To some extent là gì

Written by Ptran . Published on 16 Tháng 8 2012. Posted in General English. Lượt xem: 9839

Gửi Thư điện tử bài xích này

 Công nghiệp báo cáo đang cùng vẫn là một lựa chọn nghề nghiệp lôi kéo so với đa số chúng ta tphải chăng. Tìm phát âm triển vọng về nghề này trên Úc và học một số cách miêu tả vào giờ đồng hồ Anh trải qua đoạn đối thoại bên dưới.quý khách hàng đang xem: To some extent tức thị gì

Dave Bowley là chuyên gia support công nghệ lên tiếng trên Melbourne. Chuyên ổn ngành của anh ý là xây cất với xây dựng hệ thống công nghệ thông tin. Anh bao gồm bởi kỹ sư về Công nghệ Thông tin và dịch vụ thương mại từ Đại học Monash cùng thao tác làm việc trong ngành này rộng chục năm vừa qua.

Bạn đang xem: To some extent là gì

Anh cho biết ngành công nghệ thông báo trên nước Australia cải cách và phát triển trầm lắng tí chút vào thời hạn qua tuy vậy vẫn tồn tại không hề ít cơ hội việc làm trên phía trên. Anh khuyên ổn chúng ta tphải chăng ước ao thao tác làm việc trong ngành này là bắt buộc thông thuộc nghệ thuật, tuy vậy khả năng tiếp xúc không thua kém phần quan trọng đặc biệt.


*

Dave Bowley

WORKING AS AN IT CONSULTANT IN AUSTRALIA

Working in the Information Technology industry has been an attractive sầu career choice for many young people for years. So what does it take to lớn become an IT consultant in Australia?

Dave sầu Bowley from Melbourne is a senior IT consultant specialising in programming & IT system thiết kế. He has a Bachelor"s degree in IT và Business from Monash University và has been working in the IT industry for more than a decade.

He says that the IT industry in Australia has quietened down a bit in recent times, but there are still a lot of opportunities out there. His top advice for young people who want khổng lồ break inkhổng lồ the industry is that technical skills might be crucial, but communication skills are also very important.

DAVE BOWLEY: I’m an IT consultant, so I get to lớn vị quite a few roles. So those roles could be anything from computer programming to designing IT systems, lớn IT support khổng lồ writing documentation, it really depends on who the client is & what I’m required khổng lồ vì.

LILY YAN: So why did you choose to get inkhổng lồ this industry at (in) the first place? Why did you choose to study IT?

DAVE BOWLEY: I think at the time that I started studying IT, it was quite a burgeoning industry. There was a lot of opportunities in IT, relatively good money as well, and fairly easy khổng lồ do as well for someone who has been brought up on computers. So, yeah, it was an easy choice, I think.

LILY YAN: So what bởi vì you think of the IT industry now, as it is, compared lớn, lượt thích, a few years ago when you started?

DAVE BOWLEY: It’s certainly quietened down a little bit. It’s not as lucrative sầu as it used to lớn be. But the money is still good in the industry, so, yeah, it’s still a good place lớn be.

LILY YAN: Is that a difficult industry to get in(to) now, like is it getting really competitive, like you need to lớn have sầu really high qualifications & good experience, or, is that still a lot of opportunities there?

DAVE BOWLEY: I think there’s still a lot of opportunities there, but you have sầu to lớn be lucky to a certain extent. But certainly the more you can bởi vì lớn maximise your chances of getting a good job… lượt thích the better your qualifications are, the better your practical experience, the better your communication skills are, you know, the more chance you’ll have sầu of getting a good job.

LILY YAN: Interesting you mention about communication skills because many people from overseas, when they choose to lớn study IT, they think because you don’t really need a lot of communication skills or language skills, so they think it’s easier. But you just mentioned these skills, is that actually quite important for someone lượt thích you who work(s) in the IT industry?

