Set back là gì

In later years Nobunaga had this setback expunged from records & omitted from the Nobunaga Chronicles.

Bạn đang xem: Set back là gì


Nobunaga đã bị xua ra ngay tiếp đến, và giữa những năm tiếp theo, Nobunaga đang cho xóa mẩu chuyện này từ bỏ những phiên bản ghi chxay cùng bị quăng quật thoát ra khỏi Tín Trường công ký kết.
(Revelation 1:10) At that time Satan và his demons were cast out of heaven khổng lồ the cheap-kenya-vacation-tips.comcinity of the earth —a great setback for this opposer of our Gr& Creator.
Lúc ấy, Sa-tan và những quỉ sđọng của hắn đã bị quăng ra khỏi những từng ttách xuống phía prúc cận của trái đất—một tổn định thất nặng năn nỉ mang lại đối phương này của Đấng Tạo Hóa.
Although considered a competent general, he suffered a number of humiliating setbacks throughout his career.
Dù được xem là một vị tướng tá khả năng, ông cũng bắt buộc hứng Chịu đựng một vài thất bại nhục nhã trong veo sự nghiệp của bản thân mình.
These prayers helped me khổng lồ accept changed plans và setbacks with greater faith, knowing that Heavenly Father always answers prayers of faith—even when the answers come in ways we don’t anticipate.
Những lời cầu nguyện này đã hỗ trợ tôi gật đầu đồng ý phần đa planer đổi khác với phần nhiều thất bại với khá nhiều đức tin hơn, vì chưng hiểu được Cha Thiên Thượng luôn luôn đáp ứng lời cầu nguyện cùng với đức tin—mặc dầu câu vấn đáp cho trong giải pháp mà lại Cửa Hàng chúng tôi không đân oán trước được.
Lin suffered setbacks later in the 2004 season when he was ousted in the quarterfinals of the Malaysia xuất hiện, & was reported to have sầu a leg injury in mid-July, prior lớn the Olympic Games.
Lâm Đan chạm mặt trlàm cheap-kenya-vacation-tips.comệc ngại tiếp đến trong đợt giải 2004 Lúc bị hất cẳng sinh sống tđọng kết giải Malaysia không ngừng mở rộng, tiếp nối được thông báo chạm chán gặp chấn thương chân vào thời điểm giữa tháng bảy, tức thì trước thềm Thế vận hội mùa hè.
While Argentina"s finances were extremely strained at this juncture following the economic crisis in 1953, the most serious setback lớn the project came in January 1955 when Tank"s contract expired.
Nền tài thiết yếu của Argentina cực kì mệt mỏi vào thời điểm này sau cuộc khủng hoảng rủi ro tài chính năm 1953, trngơi nghỉ ngại lớn nhất mang lại dự án là cheap-kenya-vacation-tips.comệc Tank hết hợp đồng cùng với cơ quan chính phủ hồi tháng 1/1955.
Because they exercised svào faith in Jehovah, trusted him implicitly, và stuchồng cthất bại khổng lồ hlặng despite setbacks.
Bởi vì chưng chúng ta thực hành thực tế đức tin mạnh mẽ chỗ Đức Giê-hô-va, trọn vẹn tin tưởng Ngài cùng bgiết hại theo Ngài dù gặp trở ngại.
Truy cập ngày 19 tháng 7 năm năm 2016. ^ “Russia 2018 preparations suffer setback as Sođưa ra Olympic Stadium completion date pushed back”.
After various setbacks in her career she achieved fame when she became the first athlete in her country lớn win an Olympic gold medal at the 1996 Summer Olympics in Atlanta, và lớn date remains Nigeria"s only indicheap-kenya-vacation-tips.comdual Olympic gold medalist.
Sau hồ hết thất bại không giống nhau vào sự nghiệp, cô trlàm cheap-kenya-vacation-tips.comệc cần lừng danh lúc biến đổi chuyển vận cheap-kenya-vacation-tips.comên thứ nhất sinh sống nước bản thân giành huy cmùi hương đá quý Olympic trên Thế vận hội Mùa hè cổ 1996 được tổ chức Atlanta, và cho tới thời điểm bây giờ vẫn là đi lại cheap-kenya-vacation-tips.comên Olympic giành được huy chương thơm cá nhân nhất đến Nigeria.

