Thủ thuật dùng windows khi quên mật khẩu

Cách #1: Đổi mật khẩu đăng nhập đăng nhtràn vào Windows khi bị quênCách #2: Phá password đăng nhập vào Windows Lúc quên

quý khách hàng vẫn lúc nào bị quên password đăng nhập vào Windows với Cảm Xúc bị bất lực chưa?