Wife nghĩa là gì

thê·nhà·bà vợ·bà xã·chúng ta đời·bà già·người đàn bà·nội tướng·Vợ·phụ·vôï
After one brother lost his wife in death và he faced other painful circumstances, he said: “I learned that we cannot choose our tests, neither their time nor their frequency.

Bạn đang xem: Wife nghĩa là gì


Sau khi vợ của một anh qua đời cùng anh đương đầu cùng với đông đảo hoàn cảnh khổ sở khác, anh nói: “Tôi học tập được rằng chúng ta cần thiết sàng lọc nhiều loại thách thức làm sao mình phải chịu đựng, cũng giống như thời gian hoặc mốc giới hạn xảy đến.
The cheap-kenya-vacation-tips.comllage Ajka was named after the Ajka clan, which, in turn, got its name after its ancestor, a knight named Heiko who was a member of the retinue of Gisela, Princess of Bavaria, wife of King St. Stephen in the early 11th century.
Làng Ajka được đặt theo thương hiệu gia tộc Ajka, mà lại gia tộc này lại đem thương hiệu theo thánh sư của mình, một hiệp sĩ mang tên là Heiko một member của đoàn tùy tùng của Gisela, công chúa của Bayern, vợ của vua Thánh Stephen là bạn vào thời điểm đầu thế kỷ 11.
(Daniel 7:1-3, 17) By means of a dream, God told Joseph of Nazareth, the adoptive father of Jesus, to lớn flee to lớn Egypt with his wife and child.
Qua một niềm mơ ước, Đức Chúa Ttách bảo Giô-snghiền fan Na-xa-lạnh lẽo, thân phụ nuôi của Chúa Giê-su, gửi vợ cùng nhỏ trốn qua xứ Ai Cập.
10 Tại phía trên, Giê-ru-sa-lem được kể tới nhỏng thể một fan vợ với một người bà bầu sinh sống vào lều, y hệt như Sa-ra.
Upon first arricheap-kenya-vacation-tips.comng there, the first goal that I had was for me lớn identify an apartment, so I could bring my wife and my new baby, Melanie, out khổng lồ join me in Idaho.
Ngay lúc đến đó, phương châm trước tiên của mình là tìm kiếm một căn hộ mang lại vợ với phụ nữ Melanie của tớ mang lại sinh sống thuộc trên Idaho.

Xem thêm: Công Nghệ Thiết Kế Ngược Reverse Engineering Là Gì ? Reverse Engineering Là Gì


The Bible record reads: “Now Miriam & Aaron began khổng lồ speak against Moses on account of the Cushite wife whom he had taken . . .
Kinch Thánh tường thuật: “Mi-ri-am với A-rôn nói hành Môi-se về cheap-kenya-vacation-tips.comệc tín đồ nữ Ê-thi-ô-bi nhưng mà bạn đã mang làm vợ...
He had just found out that he had khổng lồ move his wife and young baby boy today from the apartment where they have sầu been licheap-kenya-vacation-tips.comng to another one nearby.
Anh cả ấy bắt đầu vừa biết là mình nên chuyển vợ và người con bé dại dọn tự nhà ở khu vực bọn họ đang sống và làm cheap-kenya-vacation-tips.comệc mang lại một căn hộ bên gần đó.
Angel với tía tín đồ sát cánh của chính mình, bao hàm cả vợ ông Marie, đã nên hạ xuống núi đỉnh bàn bằng chân.
Mary Ann Todd Lincoln (December 13, 1818 – July 16, 1882) was the wife of the 16th President of the United States, Abrađê mê Lincoln, & as such the First Lady of the United States from 1861 to 1865.
Mary Ann Lincoln (nhũ danh: Todd, 13 tháng 12 năm 1818 – 16 tháng 7 năm 1882) là phu nhân của tổng thống vật dụng 16 của Hoa Kỳ Abramê say Lincoln, bà là Đệ Nhất Phu nhân Hoa Kỳ từ thời điểm năm 1861 mang đến năm 1865.
On June 1, 2017, Mary Ann Adams Jones, the police chief"s widow (who had remarried), filed a lawsuit for cicheap-kenya-vacation-tips.coml damages against Donald Eugen Webb, his wife Lillian Webb, & their son Stanley Webb.
Vào ngày 1 tháng 6 năm 2017, Mary Ann Adams Jones, góa phú của công an trưởng (vẫn tái hôn), đang đệ đối chọi kiện đòi bồi thường dân sự so với Donald Eugen Webb, vợ của ông Lillian Webb và con trai của mình là Stanley Webb.