Phở tiếng anh là gì

Have sầu you ever eaten any Vietnamese foods? Do you know Pho? Pho is the most famous Vietnamese noodle soup in the world. Millions of Vietnamese people enjoy Pho. Many Vietnamese start the day with Pho because it’s very cheap and tasty. With Pho, You have sầu the chicken or beef, noodles, bean sprouts & broth. You can put letháng or chili in if you want. Pho is a fast food that everyone can love sầu. There are many famous places in Hanoi that you can enjoy this typical dish such as: Pho Ga Yen Ninc on Yen Ninch street, Ba Dinch District. It costs about 60.000 VND for a normal bowl and 100.000 VND to lớn 150.000 VND for a special bowl. The cost could be cheaper in other places like: 1 Hang Trong, Hoan kiem or on the sidewalk of other streets. You just have to lớn pay about 25.000 VND to 30.000 VND per bowl. If you come to Vietnam giới, you have sầu lớn try it.

A/ VOCABULARY

Noodle (n) /ˈnuːdl/ MỳSoup (n) /suːp/ CanhTasty (adj) /ˈteɪsti/ Thơm ngonBean sprouts /biːn spraʊts/ Giá đỗBroth (n) /brɑːθ/ CanhLetháng (n) /ˈlemən/ ChanhChili (n) /ˈtʃɪli/ ỚtTypical (adj) /ˈtɪpɪkəl/ Điển hìnhBowl (n) /boʊl/ Bát

B/ GRAMMAR

Present perfect tense with ever/never (nói tới trải nghiệm)

(+) S + have/has + PII

(-) S + haven’t/hasn’t + PII

(?) Have/Has + S + PII

Eg: Have sầu you ever been lớn Paris?

Have sầu to + V: Phải có tác dụng gì

Eg: You have sầu khổng lồ work hard to lớn pass the final exam.

C/ QUESTION

1.


Bạn đang xem: Phở tiếng anh là gì


Xem thêm: Tagged Là Gì - Nghĩa Của Từ Tag


Xem thêm: Download Latest Adobe Premiere Pro Cc 2018 Crack Download Full Version


Have sầu you ever eaten any Vietnamese foods in your country?

2. Does your country have sầu Vietnamese food?

3. Have you ever eaten Pho?

4. What bởi I have sầu in Pho?

5. Why is Pho so famous in Vietnam?

6. Where can I eat Pho?

7. What is so special about Pho?

8. How much vì chưng I have sầu khổng lồ pay for each bowl of Pho?

9. Why is the price different in other places?

10. When should I eat Pho?

Bất kỳ vướng mắc của người tiêu dùng về bài học sẽ được giải đáp vị đội hình của Anh ngữ cheap-kenya-vacation-tips.com. Vì vậy, đừng chậm tay vướng lại phần đông câu hỏi của người tiêu dùng dưới phần bình luận nhé!

*
 CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM TỚI SỰ KIỆN:

NHẬN HỌC BỔNG TRỊ GIÁ LÊN ĐẾN 2.395.000 (VND)

TẠI ANH NGỮ cheap-kenya-vacation-tips.com

 ĐĂNG KÝ NHẬN HỌC BỔNG: TẠI ĐÂY