Outdated Là Gì

In this way, we avoid gicheap-kenya-vacation-tips.comng the impression that some parts of the Bible are outdated or irrelevant.

Bạn đang xem: Outdated là gì


However, missing teeth, those empty lots can be issues as well, và if you have a missing corner because of an outdated zoning code, then you could have sầu a missing nose in your neighborhood.
Tuy nhiên, rất nhiều khoảng trống này cũng là vụ cheap-kenya-vacation-tips.comệc, với nếu như kmáu thiếu hụt một góc phố do quy hiện tượng quy vùng lạc hậu, thì bạn có thể kngày tiết thiếu một mũi trong thành phố của chính mình.
Harsanyi rejects hedonistic utilitarianism as being dependent on an outdated psychology saying that it is far from obcheap-kenya-vacation-tips.comous that everything we vị is motivated by a desire to lớn maximize pleasure and minimize pain.
Harsanyi phản đối Chủ nghĩa thực tế tận hưởng lạc bởi nó chịu ràng buộc vào tư tưởng lạc hậu Khi nói rằng chắc hẳn rằng đa số điều họ làm lên đường từ các cheap-kenya-vacation-tips.comệc tối đa hóa sự thỏa mãn nhu cầu và bớt thiểu một phương pháp phải chăng tốt nhất gần như cực khổ.
We stiông chồng lớn an outdated method, counterproductive to lớn achiecheap-kenya-vacation-tips.comng the very goal that we all want, & that"s safer communities.
Ta cđọng bám mang lối mòn xưa cũ, và điều ấy ngnạp năng lượng sẽ chúng tôi vào bài toán đổi mới làng mạc hội trnghỉ ngơi đề xuất bình an rộng.
Since the loudly proclaimed kết thúc of the Cold War, cuts have been made in outdated nuclear weapons, but huge arsenals of other deadly weapons remain & continue khổng lồ be developed.
Từ Khi bạn ta rộn rịp chào làng là Chiến trực rỡ Lạnh đang hoàn thành, số đông thiết bị phân tử nhân lỗi thời đã bị phế thải, tuy thế phần nhiều kho thiết bị độc hại đẩy đà không giống vẫn tồn tại kia cùng thường xuyên được cải cách và phát triển thêm.
Partner also acknowledges & agrees that they bear all risk of loss arising from any changes in the currency exchange rates for converted prices or from outdated currency exchange rates.
Đối tác cũng thừa nhận và gật đầu chịu đựng mọi rủi ro mất đuối tạo ra từ bỏ bất kỳ biến hóa làm sao về tỷ giá bán ân hận đoái mang đến giá chỉ sẽ quy đổi hoặc tỷ giá bán hối đoái đang lỗi thời.
He seemed at times obsessed with maintaining his own power base in the Luftwaffe & indulging his outdated beliefs on air fighting, which would later lead to tactical & strategic errors.
Ông ta đôi lúc hình như bị ám ảnh về câu hỏi duy trì quyền lực các nhân của bản thân mình trong Luftwaffe và giữ mãi một niềm tin vẫn lỗi thời về không chiến, mà lại sau này vẫn dẫn đến các sai lạc về chiến thuật và kế hoạch.
When your value CPMs are outdated, your networks could be competing with incorrect rates, preventing you from maximizing ad revenue.
Khi quý hiếm CPM của công ty có từ lâu thì những mạng của chúng ta có thể vẫn đối đầu và cạnh tranh với mức giá ko đúng chuẩn. Vấn đề này ngăn cản các bạn tối nhiều hóa lợi nhuận quảng cáo.
There is some public critique regarding accuracy & potential bias within Nielsen"s rating system, including some concerns that the Nielsen ratings system is rapidly becoming outdated because of new technology lượt thích smartphones, DVRs, tablet computers & Internet streaming sercheap-kenya-vacation-tips.comces as preferred or alternative sầu methods for telecheap-kenya-vacation-tips.comsion cheap-kenya-vacation-tips.comewing.

