TO SOME EXTENT NGHĨA LÀ GÌ

Written by Ptran . Published on 16 Tháng 8 2012. Posted in General English. Lượt xem: 9787

Gửi E-Mail bài này

 Công nghiệp lên tiếng đang với đang là một trong tuyển lựa nghề nghiệp cuốn hút đối với nhiều bạn tphải chăng. Tìm đọc triển vọng về nghề này tại Úc cùng học tập một số trong những phương pháp diễn đạt vào giờ đồng hồ Anh trải qua đoạn hội thoại bên dưới.quý khách hàng đang xem: To some extent là gì

Dave sầu Bowley là Chuyên Viên tư vấn công nghệ đọc tin trên Melbourne. Chulặng ngành của anh ấy là thiết kế cùng thiết kế khối hệ thống technology thông báo. Anh có bởi kỹ sư về Công nghệ Thông tin với Thương mại dịch vụ tự Đại học tập Monash cùng thao tác trong ngành này hơn chục năm vừa qua.quý khách đang xem: To some extent nghĩa là gì

Anh cho thấy thêm ngành công nghệ ban bố trên Australia trở nên tân tiến chững lại chút ít vào thời hạn qua tuy vậy vẫn còn không hề ít thời cơ vấn đề làm tại trên đây. Anh khuim chúng ta ttốt mong thao tác trong nghề này là yêu cầu thông thạo chuyên môn, tuy vậy kỹ năng giao tiếp không hề thua kém phần quan trọng đặc biệt.

Bạn đang xem: To some extent nghĩa là gì


*

Dave Bowley

WORKING AS AN IT CONSULTANT IN AUSTRALIA

Working in the Information Technology industry has been an attractive sầu career choice for many young people for years. So what does it take to become an IT consultant in Australia?

Dave Bowley from Melbourne is a senior IT consultant specialising in programming và IT system design. He has a Bachelor"s degree in IT and Business from Monash University and has been working in the IT industry for more than a decade.

He says that the IT industry in Australia has quietened down a bit in recent times, but there are still a lot of opportunities out there. His top advice for young people who want khổng lồ break inkhổng lồ the industry is that technical skills might be crucial, but communication skills are also very important.

DAVE BOWLEY: I’m an IT consultant, so I get to vị quite a few roles. So those roles could be anything from computer programming to lớn designing IT systems, to lớn IT tư vấn khổng lồ writing documentation, it really depends on who the client is and what I’m required lớn vị.

LILY YAN: So why did you choose to get inkhổng lồ this industry at (in) the first place? Why did you choose to study IT?

DAVE BOWLEY: I think at the time that I started studying IT, it was quite a burgeoning industry. There was a lot of opportunities in IT, relatively good money as well, & fairly easy to bởi vì as well for someone who has been brought up on computers. So, yeah, it was an easy choice, I think.

LILY YAN: So what bởi vì you think of the IT industry now, as it is, compared khổng lồ, like, a few years ago when you started?

DAVE BOWLEY: It’s certainly quietened down a little bit. It’s not as lucrative as it used to lớn be. But the money is still good in the industry, so, yeah, it’s still a good place to be.

LILY YAN: Is that a difficult industry lớn get in(to) now, lượt thích is it getting really competitive, lượt thích you need khổng lồ have really high qualifications và good experience, or, is that still a lot of opportunities there?

DAVE BOWLEY: I think there’s still a lot of opportunities there, but you have sầu to lớn be lucky lớn a certain extent. But certainly the more you can bởi lớn maximise your chances of getting a good job… like the better your qualifications are, the better your practical experience, the better your communication skills are, you know, the more chance you’ll have of getting a good job.

LILY YAN: Interesting you mention about communication skills because many people from overseas, when they choose lớn study IT, they think because you don’t really need a lot of communication skills or language skills, so they think it’s easier. But you just mentioned these skills, is that actually quite important for someone lượt thích you who work(s) in the IT industry?

DAVE BOWLEY: I think it’s not crucial but it’s certainly very highly regarded. A lot of employers will, you know, would prefer to choose someone who can communicate well over someone who can’t be presented khổng lồ a client and can’t really communicate the technical side of what they are doing to, you know, the business side. So they’re certainly very good skills lớn have

depend on

‘So those roles could be anything from computer programming lớn designing IT systems, khổng lồ IT support, khổng lồ writing documentation - it really depends on who the client is & what I’m required lớn bởi.’

Cụm từ "depover on" tuyệt "depkết thúc upon" bao gồm nghĩa phụ thuộc vào vào điều gì.

Xem thêm: Download Sandboxie 5 - Download Crack Pes 2013 Vn Zoom

‘Whether we are having BBQ this weekover or not will depkết thúc on the weather.’

burgeon

‘I think at the time that I started studying IT, it was quite a burgeoning industry. There were a lot of opportunities in IT.’

bring up

‘Fairly easy lớn do as well for someone who has been brought up on computers. Yeah, it was an easy choice, I think.’

Ngữ hễ từ ‘bring up’ tức là nuôi chăm sóc, giáo dục trong một hoàn cảnh/môi trường thiên nhiên nào đó, nhắc, đưa ra, hay ói nôn. Động trường đoản cú ở thời vượt khứ với thừa khđọng kết thúc của ‘bring’ là ‘brought’.

‘She brought up her little sister after their parents died.’

‘When he brought up the discrimination issue he sparked a heated debate among mỏi participants.’

"She"s not well: she brought up her dinner."

Danh tự ‘upbringing’ Tức là sự nuôi dưỡng, dạy dỗ.

‘He had a very strict Catholic upbringing."

quieten down

‘It’s certainly quietened down a little bit. It’s not as lucrative as it used to lớn be.’

Cụm từ "quieten down" Tức là làm cho điều gì tuyệt vật gì trsinh hoạt bắt buộc yên tĩnh. Động tự ‘quieten’ có nghĩa tương tự với ‘quiet’để chỉ hành động làm cho êm, làm vơi, nín , vuốt ve.

‘Quieten’ là nước ngoài hễ từ, đi với té ngữ Tức là làm cho loại gì/ đồ vật gì im re.

"Please quieten down your baby, she"s disturbing my cats."

khi là nội đụng từ, không tồn tại vấp ngã ngữ đi cùng, ‘quieten’Tức là làm cho cái gì, ai đó bình tĩnh hơn, im ắng hơn.

"He quietened down after being comforted by his friends."

Chú ý vào tiếng Anh Mỹ, "quiet down" được sử dụng thông dụng rộng "quieten down".

lucrative

"It’s certainly quietened down a little bit. It’s not as lucrative as it used to lớn be.’

Tính tự ‘lucrative’ Tức là có lợi nhuận cuốn hút, to bsinh hoạt.

‘It’s a lucrative sầu business.’

to lớn a certain extent

‘But you have to be lucky to a certain extent.’

‘It’s true khổng lồ a certain extent, but we need to lớn look at the big picture as well.’

"I accept what you say khổng lồ a degree, but I think it"s more complicated than that."

‘To a large extent, I am responsible for what happened today.’

maximise

‘But certainly the more you can vị to lớn maximise your chances of getting a good job, like the better your qualifications are, the better your practical experience, the better your communication skills are, the more chance you have of getting a good job.‘

Nội đụng từ bỏ ‘maximise’ có nghĩa là phát triển ở tại mức buổi tối đa.

‘Going to lớn a good university should maximise your chances of getting a good job.’

"Practising every day will maximise your ability lớn remember your English vocab."