Ý nghĩa tên tuấn anh

*

Bạn đang xem: Ý nghĩa tên tuấn anh

Bộ 170 阜 phú <4, 7> 阮阮 nguyễnruǎn, juàn, yuán(Danh) Nước Nguyễn 阮, tên một nước ngày xưa, nay thuộc tỉnh Cam Túc 甘肅.(Danh) Tục gọi cháu là nguyễn. § Nguyễn Tịch 阮籍, Nguyễn Hàm 阮咸 nhì chú cháu đều có tiếng giỏi ở đời nhà Tấn 晉, mang đến nên mượn dùng như chữ điệt 姪.(Danh) Đàn Nguyễn.(Danh) Họ Nguyễn.
Bộ 9 人 nhân <7, 9> 俊俊 tuấnjùn(Danh) Người tài giỏi, tài trí vượt bậc. ◎Như: tuấn kiệt 俊傑 người tài giỏi. ◇Mạnh Tử 孟子: Tôn hiền sử năng, tuấn kiệt tại vị 尊賢使能, 俊傑在位 (Công Tôn Sửu thượng 公孫丑上) Tôn trọng kẻ hiền, dùng người có khả năng, bậc tài giỏi sẽ ở tại vị.(Tính) Tài giỏi xuất chúng. ◇Tào Thực 曹植: Nhược phù Điền Văn, Vô Kị bỏ ra trù, nãi thượng cổ chi tuấn công tử dã 若夫田文, 無忌之儔, 乃上古之俊公子也 (Thất khải 七啟) Những người như Điền Văn, Vô Kị, mới là những công tử tài giỏi thời thượng cổ vậy.(Tính) Diện mạo xinch đẹp. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: Lão tổ tông thả biệt vấn, chỉ thuyết bỉ ngã tuấn bất tuấn? 老祖宗且別問, 只說比我俊不俊 (Đệ lục thập cửu hồi) Bà thử xem kĩ coi, so với cháu, có đẹp không?1. <俊秀> tuấn tú 2. <英俊> anh tuấn 3. <俊傑> nhân kiệt 4. <俊士> tuấn sĩ

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Jam Là Gì, Nghĩa Của Từ Jam Là Gì, Nghĩa Của Từ Jam

俊 có 9 đường nét, bộ nhân: người(9)峻 bao gồm 10 nét, bộ sơn: núi non(46)捘 bao gồm 10 đường nét, bộ thủ: tay(64)浚 gồm 10 nét, bộ thuỷ: nước(85)隽 bao gồm 10 nét, cỗ truy: chim đuôi ngắn(172)馂 bao gồm 10 đường nét, bộ thực: ăn(184)骏 bao gồm 10 nét, bộ mã: nhỏ ngựa(187)畯 có 12 nét, bộ điền: ruộng(102)睃 bao gồm 12 đường nét, cỗ mục: mắt(109)雋 bao gồm 13 nét, cỗ truy: chlặng đuôi ngắn(172)餕 gồm 15 nét, cỗ thực: ăn(184)儁 có 15 đường nét, bộ nhân: người(9)寯 gồm 16 nét, cỗ miên: ngôi nhà mái che(40)濬 có 17 nét, bộ thuỷ: nước(85)駿 tất cả 17 đường nét, cỗ mã: nhỏ ngựa(187)
Bộ 85 水 thủy <5, 8> 泱泱 ương, anhyāng, yǎng(Tính) Ngùn ngụt, khí mây ùn lên.(Tính) Sâu thẳm, mông mênh. ◎Như: ương ương 泱泱: (1) Sâu, rộng (nước). (2) To, lớn. § Thường dùng nói về âm tkhô nóng. (3) Khí mây ùn ùn.Một âm là anh. § Thông anh 英.
泱 có 8 đường nét, cỗ thuỷ: nước(85)英 tất cả 9 đường nét, cỗ thảo: cỏ(140)婴 bao gồm 11 nét, cỗ nữ: phái nữ, con gái, lũ bà(38)瑛 bao gồm 13 đường nét, bộ ngọc: kim cương, ngọc(96)嘤 có 14 đường nét, bộ khẩu: dòng miệng(30)撄 bao gồm 14 đường nét, bộ thủ: tay(64)缨 có 14 nét, cỗ mịch: sợi tơ nhỏ(120)罂 có 14 đường nét, bộ phẫu: thiết bị sành(121)樱 bao gồm 15 nét, bộ mộc: gỗ, cây cối(75)璎 bao gồm 15 nét, cỗ ngọc: đá quý, ngọc(96)甇 bao gồm 15 nét, bộ ngõa: ngói(98)甇 bao gồm 15 đường nét, cỗ ngõa: ngói(98)瘿 có 16 nét, bộ nạch: bệnh tật(104)鹦 tất cả 16 đường nét, bộ điểu: con chim(196)霙 bao gồm 17 đường nét, cỗ vũ: mưa(173)嬰 bao gồm 17 nét, cỗ nữ: phái nữ, phụ nữ, lũ bà(38)甖 tất cả 19 nét, cỗ ngõa: ngói(98)嚶 có đôi mươi nét, bộ khẩu: mẫu miệng(30)攖 bao gồm đôi mươi đường nét, cỗ thủ: tay(64)罌 gồm đôi mươi đường nét, cỗ phẫu: đồ gia dụng sành(121)櫻 gồm 21 nét, cỗ mộc: gỗ, cây cối(75)瓔 có 21 đường nét, bộ ngọc: đá quý, ngọc(96)癭 tất cả 22 nét, cỗ nạch: căn bệnh tật(104)纓 gồm 23 đường nét, cỗ mịch: sợi tơ nhỏ(120)鸚 gồm 28 đường nét, cỗ điểu: nhỏ chim(196)