WELL ROUNDED LÀ GÌ

Kết hòa hợp WELL cùng với quá khđọng phân từ là 1 Một trong những cách Ra đời tính từ bỏ cực kì dễ dàng ghi nhớ còn chỉ có tầm khoảng khoảng 18 nhiều thôi đề nghị rất là dễ dàng nhớ.

Bạn đang xem: Well rounded là gì

Well-known (a) /ˌwel ˈnəʊn/ = FAMOUS : known or recognizedby many people- nổi tiếng

Example: a well-known local artist

( 1 nghệ sĩ địa phương thơm lừng danh.)

Well-educated (a) /ˌwel ˈed.jʊ.keɪ.tɪd/ : having had a good education- gia giáo (được dạy dỗ tốt)

Example: well-educated and highly motivated workers

( những người dân công nhân bao gồm học vấn với tất cả hễ lực cao)

Well-preserved (a) /ˌwel prɪˈzɜːvd/ - ( especiallyof something old) keptin good condition- được bảo tồn/giữ lại gìn tốt.

Example: It was a pretty townwith a picturesque harbour& well-preservedbuildings.

( Đó là một trong những thị trấn xinc đẹp với một bến cảng đẹp như trạng rỡ vẽ và các tòa nhà được bảo tồn tốt)

Well-regarded (a): used to lớn describe someone or something about which peoplehave sầu a good opinion- được Reviews cao

Example: The airlineis well-regarded by passengers.

( Hãng hàng không được khách hàng đánh giá cao.)

Well-informed (a) /ˌwel ɪnˈfɔːmd/ : having a lot of knowledgeor information about a particular subjector things in general- hiểu rõ, thuần thục tin

Example: He was well-informedand shrewd, with good, calm judgment.

( Anh ấy được thông tin tương đối đầy đủ cùng khôn ngoan, với việc phán xét giỏi, bình tĩnh.)

Well brought up (a) /ˌwel brɔːt ˈʌp/ - People, especially children, who are well broughtup are politevà actin a quiet& pleasantway, cheap-kenya-vacation-tips.comause they have been taughtthis behaviorat home– được nuôi dưỡng tốt

Example: Despite the family"s problems, the childrenwere well broughtup.

( Bất chấp những vụ việc của gia đình, bầy ttốt phần nhiều được nuôi dưỡng tốt.)

Example: He was a very well-brought-up youngman.

( anh ấy là 1 trong fan bọn ông trẻ được nuôi chăm sóc vô cùng tốt).

Example: You would be well- advisedlớn buy ticketsinadvanced

( chúng ta được khuyên ổn nên mua vé trước.)

Well-balanced (a) /ˌwel ˈbæənst/ - contaninga mixtureof ideas, people, etc. with each one being represented equallyor fairly- cân bằng tốt

Example: a well-balancedarticle

( 1 bài viết cân bằng)

Well-dressed (a) : /ˌwel ˈdrest/: wearing attractive& stylish clothes- ăn diện đẹp nhất, cao cấp.Well-mannered (a) /ˌwel ˈmæəd/ : behavingin a pleasant& politeway - 1 bạn cư xử kế hoạch sự

Example: The other visitorswere too well- manneredkhổng lồ complain.

Xem thêm: Mụn Hiv Như Thế Nào ? Nhận Biết Nổi Mề Đay Do Nhiễm Virus Hiv

Well-behaved (a) /ˌwel bɪˈheɪvd/ - behavingin a way that is acceptedas correct- ngoan ngoãn

Example: a well-behavedchild

( 1 đứa ttốt ngoan ngoãn)

Well- adjusted (a) /ˌwel əˈdʒʌtɪd/

A well-adjusted personis reasonablevà has good judgmentand their behaviour is not difficultor strange- mô tả 1 người có phán đoán thù giỏi, điều chỉnh tốt trong rất nhiều tình huống và hành vi của nó không thực sự cạnh tranh hoặc xa lạ.

Example: a quiet, well-adjusted man

( 1 bạn bọn ông điềm tĩnh, kiểm soát và điều chỉnh xuất sắc.)

Well- attended (a) /ˌwel əˈten.dɪd/ - If an eventis well attended, many peopleare presentat it (Nếu một sự kiện được tham dự xuất sắc, nhiều người dân có mặt sinh hoạt đó)

Example: The informationwas given at an unusuallywell-attendedpressconference yesterday.

( Thông tin được đưa ra tại một cuộc họp báo bất thường được tổ chức ngày hôm qua có không ít fan tham dự.)

Well-rounded (a) /ˌwel ˈraʊn.dɪd/- involvingor having experiencein a wide rangeof ideasor activities- nói tới 1 người/ vật nào đó có tương đối nhiều phát minh, đòi hỏi, vận động, tương đối là toàn diện

Example: She describesherself as a "well-roundedindividual" who workshard but has a varied social life.

( Cô từ bỏ miêu tả mình là một "cá nhân toàn diện", những người dân thao tác làm việc chăm chnhưng có một đời sống xã hội đa dạng).

Well kept (a) /ˌwel ˈkept/ clean, tidy & caredfor - nhỏ gọn, sạch sẽ.

Example: He was astonished to find nice streetswell-kepthouses.

( Anh ngc nhiên khi tìm thấy những bé phố đẹp đẽ và nhng ngôi nhà được giữ gìn cn thận)

Well-appointed (a) /ˌwel əˈpɔɪn.tɪd/ - having a good supplyof comfortableor necessary furniture and attractive sầu decorations- không thiếu thốn một thể nghi

Example: The hotelhas spacious, well-appointedpublicrooms và bedrooms.

(Khách sn có c phòng ngủ và phòng thông thường rng rãi, đầy đủ tiện nghi.)

Well-argued (a) /ˌwel ˈɑːɡ.juːd/- described or askedfor in an effective& intelligentway - được lập luận tốt.

Example: She presenteda well-arguedcasefor banning smokingin public places.

(Cô sẽ trình bày một trường hợp được lập luận tốt để cnóng hút thuốc ở những nơi công cộng).

Well bred (a) /ˌwel ˈbred/ - coming from a family that has a high social position- mang lại từ một mái ấm gia đình tất cả tầng lớp/địa vị cao trong thôn hội.

Example: a well-bred young Englishwoman

( 1 fan đàn bà Anh tthấp, có vị thế cao trong xã hội)

Like và Follow fanpage cheap-kenya-vacation-tips.com English Centre nhằm update thêm những từ vựng cùng Sample chủng loại HOT duy nhất vào IELTS!

Ttê mê gia tức thì cộng đồng IELTS SPEAKING trên cheap-kenya-vacation-tips.com : https://bitly.vn/1vby để cập nhật những bài học cũng tương tự đề thi IELTS mới nhất từ bỏ xã hội các bạn học viên của cheap-kenya-vacation-tips.com.