấp điện

manual arc welding(MMA)……………..

Xem thêm: Link Download Motogp 18 Full Cho Pc (Moto Gp 2), Download Motogp 2 Demo

hàn hồ quang quẻ tay

metal gas shielded arc welding(MIG/MAG) ….MIG/MAG

oxyren cylinder with pressure redution ………bình oxy

oxygene hose ………………………………….ống dẫn oxy

pressure welding ………………………….hàn áp lực

proplet transfer …………………………..giọt kim loại lỏng

protective gases from coating of electrode khí gây ra đảm bảo vùng hàn

revetting ……………………………………..đinch tán

right ward technique …………………………..technology hàn phải

rod electrode …………………………………..que hàn,năng lượng điện cực hàn

screwing ………………………………………bulô ng

seam welding(SW) …………………………hàn đường

shielding gas ……………………………………..bình khí bảo vệ

shielding gas hose ………………………….ống dẫn khí bảo vệ

shielding gas nozzle ……………………………chụp khí bảo vệ

soldering/ brazing ……………………………hàn vảy

solid slag ……………………………………..xỉ hàn thể rắn

solid weld metal ……………..kim loại mọt hàn vẫn kết tinh

spot welding ……………………………………hàn điểm

submerged arc welding(SAW) ……………….hàn từ động

tungsten electrode …………………..dđiện cực Wolfram

tungsten inert gas shielded arc welding(TIG) ……TIG

tungsten plasma welding …………………………hàn plasma

welding ………………………………………….. …..hàn

welding current source ……………………….nguồn tích điện hàn

welding flame ………………………………..ngọn gàng lửa hàn

welding nozzle …………………………………..bxay hàn

welding rod ……………………………………que hàn phụ

welding torch ……………………………………mỏ hàn

wire electrode coil ………………………..cuộn dây hàn

wire feed unit …………………………..thành phần đẩy dây hàn

workpiece …………………………………..vaật hàn

workpiece clamp……………………. kẹp mát

welding current supply electrode ………cáp hàn


 
*
 
*
 
*
 
*
 
*
DVD học tập Autocad 1016 bỏ ra tiết5 DVD tự học NX 11 giỏi nhất4 DVD từ bỏ học tập Solidworks 2016Bộ 3 DVD cơ khí - 600 Ebook3 DVD họcCreo 3.0 khuyến mãi 50%