THỦY TRIỀU TIẾNG ANH LÀ GÌ

Một thuyết khác nhận định rằng Musashi sẽ hứa thời khắc quyết đcon nhộng khớp cùng với thời gian thuỷ triều lên.

Bạn đang xem: Thủy triều tiếng anh là gì


Tuy nhiên, trường hợp là một sự tính tân oán toàn diện và tổng thể về nguyên nhân thuỷ triều, kim chỉ nan của ông là sai lạc.
Mặc mặc dù không được sử dụng rộng thoải mái, tích điện thuỷ triều gồm tiềm năng đến Việc chế tạo điện năng sau đây.
Các cảng Luân Đôn, Liverpool, cùng Newcastle theo thứ tự nằm tại những sông chịu đựng ảnh hưởng của thuỷ triều là Thames, Mersey cùng Tyne.
The ports of London, Liverpool, & Newcastle lie on the tidal rivers Thames, Mersey & Tyne respectively.
Trong lịch sử hào hùng, các cối luân chuyển thuỷ triều đã có vận dụng sinh hoạt Châu Âu cùng trên bờ biển khơi Đại Tây Dương của Bắc Mĩ.
Trong ngôi trường đúng theo Tichảy, các cơn gió đới (phía đông) định hình cộng với những cơn gió thuỷ triều biến đổi (xấp xỉ 0.5m một giây).
In the case of Titung, steady zonal (eastward) winds combine with variable tidal winds (approximately 0.5 meters per second).
" Tôi đã luôn luôn nắm sinh sống vào một toà tháp ncon gà nhưng mà gồm một cơn thuỷ triều rác rưởi đập liên hồi vào chân tường đe doạ huỷ hoại nó. "
" I have sầu always tried lớn live in an ivory tower, but a tide of shit is beating at its walls, threatening to lớn undermine it. "
Gần 10 mph (khoảng tầm 8,6 hải lý) dòng thuỷ triều biển lớn sẽ sở hữu năng suất bằng hoặc to hơn vận tốc gió 90 mph mang lại khối hệ thống tuabin và một kích thước.
Cthua kém to lớn 10 mph (about 8.6 knots in nautical terms) ocean tidal current would have an energy output equal or greater than a 90 mph wind tốc độ for the same form size of turbine system.
Chúng ra mắt theo chu kỳ luân hồi hàng tháng cùng tương quan tới các ứng suất thuỷ triều gây ra vị quỹ đạo lệch trung ương của Mặt Trăng xung quanh Trái Đất.
These occur with monthly periodicities and are related khổng lồ tidal stresses caused by the eccentric orbit of the Moon about the Earth.

Xem thêm: Định Nghĩa Report Nghĩa Là Gì, Report Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh


lúc nó trở về phía đông ngôi làng Holbeton, những Erme trở nên cửa ngõ cắt khía cùng với những khu vực đầm lầy muối hạt to lớn cùng bùn Khi thuỷ triều tốt.
As it passes lớn the east of the village of Holbeton the Erme becomes a ria with extensive sầu areas of salt marsh và mud that are uncovered at low tide.
Các thiết bị thể nhỏ dại rộng, không tồn tại nhiệt độ thuỷ triều, giá buốt đi nkhô giòn chóng; với vận động địa chất của chúng hoàn thành loại kế bên lúc gồm sự khiếu nại va đụng.
Smaller bodies, without tidal heating, cool more quickly; and their geological activity ceases with the exception of impact cratering.
Một ví dụ là đồ vật Marine Current Turbines SeaGen 1,2 MW trên Strangford Lough ở Bắc Irelvà, tua bin thuỷ triều tất cả quy mô thương mại trước tiên bên trên thế giới.
An example is Marine Current Turbines SeaGen 1.2 MW device at Strangford Lough in Northern Ireland, which is the largest tidal stream turbine in the world.
Sức lạnh phía bên trong của hành tinh tốt vệ tinh được tạo thành từ các va va, các vật tư phóng xạ (ví dụ uranium, thorium, và 26Al), hay nhiệt thuỷ triều.
A planet or moon"s interior heat is produced from the collisions that created the body toàn thân, by the decay of radioactive materials (e.g. uranium, thorium, and 26Al), or tidal heating caused by interactions with other bodies.
Nếu không hòn đảo chắn thì các vùng đất ngập nước này sẽ không thể mãi mãi nổi cùng có khả năng sẽ bị sóng đại dương, thuỷ triều hàng ngày tương tự như những trận bão huỷ khử.
Without barrier islands, these wetlands could not exist; they would be destroyed by daily ocean waves & tides as well as ocean storm events.
Galileo và những người dân đương thời cùng với ông biết về việc không đúng đắn này vị bao gồm hai lần thuỷ triều cao từng ngày trên Venezia chứ không phải một, khoảng chừng 12 giờ một đợt.
Galileo & his contemporaries were aware of this inadequacy because there are two daily high tides at Venice instead of one, about 12 hours apart.