PAST SUBJUNCTIVE LÀ GÌ

Khi đối tượng này muốn đối tượng kia thực hiện việc gì thì chúng ta sẽ sử dụng câu mệnh lệnh hoặc câu cầu khiến hay còn gọi là câu giả định. Khác với câu mệnh lệnh, câu giả định mang sắc thái cầu khiến chứ không có tính ép buộc.Trong câu giả định, người ta dùng dạng nguyên ổn thể không “to”của những động từ sau một số động từ bao gồm cùng thường gồm “that”.

Bạn đang xem: Past subjunctive là gì

Đang xem: Past subjunctive là gì

Ở bài này, cheap-kenya-vacation-tips.com sẽ thuộc với những ạn kiếm tìm hiểu về bí quyết cần sử dụng của câu giả định vào tiếng anh bên trên một số cấu trúc câu giả định hay gặp.


Mục lục nội dung


3. Một số cấu trúc câu giả định thường gặp

1. Định nghĩa

“Subjunctive” -Câu giả địnhgiỏi còn gọi làcâu cầu khiếnlà loại câu đối tượng thứ nhất muốn đối tượng thứ hai làm việc gì. Câu giả định cótính chất cầu khiếnchứko mang ý nghĩa yêu thương cầu, ép buộcnhư câu mệnh lệnh.

2. Cách sử dụng

“Subjunctive” chủ yếu được sử dụng để nói đến những sự việc ko chắc chắn sẽ xảy ra.

Ví dụ, họ sử dụng khi nói về những sự việc cơ mà một ai đó:+ muốn xảy ra+ dự đân oán sẽ xảy ra+ tưởng tượng xảy ra

Trong câu giả định, người ta cần sử dụng dạng nguim thểkhông có tocủa những động từ sau 1 động từ bao gồm mang tính chất cầu khiến. Thường cóthattrong câu giả định, trừ 1 số trường hợp đặc biệt.

Ví dụ: I suggest that you vì chưng the project.

3. Một số cấu trúc câu giả định thường gặp

*

3.2. Câu giả định sử dụng với các động từ vào bảng dưới đây.

AdviseDemandPreferRequire
askinsistproposestipulate
commandmoverecommendsuggest
decreeorderrequesturge

– Trong câu nhất định phải cóthat.

– Động từ sau chủ ngữ 2 ở dạng nguyên thể khôngto.

S1 + verb + that + S2 + …

Ví dụ:

I suggest that he check the homework carefully.Tôi gợi ý anh ấy kiểm tra bài xích tập về công ty thật cẩn thận.

Nếu bỏthatđi chủ ngữ 2 sẽ trở thành tân ngữ, động từ trở về dạng nguyên ổn thể cóto, câu sẽ mất đi ý nghĩa giả định và trở thành câu bình thường.

Ví dụ:

I urge him khổng lồ be faster.Tôi thúc giục anh ta nhanh khô lên.

Chú ý: Trong tiếng Anh của người Anh (British English), trước động từ nguyên ổn thể ko khổng lồ gồm should. Nhưng trong tiếng Anh của người Mỹ (American English) người ta bỏ nó đi.

Ví dụ:

The little boyinsisted thatthe toybebought immediately.Cậu nhỏ xíu khăng khăng đòi thiết lập đồ chơi ngay lập tức.

This schoolrequired thatall the studentsdothe entrance thử nghiệm.Trường học này yêu thương cầu mọi học sinh có tác dụng bài kiểm tra đầu vào.

3.3. Câu giả định dùng với tính từ

Các tính từ cần sử dụng trong câu giả định gồm những tính từ trong bảng dưới đây.

AdvisedNecessary

Essential

Vital

RecommendedUrgent
ImportantObligatoryRequiredImperative
MandatoryProposeSuggested

Trong công thức sau,adjectivechỉ định một trong những tính từ gồm vào bảng bên trên.

