SỬA LỖI FILE RAR BỊ CORRUPT

Đã bao giờ bạn sở hữu một tệp nén bao gồm format là *.rar hay là *.zip về nhưng mà bị lỗi quan trọng giải nén ra được chưa?

Lỗi này thì mình tin là không ít bạn bị rồi cùng phương pháp hạn chế thì cũng rất các với cũng tương đối đơn giản dễ dàng, tuy nhiên chưa phải là ai cũng biết đâu nhé