DAVE BOWLEY: I think it’s not crucial but it’s certainly very highly regarded. A lot of employers will, you know, would prefer to lớn choose someone who can communicate well over someone who can’t be presented khổng lồ a client & can’t really communicate the technical side of what they are doing to lớn, you know, the business side. So they’re certainly very good skills lớn have

depover on

‘So those roles could be anything from computer programming lớn designing IT systems, to lớn IT tư vấn, to lớn writing documentation - it really depends on who the client is và what I’m required to lớn vì.’

Cụm từ "depend on" tuyệt "depover upon" gồm nghĩa dựa vào vào điều gì.

‘Whether we are having BBQ this weekover or not will depover on the weather.’

burgeon

‘I think at the time that I started studying IT, it was quite a burgeoning industry. There were a lot of opportunities in IT.’

Động từ bỏ ‘burgeon’ có nghĩa phát triển với tốc độ nhanh. Trong ví dụ trên ‘burgeoning’ được dùng là tính tự cùng tất cả nghĩa tựa như.

Xem thêm: #1 Tải Full Font Cad ( - Tải 900+ Fonts Chữ Autocad (

bring up

‘Fairly easy khổng lồ do as well for someone who has been brought up on computers. Yeah, it was an easy choice, I think.’

Ngữ đụng trường đoản cú ‘bring up’ Tức là nuôi dưỡng, dạy dỗ trong một hoàn cảnh/môi trường nào đó, nói, chỉ dẫn, hay ói ói. Động từ làm việc thời thừa khứ đọng và quá khđọng xong của ‘bring’ là ‘brought’.

‘She brought up her little sister after their parents died.’

‘When he brought up the discrimination issue he sparked a heated debate among muốn participants.’

"She"s not well: she brought up her dinner."

Danh tự ‘upbringing’ Tức là sự nuôi chăm sóc, dạy dỗ.

‘He had a very strict Catholic upbringing."

quieten down

‘It’s certainly quietened down a little bit. It’s not as lucrative sầu as it used lớn be.’

Cụm từ bỏ "quieten down" Có nghĩa là có tác dụng điều gì giỏi cái gì trsinh hoạt bắt buộc yên tĩnh. Động tự ‘quieten’ bao gồm nghĩa tương tự cùng với ‘quiet’để chỉ hành vi làm cho êm, làm cho nhẹ, nín , che chở.

‘Quieten’ khi là nước ngoài động từ bỏ, đi với té ngữ có nghĩa là làm loại gì/ đồ vật gì im lặng.

"Please quieten down your baby, she"s disturbing my cats."

khi là nội cồn trường đoản cú, không tồn tại ngã ngữ đi thuộc, ‘quieten’Có nghĩa là có tác dụng đồ vật gi, ai kia bình thản rộng, yên ổn ắng hơn.

"He quietened down after being comforted by his friends."

Chụ ý vào giờ đồng hồ Anh Mỹ, "quiet down" được sử dụng phổ biến rộng "quieten down".

lucrative

"It’s certainly quietened down a little bit. It’s not as lucrative sầu as it used lớn be.’

Tính tự ‘lucrative’ Tức là có ích nhuận lôi cuốn, béo bở.

‘It’s a lucrative business.’

lớn a certain extent

‘But you have sầu to lớn be lucky to lớn a certain extent.’

‘To a certain extent’ có nghĩa là ở 1 mức độ như thế nào kia. Một số cách biểu đạt tương tự là "to some extent", "to some degree" giỏi "to lớn a degree".

Xem thêm: Tải Bản Ghost Win 10 64/32 Bit】Full Soft, Tải【 Ghost Win 10 64/32 Bit】Full Soft

‘It’s true to a certain extent, but we need lớn look at the big picture as well.’

"I accept what you say to a degree, but I think it"s more complicated than that."

‘To a large extent, I am responsible for what happened today.’

maximise

‘But certainly the more you can vì chưng lớn maximise your chances of getting a good job, like the better your qualifications are, the better your practical experience, the better your communication skills are, the more chance you have sầu of getting a good job.‘

Nội rượu cồn từ ‘maximise’ có nghĩa là cách tân và phát triển ở tại mức buổi tối đa.

‘Going lớn a good university should maximise your chances of getting a good job.’

"Practising every day will maximise your ability lớn rethành viên your English vocab."