VLAN ID LÀ GÌ

TỔNG QUAN VỀ VLAN - CẤU HÌNH VLAN CƠ BẢN -

TỔNG QUAN VỀ VLAN - CẤU HÌNH VLAN CƠ BẢN -

TỔNG QUAN VỀ VLAN - CẤU HÌNH VLAN CƠ BẢN - TỔNG QUAN VỀ VLAN - CẤU HÌNH VLAN CƠ BẢN - TỔNG QUAN VỀ VLAN - CẤU HÌNH VLAN CƠ BẢN -

Bạn đang xem: Vlan id là gì

*

*

*

Xem thêm: Viktor Guide Mùa 9 - Bảng Ngọc Và Bổ Trợ Của Viktor

*

*

TỔNG QUAN VỀ VLAN - CẤU HÌNH VLAN CƠ BẢN

VLAN là cụm từ viết tắt của Virtual Local Area Network (hay Virtual LAN) hay còn được gọi là mạng LAN ảo. VLAN là một kỹ thuật cho phép tạo lập các mạng LAN độc lập một cách logic trên cùng một Switch hay cùng một kiến trúc hạ tầng vật lý. Việc tạo lập nhiều mạng LAN ảo trong cùng một mạng cục bộ (giữa các khoa trong một trường học, giữa các cục trong một công ty,...) giúp giảm thiểumiền quảng bá (broadcast domain) cũng như tạo thuận lợi cho việc quản lý một mạng cục bộ rộng lớn. VLAN tương đương như mạng con (subnet).Bạn đang xem: Vlan id là gì

Bởi vì Vlan dựa trên logic thay vì kết nối vật lý, chúng cực kỳ linh hoạt.


Ví dụ về VLAN

Vlan thường được liên kết với các mạng con (IP subnet).

Ví dụ: tất cả các trạm cuối trong một IP subnet cụ thể thuộc cùng một Vlan.

Lưu lượng giữa các Vlan phải được định tuyến. Bạn phải gán các mạng LAN vào interface Vlan trên cơ sở giao diện theo giao diện (interface by interface)

Bạn có thể đặt các tham số sau sau khi tạo Vlan:

- Vlan number

- Vlan name

- Vlan type

- Vlan state (active or suspended)

- Maximum transmission unit MTU cho từng Vlan

- Security Association Identifier (SAID)

- STP type cho Vlans

Vlan Ranges


Nếu bạn cấu hình switch là mode VTP server hay VTP transparent, bạn có thể cấu hình Vlan ở global mode hoặc configuration mode. Sau khi cấu hình Vlan, thông tin Vlan sẽ được lưu trong file vlan.dat, không lưu trữ trong file running-config hay startup-config. Để hiển thị Vlan đã cấu hình, sử dụng câu lệnh show vlan

Nếu switch hoạt động ở mode Transparent , sử dụng câu lệnh copy running-config startup-config để lưu cấu hình Vlan, sau khi thực hiện lưu trong starup-config, thực hiện câu lệnh show running-config hoặc starup-config để xem cấu hình Vlan

Chú ý:

- Trong môi trường Switch chạy VTP, trước khi cấu hình Vlan bạn phải cấu hình Vlan trunking procol (VTP) trước khi cấu hình tạo vlan trong mạng Lan.

Cấu hình VLAN trong global config mode

Switch# config terminal ------------------------Truy cập vào global configuration mode