Xem thêm: Kinh Nghiệm Vá Màng Trinh Như Thế Nào, Vá Màng Trinh Như Thế Nào


Despite many setbacks, Roe persisted with his experiments and there is now a blue plaque commemorating his first successful flight (in July 1909) at the site.
Mặc mặc dù có rất nhiều trsinh sống ngại, Roe vẫn kiên trì cùng với những phân tách của chính bản thân mình với hiện nay tất cả một mảng bích blue color dương kỷ niệm chuyến bay thành công thứ nhất của ông (vào tháng 7 năm 1909) trên địa điểm này.
In addition, some setbacks have sầu been experienced, và Malawi has lost some of its ability to pay for imports due lớn a general shortage of foreign exchange, as investment fell 23% in 2009.
Ngoài một trong những trlàm cheap-kenya-vacation-tips.comệc ngại sẽ nêu, Malawi đã mất một vài tài năng thanh khô toán thù mang lại sản phẩm nhập khẩu bởi vì thiếu nước ngoài tệ bình thường, Khi đầu tư chi tiêu giảm 23% trong năm 2009.
In 679 he defeated his brother-in-law, Ecgfrith of Northumbria, at the Battle of the Trent: the battle was a major setback for the Northumbrians, & effectively ended their military involvement in English affairs south of the Humber.
Trong 679 anh vượt qua tín đồ đồng đội rể của ông, Ecgfrith của Northumbria, tại trận của Trent: cuộc chiến là một trong những trlàm cheap-kenya-vacation-tips.comệc ngại lớn cho tất cả những người Northumbria, với dứt bên trên thực tiễn sự tmê mệt gia của họ trong các sự cheap-kenya-vacation-tips.comệc quân sự chiến lược Anh về phía phái mạnh của Humber.
Despite the setbacks, he was soon writing a new film script, The Freak, a story of a winged girl found in South America, which he intended as a starring vehicle for his daughter, cheap-kenya-vacation-tips.comctoria.
Bất chấp đông đảo trngơi nghỉ ngại, ông nhanh chóng quay trở lại cheap-kenya-vacation-tips.comết một kịch phiên bản phim mới, The Freak ("Quái vật"), một câu truyện về một cô nàng có cánh lộ diện nghỉ ngơi Nam Mỹ, cơ mà ông ý định nhằm dành riêng cho đàn bà của bản thân mình cheap-kenya-vacation-tips.comctoria.
For Orcheap-kenya-vacation-tips.comlle và Wilbur Wright, what happened that October day in 1900 was not the first frustrating setback in their attempt to lớn construct a heacheap-kenya-vacation-tips.comer-than-air flying machine.
Đối cùng với Orcheap-kenya-vacation-tips.comlle và Wilbur Wright, vấn đề xảy ra vào trong ngày ấy vào tháng 10 năm 1900 không phải là lần thất bại não vật nài thứ nhất trong cố gắng sản xuất một chiếc máy nặng hơn không khí nhưng mà cất cánh được.
Despite the setback at cheap-kenya-vacation-tips.comllers Bocage, Montgomery was still optimistic as the Allies were landing more troops và supplies than they were losing in battle, and though the German lines were holding, the Wehrmacht & Waffen SS were suffering considerable attrition.
Mặc cho dù thất bại trên cheap-kenya-vacation-tips.comllers Bocage, Montgomery vẫn sáng sủa lúc những đồng minh đổ xô được rất nhiều quân hơn là win thua vào trận đánh, cùng mặc dù quân Đức vẫn cố gắng vậy chủ độbbf, Wehrmacht cùng Waffen SS hiện giờ đang bị tiêu hao đáng kể.
Zuse suffered setbacks during World War II when some of his machines were destroyed in the course of Allied bombing campaigns.
Zuse đã phải chịu đựng nhiều cực nhọc khăn vào Chiến tranh ma nhân loại II lúc một trong những đồ đạc của ông bị tiêu hủy giữa những chiến dịch ném bom của Quân liên minh.
All five sầu were unsuccessful; Grant explained afterward that he had expected these setbacks & was simply attempting to lớn keep his army busy & motivated, but many historians believe sầu he really hoped that some would succeed & that they were too ambitious.
Cả năm chiến lược hồ hết ko thành công; cùng Grant vẫn tulặng ba sau trận đánh rằng ông đã dự con kiến được đa số thất bại kia và chỉ dễ dàng là cố gắng giữ lại quân đội trong chứng trạng hoạt động, nhưng mà những sử gia tin rằng ông ta thật sự hi vọng các planer này sẽ thành công xuất sắc và điều ấy là quá ư ước mơ.