Pm Hệ Thống

Revo Uninstaller Pro 4 là chương trình xóa áp dụng không mong muốn được cài đặt bỏ lên máy vi tính của người sử dụng. Revo Uninstaller gồm một thuật tân oán nâng cấp để quét hệ thống trước với sau thời điểm thiết đặt với cho phép các bạn xóa những tập tin, thỏng mục với những khóa registry còn lại sau thời điểm gỡ cài đặt công tác. “Chế độ hunter” lạ mắt cung ứng những lao lý đơn giản nhưng mà công dụng nhằm cai quản (gỡ setup, dừng, gỡ thiết đặt, hủy tự động chạy) và nhấn thông tin về những chương trình vẫn thiết đặt với / hoặc đang hoạt động. Revo Uninstaller cũng cung ứng 8 tiện ích lau chùi và vệ sinh hệ thống khác nhau.

*

Ngoải Revo Uninstaller Pro 4 các bạn cũng còn tồn tại một sàng lọc khác kia là IObit Uninstaller Pro trên đây cũng được Review là mọi phần mềm xoá không bẩn vận dụng bình an và kết quả bây giờ.

Dowwnload Revo Uninstaller Pro 4

Chức năng chính của Revo Uninstaller Pro là cung cấp gỡ quăng quật áp dụng cài đặt đặt lên máy vi tính nhưng không hề sử dụng tới, tự đều phần mềm dễ dàng cho đến cứng đầu độc nhất, tuy nhiên Revo Uninstaller Pro ăn được điểm cùng với người sử dụng là sinh hoạt năng lực xóa khỏi tận cội tài liệu rác mà lại đa số mềm gỡ thiết lập khác ko làm cho được.

*


*

Các tài năng của Revo Uninstaller:

• Gỡ thiết lập áp dụng thuận tiện với chính xác• Khả năng coi cụ thể của tất cả các ứng dụng vẫn cài đặt• Chế độ trí tuệ sáng tạo “Hunter” để gỡ setup với xóa ứng dụng• Hỗ trợ phương thức «Kéo & Thả»• Xem với quản lý những áp dụng tự khởi đụng lúc Windows khởi động• Xóa những tệp không quan trọng cùng tạm thời khỏi hệ thống• Truy cập nkhô giòn vào các công cụ Windows tích hợp• Xóa lịch sử trong trình coi sóc Chrome, Internet Explorer, Firefox, Opera với Netscape• Xóa những tệp mà không có bất kỳ năng lực làm sao về câu hỏi sử dụng chúng

MARCH 4, 2021 Revo Uninstaller Pro VERSION 4.4.2

Improved – Scanning algorithms for leftoversFixed minor bugsAdded new language files – Tnhị, Gujarati and updated language files

*

Revo Uninstaller Pro 4.4.2 Final

Phiên bạn dạng 3.2.1 cũ chúng ta cũng có thể tìm hiểu thêm trên đây: