Sau động từ là gì

Động tự ” tobe” là một trong trong số những chủ thể ngữ pháp quan trọng khác hẳn với các cồn tự không giống trong tiếng Anh. Vây động tự này còn có gì đặc biệt với biện pháp áp dụng như thế nào, tất cả sẽ được bật mý trong bài viết dưới đây!

*

I. Chức năng của hễ tự Tobe trong tiếng Anh

Động từ tobe như một động tự phú (auxiliary verb) được áp dụng cùng với hễ trường đoản cú chủ yếu để mô tả một hành vi hay là 1 tâm trạng.

Bạn đang xem: Sau động từ là gì

Đang xem: Sau tobe là gì

Cấu trúc: Động từ bỏ tobe + Động từ bỏ chính

Ví dụ:

Helen is walking trang chính with her friends – Helen đang đi bộ về đơn vị cùng với những người dân chúng ta của cô ấy.

1. Động từ bỏ “To be” trong những thì tiếp diễn

Thì hiện nay tiếp tục (The present continous tense): Chủ ngữ + (am/is/are) + V(ing)

Ví dụ:  He is playing soccer.

Thì thừa khđọng tiếp diễn (The past continous tense): Chủ ngữ + was/were +V(ing)

Ví dụ: He was cooking dinner at 5 p.m yesterday.(Anh ấy sẽ nấu bếp ban đêm vào lúc 5h chiều hôm qua)

Động từ bỏ “To be” làm trường đoản cú nối (Linking Verb): Chủ ngữ +(to be) + adj

Ví dụ: He is very handsome. (Anh ta vô cùng đẹp mắt trai.)

2. Động trường đoản cú tobe trong “câu bị động”

Động trường đoản cú tobe được thực hiện phổ biến với dạng thứ 3 của cồn tự trong bảng đụng tự bất quy tắc.

Câu chủ động: I eat an orange.

Câu bị động: The orange is eaten

Trong đó:

“Eat” là cồn từ chính“is” là cồn từ phụ

3. Dạng kết thúc của động tự “tobe”

Dạng hoàn thành của hễ trường đoản cú tobe là been

Ví dụ:

She has been rude, but now she apologizes.

II. Vị trí của đụng từ tobe trong câu

1. Đứng trước một danh từ trong câu

He is an engineer – Anh ấy là 1 trong Kỹ sư

2. Đứng trước một tính từ

She is very xinh đẹp. – cô ấy rất đáng yêu

3. Đứng trước một cụm giới tự chỉ thời gian/ chỗ chốn

The book is on the table – Quyển sách ngơi nghỉ bên trên bàn.

4. Đứng trước động từ bỏ V-pII trong những câu thụ động.

The table is made of wood. – Chiếc bàn được gia công từ bỏ gỗ.

III. Các dạng của rượu cồn tự tobe với những thì tương ứng.

  

Động trường đoản cú tobe

Ví dụ

Dạng cơ bản

 

be

It can be simple.

Thì hiện nay đơn

I

am

I am here.

You

are

You are here.

He/She/It

is

She is here.

We

are

We are here.

They

are

They are here.

Xem thêm: True Love Nghĩa Là Gì ? 12 Dấu Hiệu Để Nhận Biết True Love When You Feel It

Thì vượt khứ đơn

I

was

I was here.

You

were

You were here.

He/She/It

was

She was here.

We

were

We were here.

They

were

They were here.

Thì tương lai đơn

I

will be

I will be here.

You

will be

You will be here.

He/She/It

will be

She will be here.

We

will be

We will be here.

They

will be

They will be here.

Dạng tiếp diễn

 

being

He is being unusual.

Dạng trả thành

 

been

It has been fun.

 

*

 

Một số kết cấu ngữ pháp có thể chúng ta quan liêu tâm1. Cách phân tách cồn trường đoản cú trong giờ Anh2. Câu điều kiện3. Các thì vào giờ Anh

III. các bài tập luyện về hễ từ Tobe

các bài luyện tập 1: Lựa chọn rượu cồn trường đoản cú tobe cân xứng nhằm điền vào khu vực trống.

Now Michael & Emily  getting ready to lớn leave sầu the house. Emily  putting some makeup and Michael  waiting for her. Finally, Emily walks out. “Wow,” he says, “you beautiful.”Now Emily  waiting for Michael. He wants to eat something because he  hungry. “Why  you so hungry suddenly?” she asks, “We  late…””I  simply hungry.” Michael answers.Finally, Michael & Emily leave the house. The taxi  waiting for them. It  driven by a xe taxi driver & he  mad!”I  sorry you had lớn wait so long,” Emily says.”I  sorry, too,” Michael adds.The xe taxi driver  still mad. “I have  waiting for over an hour!” he yells.Now Emily  mad: “You have  waiting for over an hour, but we have  waiting for over two hours the last time! And you   rude!””I  not  rude. I  going home!” The xe taxi driver drives away.”Oh well…” says Michael.”Oh well…” says Emily.And they return home.

Những bài tập 2: kết thúc câu sau cùng với dang đúng của đụng từ bỏ “khổng lồ be”

Yesterday afternoon Megan và Kevin walking trang chính from school. Kevin whistling and Megan looking at the shops.Suddenly Kevin stopped. “Say, Megan,” he asked, “Will you at the buổi tiệc ngọt tomorrow night?””I not sure,” Megan answered. ” you going to there?””I thinking about it…” Kevin replied and started walking again. “I have sầu to lớn fix my oto, though.”” your car broken?” Megan started walking after him.”Yes it . And the reason that it driven by my brother, & my brother can”t drive…””That too bad…” she remarked.”Yes, it . You know, I have thinking about something.””What have you thinking about?””I have sầu thinking about my fish, Roko.””Your fish Roko?” Megan was surprised. “What the matter with it?””It has eaten.” Kevin answered sadly.”Oh, no! By who?” she called.”Roko eaten by my cát Jambo. But it ok. Jambo will alright,” he stated.Megan looked at hyên an smiled. “I glad to lớn hear it. I hope Roko will alright too…”

Hy vọng phần đông chía sẻ trên trên đây sẽ giúp đỡ cho chúng ta hiểu rõ về cách sử dụng “đụng trường đoản cú Tobe“.

Chúc chúng ta học tập tốt!

Nếu ước ao dấn tư vấn miễn tầm giá về suốt thời gian học tập tiếp xúc cho người mất cội, các bạn để lại thông tin tại phía trên sẽ được hỗ trợ nhé!