Xem thêm: Torent Là Gì ? Cách Sử Dụng Torrent Như Thế Nào? File Torrent Là Gì


Có một trong những bài bác phê bình của công bọn chúng về tính đúng đắn vào hệ thống Đánh Giá của Nielsen, trong những số ấy có một vài lo ngại rằng hệ thống rating của Nielsen vẫn lập cập trsinh sống bắt buộc lỗi thời vày các technology mới như Smartphone hợp lý, DVR, máy tính bảng cùng coi truyền ảnh trải qua internet.
Since Swartz"s death, Representative sầu Zoe Lofgren và Senator Ron Wyden have introduced legislation that would reform the Computer Fraud and Abuse Act -- the outdated law that formed the majority of the charges against Swartz.
Từ chết choc của Swartz, Đại biểu& lt; br / & gt; Zoe Lofgren với Thượng suy nghĩ sĩ Ron Wyden đã trình làng phần lớn pháp chế nhằm cải& lt; br / và gt; biện pháp Luật kháng tội nhân cheap-kenya-vacation-tips.com tính và& lt; br / & gt; lạm dụng quá một đạo luật lỗi thời đượcvà lt; br / và gt; dùng để gán tội mang đến Swartz.
quảng cáo online Centre then lists all the news sources that you own, & you can update section or source information if either is outdated.
Trung tâm xuất bạn dạng tiếp đến vẫn liệt kê tất cả nguồn tin tức nhưng mà chúng ta download. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể cập nhật đọc tin về mục hoặc mối cung cấp tin lúc 1 trong hai mục đã lỗi thời.
Problems receicheap-kenya-vacation-tips.comng increased attention included poor housing, alcoholism, drug abuse, pollution, outdated Stalin-era factories, & petty khổng lồ large-scale corruption, all of which the official truyền thông had ignored.
Các sự cheap-kenya-vacation-tips.comệc càng ngày được quan tâm các tất cả ĐK nhà tại kém nhẹm, nạn nghiện rượu, thực hiện ma tuý, ô nhiễm và độc hại, các nhà máy từ thời Stalin vẫn vượt cũ kỹ, cùng chứng trạng tsi mê nhũng từ nhỏ đến phệ, toàn bộ đa số điều nhưng mà truyền thông media bằng lòng đã cố tình bỏ qua mất.
However, this approach meant that the Wii"s hardware soon became outdated và could not keep up long-term (in contrast lớn more-advanced rivals such as Xbox 360 & PlayStation 3, which were expected to lớn continue doing well in 2012–2013) "as both user desires và surrounding technologies evolved" later in the generation.
Tuy nhiên, bí quyết tiếp cận này Tức là Hartware của Wii mau lẹ trnghỉ ngơi cần lỗi thời cùng tất yêu theo kịp vĩnh cheap-kenya-vacation-tips.comễn (trái ngược cùng với các đối phương thời thượng hơn hoàn toàn như Xbox 360 cùng PlayStation 3, dự kiến vẫn thường xuyên chuyển động tốt trong 2012–2013) cả ước muốn của người dùng và các technology bao bọc cải tiến và phát triển "về sau vào cùng thay hệ.
However, the fast pace of aircraft development quickly caught up with it, & by the time of the Japanese attack on Pearl Harbor the TBD was already outdated.
Tuy nhiên, tốc độ trở nên tân tiến đồ vật cất cánh sẽ hối hả đuổi kịp nó, cho đến khi Japan tiến công Trân Châu Cảng thái bình dương đã lỗi thời.
Since the field is constantly growing & changing, specific definitions can quickly become outdated or unnecessarily limit future potential.
Bởi vì lĩnh vực này không xong trở nên tân tiến cùng đổi khác, khái niệm hoàn toàn có thể gấp rút trsinh sống đề nghị lỗi thời hoặc giới hạn tiềm năng sau này một biện pháp không cần thiết.
In computing, a legacy system is an old method, công nghệ, computer system, or application program, "of, relating to, or being a precheap-kenya-vacation-tips.comous or outdated computer system," yet still in use.
Trong máy cheap-kenya-vacation-tips.com tính, một khối hệ thống thừa kế là 1 trong những phương thức cũ, technology, khối hệ thống máy tính, hoặc chương trình ứng dụng, "của, liên quan mang lại, hoặc là một trong hệ thống máy tính xách tay trước đó hoặc đang lạc hậu." Thường thì một thuật ngữ như thể "sự kế thừa " hay ngụ ý rằng hệ thống sẽ lỗi thời hoặc đề xuất thay thế.
Danh sách truy tìm vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M