TIỂU MỤC 4944 LÀ GÌ

——Liên kết web—–Tra cứu Tên Doanh NghiệpTra cứu vãn MST thu nhập cá nhânTra cứu vớt lên tiếng hóa đơnKê khai Thuế qua mạngCục Thuế TP..HCMCục Hải Quan TPhường.HCMSsinh sống Lao Động TPhường.HCMBảo Hiểm Xã Hội TPhường.HCMSsinh sống Kế Hoạch Đầu Tư TP..HCMCông An TPhường.HCMGisát hại hành trình xeTra cứu giúp MST doanh nghiệpTra cứu vãn fan nộp thuế

quý khách đang xem: Tiểu mục 4944 là gì

Quý khách hàng vẫn xem: Tiểu mục 4944 là gìquý khách hàng đang xem: Tiểu mục 4944 là gì
*

1/Thuế Giá trị gia tăng (GTGT)

– Mã đái mục nộp thuế GTGT mặt hàng SXKD nội địa :1701– Mã tè mục nộp thuế GTGT mặt hàng nhập khẩu:1702– Mã đái mục nộp chi phí lờ lững thuế GTGT:4931

2/ Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

– Mã đái mục nộp thuế TNDNtự vận động sản xuất marketing :1052– Mã đái mục nộp chi phí chậm rãi nộp thuế TNDN:4918

3/ Thuế thu nhập cá nhân cá thể ( TNCN)

– Mã tè mục nộp thuế TNcông nhân từ tiền lương, tiền công:1001– Mã tiểu mục nộp thuế TNcông nhân từ bỏ hoạtcồn SXKD :1003– Mã đái mục nộp thuế TNcông nhân từ bỏ chi tiêu vốn:1004– Mã tè mục nộp thuế TNCN từ bỏ chuyển nhượng vốn (trừ chuyển nhượng ủy quyền bệnh khoán):1005– Mã đái mục nộp thuế TNcông nhân tự chuyển nhượng BĐS:1006– Mã đái mục nộp thuế TNcông nhân trường đoản cú trúng thưởng:1007– Mã tiểu mục nộp thuế TNCN tự bản quyền:1008– Mã tè mục nộp thuế TNcông nhân từ thừa kế:1012– Mã tè mục nộp thuế TNCN từ bỏ dịch vụ thuê mướn tài sản:1014– Mã đái mục nộp thuế TNCN từ bỏ ủy quyền bệnh khoán:1015– Mã tiểu mục tiền lừ đừ nộp thuế TNCN:4917

4/ Môn bài bác ( CTy thì nhờ vào vốn điều lệ. Hộ kinh doanh nhờ vào doanh thu)

5/ Thuế tiêu thụ sệt biệt

– Mã đái mục nộp thuế tiêu trúc đặc biệt:1757– Mã tè mục chi phí lờ đờ nộp thuế tiêu thụ sệt biệt:4934

6/ Thuế tài nguyên

– Mã đái mục nộp thuế tài nguyên:1599– Mã tè mục nộp chi phí chậm chạp nộp thuế tài nguyên:4927

7/ Vi phạm hành chính

– Mã tiểu mục phạm luật hành chủ yếu (trừ thuế TNCN):4254– Mã tiểu mục pphân tử phạm luật hành chủ yếu thuế TNCN:4268– Mã đái mục chi phí lờ lững nộp của vi phạm hành thiết yếu (trừ thuế TNCN):4272