It + be + adjective sầu + that + subject … (any tense)

Ví dụ:

It is necessary that he water these trees everyday.Việc anh ấy tưới những cây này hằng ngày rất cần thiết.

Xem thêm: Sá»± Nguy HiểM CủA ThuốC Trị MụN Acnotin 10 Giá Bao Nhiêu

It has been suggested that children play sports.Người ta gợi ý rằng trẻ em nên chơi thể thao.

Trong một số trường hợp có thể sử dụng danh từ tương ứng với những tính từ ở trên theo công thức sau.

It + be + noun that subject … (any tense)

Ví dụ:

It is a suggestion that children play sports.Có lời gợi ý rằng trẻ em phải chơi thể thao.

3.4.Dùng với một số trường hợp khác

– Câu giả định còn cần sử dụng được trong một số câu cảm thán, thường khái quát các thế lực hết sức nhiên.

Ví dụ:

God save my family!Thần phù hộ mang đến gia đình tôi.

God be with you ! = good bye.Tạm biệt.

– Dùng với một số thành ngữ:Come what may: Dù tất cả chuyện gì đi nữa.

Ví dụ:

Come what maywe will always be with you.Dù gồm chuyện gì đi nữa Shop chúng tôi vẫn luôn luôn bên cạnh bạn.

If need be : nếu cần

Ví dụ:

If need bewe can buy another book.Nếu cần chúng ta hãy thiết lập quyển sách không giống.

– Dùng với if this bevào trường hợp muốn nêu ra một giả định từ phía người nói nhưng ko thật chắc chắn lắm về khả năng.

Ví dụ:

If this be hard person, you would be chosen.Nếu là một người chăm chỉ thì bạn bao gồm thể được chọn.

3.5.Câu giả định dùng với it is time

It is time (for smb) to vày smth : đã đến thời gian phải làm cái gi. (thời gian vừa vặn, không đưa ra giả định)

Ví dụ:

It is timefor himto getto the gas station (just in time).Đã đến thời gian anh ấy phải ra ga rồi. (vừa đúng giờ)

It is high/about time subject + simple past : đã đến thời gian làm gì (giả định thời gian đến trễ một chút)

Chụ ý:High/ aboutđược dùng trướctimeđể chế tạo ý nhấn mạnh.

Ví dụ:

It’s high timeIcamekhổng lồ the meeting (it is a little bit late). Đã đến thời điểm tôi đi họp rồi. (Hơi trễ một chút)

3.6. Cấu trúc giả định vớiAS IF/ AS THOUGH

as if/ as though(như thể là cứ như là) đứng trước mệnh đề diễn một điều không có thật hoặc trái với thực tế.

a. Nếu tình huống ở hiện tại:

Có thật:S + V-s/-es + as if / as though+ S +V-s/-es

Không gồm thật:S + V-s/-es + as if / as though+ S +V2/-ed

Ví dụ:

He actsas if/ as thoughhe knows the answers. (He really knows the answers).(Anh ta thể hiện cứ như anh ta đã biết đáp án rồi vậy – Sự thực là anh ta gồm biết đáp án)

He actsas though/ as ifhe knew the answers.(He doesn’t know the answers, he just pretkết thúc that he knows).(Anh ta thể hiện cứ như thể anh ta biết đáp án rồi vậy – Thực tế là anh ta chả biết gì sất)

2. Nếu tình huống ở quá khứ:

Có thật:S + V2/-ed + as if/ as though + S + have/has + V3/-ed

Không có thật:S + V2/-ed + as if + S + had + V3/-ed

Ví dụ:

She lookedas ifshe has had some bad news. (She really has some bad news).(Trông cô ấy cứ như là vừa nghe tin dữ xong xuôi vậy – Cô ấy sự thực tất cả tin buồn)

She lookedas ifshe had had some bad news. (She has just waken up).(Trông cô ấy cứ như vừa nghe tin dữ xong vậy – Thực sự là mới ngủ dậy nên mặt bờ phờ)