THẨM TRA TIẾNG ANH LÀ GÌ

1. Tư vấn xây dựng: lập dự án đầu tư chi tiêu, làm chủ dự án, hỗ trợ tư vấn lập hồ nước sơ đấu thầu, lập dự toán dự án công trình xây đắp, kiểm định quality công trình xây dựng; xác định, Đánh Giá nguyên ổn nhân sự cố công trình cùng lập phương án thay thế, gia nắm.

Construction Consulting: Establish investment project, project management, bidding document consultation, construction project estimation, construction project quality accreditation; determining, assessing the reason of construction work and make plan khổng lồ repair, reinforce.quý khách đang xem: Thđộ ẩm tra giờ anh là gì

 

2. Thiết kế kiến trúc các công trình xây dựng dân dụng cùng công nghiệp

Architectural thiết kế of civil & industrial construction work

3. Thiết kế cáp năng lượng điện công trình điện rét, thông báo liên lạc loại công trình dân dụng cùng công nghiệp

Design electrical cable of refrigeration, communication works of civil và industrial construction work.

Bạn đang xem: Thẩm tra tiếng anh là gì

4. Thiết kế bản vẽ xây dựng công trình; thi công quy hướng xây dựng

Design architecture of construction work; Design construction planning.

5. Thiết kế thi công công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; công trình hạ tầng kỹ thuật thành phố.

Architectural kiến thiết of civil and industrial works, urban infrastructure works

6. Thiết kế phát hành hệ thống cấp cho - bay nước

7. Thiết kế kiến thiết dự án công trình giao thông cầu, con đường bộ.

Xem thêm: Key Mak Kích Hoạt Office 2016 (Vl) Online, Active Office 2016 Professional Plus Vn

Design and construct of bridge, road traffic works.

8. Thiết kế công trình xây dựng chống cháy trị cháy dự án công trình xây dựng

Design fire fighting system for construction works

9. Thđộ ẩm tra thiết kế

Examine the design.

10. Thẩm tra dự toán thù, tổng dự toán thù công trình xây dựng

Examine cost estimation, total cost estimation of construction works.

11. Gisát hại công tác phát hành cùng triển khai xong công trình dân dụng - công nghiệp

Supervising the construction works và completion of civil và industrial work

12. Giám sát công tác làm việc lắp đặt phần năng lượng điện cùng thiết bị năng lượng điện công trình dân dụng

Supervising the installation works of electrical component and electrical equipment of civil works.

13. Giám sát thi công sản xuất công trình gia dụng và giao thông

Supervising the construction works of civil and transportation work.

14. Gisát hại xây cất tạo dự án công trình nghành nghề dịch vụ chế tạo với triển khai xong nhiều loại dự án công trình cấp cho - thoát nước

Supervising the construction works và completion of water supply and drainage works.

15. Giám sát công tác làm việc kiến tạo và triển khai xong công trình: Cầu đường bộ, Dân dụng - công nghiệp, Hạ tầng chuyên môn khu dân cư

Supervising construction works và completion of lvà bridge, civil - industrial, residential area infrastructure

16. Giám sát công tác làm việc thi công và hoàn thiện công trình xây dựng xử lý chất thải

17. Gigiết hại công tác làm việc lắp đặt máy dự án công trình chống cháy chữa cháy.

Supervising the installation works of fire fighting equipment.

18. Tư vấn đầu tư chi tiêu, chuyển động hỗ trợ các dịch vụ tài chính (trừ tư vấn tài chủ yếu, kế tân oán, pháp luật)

Investment consulting, financial service supporting activity (except financial, accounting, legal consulting)