Nghi Ngờ Tiếng Anh

English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietphái nam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET vcheap-kenya-vacation-tips.com.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật Học Anh ViệtThiền đức Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary) ngờ vực to be in doubt; khổng lồ have doubts/suspicions about somebody/something; khổng lồ be dubious about something; khổng lồ be distrustful/suspicious of somebody/something; khổng lồ doubt; to lớn distrust; lớn mistrust; lớn suspect; to discredit Ai cũng trở thành nghi hoặc Nobody is safe from suspicion Tôi khôn xiết nghi ngại năng lượng của hắn I have sầu (my) doubts about his abilities Tôi cũng ngờ vực như ông vậy I nội dung your suspicions Suốt mấy năm trời ông chồng (của ) bà ấy không nghi vấn đưa ra cả Her husbvà suspected nothing for years Nhìn ai cùng với vẻ nghi hoặc To regard/view somebody toàn thân with suspicion; To look dubiously at somebody toàn thân Khiến ai đề nghị nghi ngờ vào đầu To raise doubts in somebody"s mind
*
Suspect, doubt
*
Không một ít nghi hoặc
*
Without a shadow of doubt

*