Ý NGHĨA TÊN BẢO UYÊN

*

Bạn đang xem: Ý nghĩa tên bảo uyên

Bộ 30 口 khẩu <4, 7> 呆呆 ngai, bảodāi, ái(Tính) Ngu xuẩn, đần độn. ◎Như: yêu thích ngai 癡呆 ngớ ngẩn dốt đần độn.(Tính) Không linch lợi, thiếu linch mẫn. ◎Như: ngai trệ 呆滯 trì độn, ngai bản 呆板 ngờ nghệch.(Phó) Ngây dại, ngẩn ra. ◇Tô Mạn Thù 蘇曼殊: Dư ngai lập ki bất dục sinch nhân thế 余呆立幾不欲生人世 (Đoạn hồng linch nhạn kí 斷鴻零雁記) Tôi đứng đờ đẫn ngây dại, chẳng còn thiết đưa ra sống ở trong nhân gian.Một âm là bảo. Dạng cổ của chữ bảo 保.1. <呆笨> nsợi bổn 2. <呆板> ntua bạn dạng
呆 tất cả 7 đường nét, bộ khẩu: cái miệng(30)宝 tất cả 8 nét, cỗ miên: ngôi nhà mái che(40)保 gồm 9 nét, cỗ nhân: người(9)鸨 tất cả 9 nét, cỗ điểu: bé chim(196)堡 có 12 đường nét, bộ thổ: đất(32)葆 gồm 13 nét, cỗ thảo: cỏ(140)褓 có 15 nét, bộ y: áo(145)鴇 có 15 nét, bộ điểu: con chim(196)緥 bao gồm 15 đường nét, bộ mịch: sợi tơ nhỏ(120)寳 có 19 nét, cỗ miên: căn hộ mái che(40)寶 gồm đôi mươi nét, bộ miên: ngôi nhà mái che(40)煲 tất cả 130 đường nét, bộ hỏa: lửa(86)

Xem thêm: Ảnh Chibi Tiêu Chiến Vương Nhất Bác, Ảnh Chibi Cute Của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến

Bộ 40 宀 miên <5, 8> 宛宛 uyển, uyênwǎn, yuān(Phó) Phảng phất, giống như. ◇Thi Kinh 詩經: Tố du tòng bỏ ra, Uyển tại thủy trung trì 溯遊從之, 宛在水中坻 (Tần phong 秦風, Kiêm gia 蒹葭) Đi xuôi theo dòng, Dường như (thấy người) ở trên khối đất cao trong nước.(Phó) Uyển nhiên 宛然 y nhiên, thật là. ◇Liêu trai chí dị 聊齋志異: Hạ kỉ đình đình, uyển nhiên tuyệt đại đưa ra xu 下几亭亭, 宛然絕代之姝 (Thư đê mê 書癡) Xuống kỉ đứng sững, thật là một người con gái đẹp tuyệt trần.(Tính) Nhỏ bé.Một âm là uyên. (Danh) Đại Uyên 大宛 tên một nước ở Tây Vực 西域 đời nhà Hán 漢.1. <宛轉> uyển chuyển
宛 tất cả 8 nét, cỗ miên: căn nhà mái che(40)鸳 bao gồm 10 đường nét, cỗ điểu: nhỏ chim(196)淵 bao gồm 11 nét, bộ thuỷ: nước(85)渊 có 11 nét, cỗ thuỷ: nước(85)鹓 tất cả 13 nét, cỗ điểu: con chim(196)鴛 tất cả 16 nét, cỗ điểu: bé chim(196)鵷 tất cả 19 đường nét, cỗ điểu: con chim(196)