Trồng cây tiếng anh

Irrigation starts to lớn make you be allowed lớn plant stuff where you want it, as opposed lớn where the rivers flood.

Bạn đang xem: Trồng cây tiếng anh


Trong năm 1998, đã có khoảng 15.000 người tdragon cây ở Mỹ (một phần cha trong những là các nông trại mang lại quý khách mang đến "sàng lọc cùng cưa về").
Những fan truyền đạo cùng những tín hữu Haiti trồng cây ở vùng núi cao phía bên trên thủ phủ Port au Prince, hoàn toàn có thể được bắt gặp vào hậu cảnh.
Missionaries & members in Haiti plant trees in the mountains high above sầu the capital đô thị of Port au Prince, which can be seen in the background.
Cánh đồng Black, cánh đồng nâu, cánh đồng hóa học thải đôc sợ hãi, mặt trận -- công ty chúng tôi đang sinh hoạt Bronx nơi mà bạn cũng có thể trồng cây ở khắp phần nhiều vị trí, trên xi- măng.
Blaông chồng field, brown field, toxic waste field, battlefield -- we"re proving in the Bronx that you can grow anywhere, on cement.
Cánh đồng đen, cánh đồng nâu, cánh đồng chất thải đôc sợ hãi, chiến trường -- chúng tôi sẽ sinh hoạt Bronx chỗ nhưng bạn có thể trồng cây ở mọi số đông vị trí, bên trên xi-măng.
Black field, brown field, toxic waste field, battlefield -- we"re proving in the Bronx that you can grow anywhere, on cement.
As a celebration of World Earth Day on 22 April, Fajksová và others planted 3,000 seedlings of trees in Jakarta, Indonesia.
Và những bạn tdragon cây ở Phần Lan đã biến hóa những trang trại cửa sổ của bản thân để thích ứng cùng với số đông ngày buổi tối vào mùa đông bằng cách đặt thêm đèn LED chiếu sáng góp cây vững mạnh với hiện nay bọn họ vẫn lan tỏa kinh nghiệm nàhệt như 1 phần của dự án.

Xem thêm: All Of A Sudden Hay All Of The Sudden? Cái Nào Mới Đúng? All Of A Sudden


And window farmers in Finl& have sầu been customizing their window farms for the dark days of the Finnish winters by outfitting them with LED grow lights that they"re now making open source and part of the project.
Mặc cho dù fan ta nỗ lực trồng cây bergamot số đông chỗ khác, nhưng sản lượng cây tới từ thức giấc Reggio chiếm tỉ lệ nhích cao hơn toàn thế giới.
Though efforts are being made khổng lồ grow bergamots elsewhere, a high percentage of production worldwide comes from the province of Reggio.
Phân sống phía đáy số đông tầng sỏi đá -- không liên quan cho ai -- hỗ trợ thức ăn quánh mang đến đầy đủ cây trồng ở váy lầy.
The poo at the very bottom of all those layers of gravel -- not touching anyone -- is providing solid food for those marsh plants.
He cấy những cây cỏ ở núi Al pơ giữa hàng núi Alps và Pyrenees đôi khi nghiên cứu và phân tích vườn sinh hoạt Fontainebleau.
He transplanted alpine plants between the Alps và Pyrenees & the research garden in Fontainebleau.
Sự khác biệt chỉ với mối cung cấp nước tưới cho cây cối ở sa mạc, hay đông đảo sảnh gôn nghỉ ngơi Scottsdale, tùy ở trong vào chúng ta.
The difference is mainly irrigating the desert for food, or maybe golf courses in Scottsdale, you take your piông chồng.